مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدرضا داهی
در حال بارگذاری
تاریخ کارتونی کره ی زمین (از آغاز تا عصر حجر)،(گلاسه)
تاریخ کارتونی کره ی زمین (از آغاز تا عصر حجر)،(گلاسه)

کد: 72457

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جکی بیلی

مترجم: محمدرضا داهی

تاریخ کارتونی کره ی زمین (از آغاز تا عصر حجر)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جکی بیلی

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

900000ریال

تغییرات اقلیمی (گلاسه)
تغییرات اقلیمی (گلاسه)

کد: 70948

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سالی مورگان

مترجم: محمدرضا داهی

تغییرات اقلیمی (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سالی مورگان

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

آینده کره زمین (گلاسه)
آینده کره زمین (گلاسه)

کد: 70951

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: فیلیپ ژ.دوبوا،والری گیدو

مترجم: محمدرضا داهی

آینده کره زمین (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

فیلیپ ژ.دوبوا،والری گیدو

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

درخت زندگی (تنوع زیستی)،(گلاسه)
درخت زندگی (تنوع زیستی)،(گلاسه)

کد: 58434

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: روشل استراوس

مترجم: محمدرضا داهی

درخت زندگی (تنوع زیستی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

روشل استراوس

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه)
راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه)

کد: 58229

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: دی.جی هسایون

مترجم: محمدرضا داهی

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

دی.جی هسایون

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

1300000ریال

پیدایش زمین (تاریخ کره زمین 1)،(گلاسه)
پیدایش زمین (تاریخ کره زمین 1)،(گلاسه)

کد: 16673

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جکی بیلی،ماتیو لیلی

مترجم: محمدرضا داهی

پیدایش زمین (تاریخ کره زمین 1)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جکی بیلی،ماتیو لیلی

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

110000ریال