مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : خط خطی
در حال بارگذاری
گفتگوی بندرخت با شلوار و چند داستان دیگر...
گفتگوی بندرخت با شلوار و چند داستان دیگر...

کد: 77355

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: خط خطی

مولف: اکبر نعمتی و دیگران

گفتگوی بندرخت با شلوار و چند داستان دیگر...

ناشر

خط خطی

مولف

اکبر نعمتی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

195000ریال

پراید سفید و چند داستان دیگر...
پراید سفید و چند داستان دیگر...

کد: 77356

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: خط خطی

مولف: محمدرضا اسکندری و دیگران

پراید سفید و چند داستان دیگر...

ناشر

خط خطی

مولف

محمدرضا اسکندری و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

195000ریال

آلزایمر و چند داستان دیگر...
آلزایمر و چند داستان دیگر...

کد: 77357

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: خط خطی

مولف: یگانه شیخ الاسلامی و دیگران

آلزایمر و چند داستان دیگر...

ناشر

خط خطی

مولف

یگانه شیخ الاسلامی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

سایکولوژیست و چند داستان دیگر...
سایکولوژیست و چند داستان دیگر...

کد: 77354

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: خط خطی

مولف: محمدسعید احمدزاده و دیگران

سایکولوژیست و چند داستان دیگر...

ناشر

خط خطی

مولف

محمدسعید احمدزاده و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

غولی قوری + به روح حاکم
غولی قوری + به روح حاکم

کد: 69694

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: مرضیه پژوهان فر،میثم موسویان

غولی قوری + به روح حاکم

ناشر

خط خطی

مولف

مرضیه پژوهان فر،میثم موسویان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

فیلم سیم نمایی
فیلم سیم نمایی

کد: 69695

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: مهدی باتقوا

فیلم سیم نمایی

ناشر

خط خطی

مولف

مهدی باتقوا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

در انجمن خانمهای شیک + پنج داستان دیگر
در انجمن خانمهای شیک + پنج داستان دیگر

کد: 69696

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: حمید زارعی و دیگران

در انجمن خانمهای شیک + پنج داستان دیگر

ناشر

خط خطی

مولف

حمید زارعی و دیگران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

ما همه مرغیم + به خاطر یک پشه
ما همه مرغیم + به خاطر یک پشه

کد: 69697

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: اعظم رادپور،علی اطهری

ما همه مرغیم + به خاطر یک پشه

ناشر

خط خطی

مولف

اعظم رادپور،علی اطهری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

عشق خرکی + دو تا فیل یا دوستی خرطومی
عشق خرکی + دو تا فیل یا دوستی خرطومی

کد: 69693

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: سارا شجاعی،کبری بابایی لیچانی

عشق خرکی + دو تا فیل یا دوستی خرطومی

ناشر

خط خطی

مولف

سارا شجاعی،کبری بابایی لیچانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

115000ریال

مذاکره با خر درون + 3 داستان دیگر
مذاکره با خر درون + 3 داستان دیگر

کد: 69393

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: محسن رحیمی زاده و دیگران

مذاکره با خر درون + 3 داستان دیگر

ناشر

خط خطی

مولف

محسن رحیمی زاده و دیگران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

ناخدا املت
ناخدا املت

کد: 69394

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: خط خطی

مولف: بهروز شیدا

ناخدا املت
129500ریال

ناخدا املت

ناشر

خط خطی

مولف

بهروز شیدا

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

قصه نه چندان عاشقانه من و بابات
قصه نه چندان عاشقانه من و بابات

کد: 69395

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: یگانه شیخ الاسلامی

قصه نه چندان عاشقانه من و بابات

ناشر

خط خطی

مولف

یگانه شیخ الاسلامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

115000ریال

انتقام گاز انبری ملوک گربه
انتقام گاز انبری ملوک گربه

کد: 67624

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: سحر پیرمرادی

انتقام گاز انبری ملوک گربه

ناشر

خط خطی

مولف

سحر پیرمرادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

105000ریال

سبیل شاه عباس
سبیل شاه عباس

کد: 67625

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: مجید شفیعی

سبیل شاه عباس
95000ریال

سبیل شاه عباس

ناشر

خط خطی

مولف

مجید شفیعی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

یکی من و از دست داداشم نجات بده
یکی من و از دست داداشم نجات بده

کد: 66712

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: هادی خورشاهیان

یکی من و از دست داداشم نجات بده

ناشر

خط خطی

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

165000ریال

دو تفنگدار ناشی!
دو تفنگدار ناشی!

کد: 66713

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: هادی خورشاهیان

دو تفنگدار ناشی!

ناشر

خط خطی

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

215000ریال

گردن دراز
گردن دراز

کد: 66562

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

مولف: سارا سعیدی

گردن دراز
125000ریال

گردن دراز

ناشر

خط خطی

مولف

سارا سعیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

یک بچه نخستین باهوش نه،خیلی خیلی باهوش
یک بچه نخستین باهوش نه،خیلی خیلی باهوش

کد: 66563

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: عباس قدیرمحسنی

یک بچه نخستین باهوش نه،خیلی خیلی باهوش

ناشر

خط خطی

مولف

عباس قدیرمحسنی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مشق خیس و 2 داستان دیگر
مشق خیس و 2 داستان دیگر

کد: 66564

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: محمدطاها آماده و دیگران

مشق خیس و 2 داستان دیگر

ناشر

خط خطی

مولف

محمدطاها آماده و دیگران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

129500ریال

قاسم قصاب
قاسم قصاب

کد: 66561

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: خط خطی

مولف: سارا خندان خادم رضا

قاسم قصاب
125000ریال

قاسم قصاب

ناشر

خط خطی

مولف

سارا خندان خادم رضا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

سه بچه خرگوش و گرگ بد گنده
سه بچه خرگوش و گرگ بد گنده

کد: 60234

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

سه بچه خرگوش و گرگ بد گنده

ناشر

خط خطی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

شیر و خرگوش باهوش
شیر و خرگوش باهوش

کد: 60235

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

شیر و خرگوش باهوش

ناشر

خط خطی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

شیر و موش بازیگوش
شیر و موش بازیگوش

کد: 60237

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

شیر و موش بازیگوش

ناشر

خط خطی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

لاک پشت و خرگوش مغرور
لاک پشت و خرگوش مغرور

کد: 60240

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

لاک پشت و خرگوش مغرور

ناشر

خط خطی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

چطوری از پدربزرگ مراقبت کنیم
چطوری از پدربزرگ مراقبت کنیم

کد: 60212

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

مولف: جین ریگان

مترجم: دیده بان

چطوری از پدربزرگ مراقبت کنیم

ناشر

خط خطی

مولف

جین ریگان

مترجم

دیده بان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

ابری بازیگوش...
ابری بازیگوش...

کد: 60217

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: خط خطی

مولف: پیرایه یغمایی

ابری بازیگوش...

ناشر

خط خطی

مولف

پیرایه یغمایی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

35000ریال

این چی چیه؟ 5:یه جنگل (طبیعت)
این چی چیه؟ 5:یه جنگل (طبیعت)

کد: 60110

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: خط خطی

مولف: هادی خورشاهیان

این چی چیه؟ 5:یه جنگل (طبیعت)

ناشر

خط خطی

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

این چی چیه؟ 6:یه ماژیک (نوشت افزار)
این چی چیه؟ 6:یه ماژیک (نوشت افزار)

کد: 60111

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: خط خطی

مولف: هادی خورشاهیان

این چی چیه؟ 6:یه ماژیک (نوشت افزار)

ناشر

خط خطی

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

من عاشق مامانم هستم/من عاشق بابام هستم
من عاشق مامانم هستم/من عاشق بابام هستم

کد: 60139

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: خط خطی

مولف: آنا واکر

مترجم: کامران اسلامی

من عاشق مامانم هستم/من عاشق بابام هستم

ناشر

خط خطی

مولف

آنا واکر

مترجم

کامران اسلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

95000ریال

این چی چیه؟ 1:مترسک (اشیاء)
این چی چیه؟ 1:مترسک (اشیاء)

کد: 60106

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: خط خطی

مولف: هادی خورشاهیان

این چی چیه؟ 1:مترسک (اشیاء)

ناشر

خط خطی

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

این چی چیه؟ 4:یه جغده (پرندگان)
این چی چیه؟ 4:یه جغده (پرندگان)

کد: 60109

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: خط خطی

مولف: هادی خورشاهیان

این چی چیه؟ 4:یه جغده (پرندگان)

ناشر

خط خطی

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

زرافه ی طلایی (ترانه های کودکانه 3)
زرافه ی طلایی (ترانه های کودکانه 3)

کد: 60054

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: خط خطی

مولف: مریم جلالی

زرافه ی طلایی (ترانه های کودکانه 3)

ناشر

خط خطی

مولف

مریم جلالی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

95000ریال