مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدرضا داهی
در حال بارگذاری
تاریخ کارتونی کره ی زمین (از آغاز تا عصر حجر)،(گلاسه)
تاریخ کارتونی کره ی زمین (از آغاز تا عصر حجر)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: جکی بیلی

مترجم: محمدرضا داهی

تاریخ کارتونی کره ی زمین (از آغاز تا عصر حجر)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

جکی بیلی

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

تغییرات اقلیمی (گلاسه)
تغییرات اقلیمی (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: سالی مورگان

مترجم: محمدرضا داهی

تغییرات اقلیمی (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

سالی مورگان

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

آینده کره زمین (گلاسه)
آینده کره زمین (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: فیلیپ ژ.دوبوا،والری گیدو

مترجم: محمدرضا داهی

آینده کره زمین (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

فیلیپ ژ.دوبوا،والری گیدو

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

280000ریال

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه،باقاب)
راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه،باقاب)

ناشر: فنی ایران

مولف: دی.جی هسایون

مترجم: محمدرضا داهی

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه،باقاب)

ناشر

فنی ایران

مولف

دی.جی هسایون

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

850000ریال

درخت زندگی (تنوع زیستی)
درخت زندگی (تنوع زیستی)

ناشر: فنی ایران

مولف: روشل استراوس

مترجم: محمدرضا داهی

درخت زندگی (تنوع زیستی)

ناشر

فنی ایران

مولف

روشل استراوس

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

30000ریال

دایناسور (بچسبان و بیاموز 4)
دایناسور (بچسبان و بیاموز 4)

ناشر: فنی ایران

مولف: درلینگ کیندرسلی

مترجم: محمدرضا داهی

دایناسور (بچسبان و بیاموز 4)

ناشر

فنی ایران

مولف

درلینگ کیندرسلی

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه)
راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: دی.جی هسایون

مترجم: محمدرضا داهی

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

دی.جی هسایون

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

750000ریال

پیدایش زمین (تاریخ کره زمین 1)
پیدایش زمین (تاریخ کره زمین 1)

ناشر: فنی ایران

مولف: جکی بیلی،ماتیو لیلی

مترجم: محمدرضا داهی

پیدایش زمین (تاریخ کره زمین 1)

ناشر

فنی ایران

مولف

جکی بیلی،ماتیو لیلی

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

30000ریال

طلوع زندگی (تاریخ کره ی زمین 2)
طلوع زندگی (تاریخ کره ی زمین 2)

ناشر: فنی ایران

مولف: جکی بیلی،ماتیو لیلی

مترجم: محمدرضا داهی

طلوع زندگی (تاریخ کره ی زمین 2)

ناشر

فنی ایران

مولف

جکی بیلی،ماتیو لیلی

مترجم

محمدرضا داهی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رحلی

قیمت

25000ریال