مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فاطمه قاسم زاده و دیگران
در حال بارگذاری
طرح های کار مربی 5
طرح های کار مربی 5

کد: 65497

گروه بندی: آموزشی

ناشر: فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف: فاطمه قاسم زاده و دیگران

طرح های کار مربی 5

ناشر

فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف

فاطمه قاسم زاده و دیگران

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

950000ریال

طرح های کار مربی 2
طرح های کار مربی 2

کد: 59026

گروه بندی: آموزشی

ناشر: فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف: فاطمه قاسم زاده و دیگران

طرح های کار مربی 2

ناشر

فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف

فاطمه قاسم زاده و دیگران

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

950000ریال

طرح های کار مربی 3
طرح های کار مربی 3

کد: 59027

گروه بندی: آموزشی

ناشر: فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف: فاطمه قاسم زاده و دیگران

طرح های کار مربی 3

ناشر

فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف

فاطمه قاسم زاده و دیگران

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

950000ریال

روش های یاددهی-یادگیری (مبتنی بر رویکرد رشد محور)
روش های یاددهی-یادگیری (مبتنی بر رویکرد رشد محور)

کد: 59028

گروه بندی: آموزشی

ناشر: فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف: فاطمه قاسم زاده و دیگران

روش های یاددهی-یادگیری (مبتنی بر رویکرد رشد محور)

ناشر

فنی ایران،نردبان،سازمان بهزیستی

مولف

فاطمه قاسم زاده و دیگران

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال