مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : نیما سلامیان
در حال بارگذاری
سگ ها (بچسبان و بیاموز18)،(گلاسه)
سگ ها (بچسبان و بیاموز18)،(گلاسه)

کد: 103704

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مترجم: نیما سلامیان

سگ ها (بچسبان و بیاموز18)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

حیوانات وحشی (بچسبان و بیاموز17)،(گلاسه)
حیوانات وحشی (بچسبان و بیاموز17)،(گلاسه)

کد: 90031

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیل موریس

مترجم: نیما سلامیان

حیوانات وحشی (بچسبان و بیاموز17)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیل موریس

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

هواپیما،بالگرد و... (بچسبان و بیاموز 3)
هواپیما،بالگرد و... (بچسبان و بیاموز 3)

کد: 64621

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مارتین ردفرن

مترجم: نیما سلامیان

هواپیما،بالگرد و... (بچسبان و بیاموز 3)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مارتین ردفرن

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

وسایل حمل و نقل (بچسبان و بیاموز 6)
وسایل حمل و نقل (بچسبان و بیاموز 6)

کد: 64622

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: استر لبی

مترجم: نیما سلامیان

وسایل حمل و نقل (بچسبان و بیاموز 6)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

استر لبی

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

کوسه ها،دلفین ها و... (بچسبان و بیاموز 7)
کوسه ها،دلفین ها و... (بچسبان و بیاموز 7)

کد: 64623

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: هلنا اسپیتری

مترجم: نیما سلامیان

کوسه ها،دلفین ها و... (بچسبان و بیاموز 7)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

هلنا اسپیتری

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

حشرات (بچسبان و بیاموز 9)
حشرات (بچسبان و بیاموز 9)

کد: 64624

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: استر لابی

مترجم: نیما سلامیان

حشرات (بچسبان و بیاموز 9)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

استر لابی

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

ستاره ها،سیاره ها و... (بچسبان و بیاموز11)،(گلاسه)
ستاره ها،سیاره ها و... (بچسبان و بیاموز11)،(گلاسه)

کد: 64625

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ملانی هالتون

مترجم: نیما سلامیان

ستاره ها،سیاره ها و... (بچسبان و بیاموز11)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ملانی هالتون

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

دنیای جانوران! (بچسبان و بیاموز12)،(گلاسه)
دنیای جانوران! (بچسبان و بیاموز12)،(گلاسه)

کد: 64626

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: امی جونز

مترجم: نیما سلامیان

دنیای جانوران! (بچسبان و بیاموز12)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

امی جونز

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

گربه ها (بچسبان و بیاموز16)
گربه ها (بچسبان و بیاموز16)

کد: 58474

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مترجم: نیما سلامیان

گربه ها (بچسبان و بیاموز16)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

ماشین آلات سنگین (بچسبان و بیاموز 5)
ماشین آلات سنگین (بچسبان و بیاموز 5)

کد: 58467

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: امندا رینر

مترجم: نیما سلامیان

ماشین آلات سنگین (بچسبان و بیاموز 5)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

امندا رینر

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

خزندگان (بچسبان و بیاموز 8)
خزندگان (بچسبان و بیاموز 8)

کد: 58469

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیکلا روبرتس

مترجم: نیما سلامیان

خزندگان (بچسبان و بیاموز 8)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیکلا روبرتس

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

ماشین ها 2 (بچسبان و بیاموز13)،(گلاسه)
ماشین ها 2 (بچسبان و بیاموز13)،(گلاسه)

کد: 58471

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جو کیسی

مترجم: نیما سلامیان

ماشین ها 2 (بچسبان و بیاموز13)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جو کیسی

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

190000ریال

ماشین ها 1 (بچسبان و بیاموز10)،(گلاسه)
ماشین ها 1 (بچسبان و بیاموز10)،(گلاسه)

کد: 58470

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیل کلی

مترجم: نیما سلامیان

ماشین ها 1 (بچسبان و بیاموز10)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیل کلی

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

هواپیماها (بچسبان و بیاموز14)،(گلاسه)
هواپیماها (بچسبان و بیاموز14)،(گلاسه)

کد: 58472

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: الیزابت داسه

مترجم: نیما سلامیان

هواپیماها (بچسبان و بیاموز14)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

الیزابت داسه

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

گربه ها و بچه گربه ها (بچسبان و بیاموز15)،(گلاسه)
گربه ها و بچه گربه ها (بچسبان و بیاموز15)،(گلاسه)

کد: 58473

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مترجم: نیما سلامیان

گربه ها و بچه گربه ها (بچسبان و بیاموز15)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مترجم

نیما سلامیان

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال