مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : فنی ایران
در حال بارگذاری
کیف کتاب های کار کومن (12جلدی،باجعبه،گلاسه)
کیف کتاب های کار کومن (12جلدی،باجعبه،گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: کومن

مترجم: راحیل ذبیحی،شهرام رجب زاده

کیف کتاب های کار کومن (12جلدی،باجعبه،گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

کومن

مترجم

راحیل ذبیحی،شهرام رجب زاده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1400000ریال

حمل و نقل سبز (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)
حمل و نقل سبز (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: میریام کولمن

مترجم: عباس زندباف

حمل و نقل سبز (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

میریام کولمن

مترجم

عباس زندباف

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

خوراکی های سبز (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)
خوراکی های سبز (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: گیلیان گاسمن

مترجم: عباس زندباف

خوراکی های سبز (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

گیلیان گاسمن

مترجم

عباس زندباف

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

انرژی های سازگار با محیط زیست (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)
انرژی های سازگار با محیط زیست (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: گیلیان گاسمن

مترجم: خورشید همتی آهویی

انرژی های سازگار با محیط زیست (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

گیلیان گاسمن

مترجم

خورشید همتی آهویی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

زندگی سازگار با محیط زیست (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)
زندگی سازگار با محیط زیست (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: میریام کولمن

مترجم: خورشید همتی آهویی

زندگی سازگار با محیط زیست (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

میریام کولمن

مترجم

خورشید همتی آهویی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

خرید سبز (مصرف کننده ی سبز)،(دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)
خرید سبز (مصرف کننده ی سبز)،(دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: گیلیان گاسمن

مترجم: نگار عجایبی

خرید سبز (مصرف کننده ی سبز)،(دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

گیلیان گاسمن

مترجم

نگار عجایبی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

ساختمان های دوستدار زمین (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)
ساختمان های دوستدار زمین (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: میریام کولمن

مترجم: مریم رضازاده

ساختمان های دوستدار زمین (دوستدار زمین باشیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

میریام کولمن

مترجم

مریم رضازاده

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

بازیافت برای کودکان (گلاسه)
بازیافت برای کودکان (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: جیل گیبونز

مترجم: علی اصغر عطاءالهی

بازیافت برای کودکان (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

جیل گیبونز

مترجم

علی اصغر عطاءالهی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

انرژی هیدروژنی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی هیدروژنی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی هیدروژنی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی هسته ای (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی هسته ای (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: ترون هریسون آدامز

مترجم: بهرام معلمی

انرژی هسته ای (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

ترون هریسون آدامز

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی امواج (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی امواج (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: لین بپاس

مترجم: بهرام معلمی

انرژی امواج (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

لین بپاس

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

غذای سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
غذای سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: الن راجر

مترجم: بهرام معلمی

غذای سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

الن راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی باد (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی باد (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی باد (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

آینده ی سوخت های فسیلی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
آینده ی سوخت های فسیلی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: الن راجر

مترجم: بهرام معلمی

آینده ی سوخت های فسیلی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

الن راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی زمین گرمایی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی زمین گرمایی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: کری گلیسون

مترجم: بهرام معلمی

انرژی زمین گرمایی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

کری گلیسون

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی خورشیدی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی خورشیدی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی خورشیدی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی زیست توده (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی زیست توده (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی زیست توده (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی برقابی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی برقابی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: مارگریت راجر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی برقابی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

مارگریت راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

جامعه ی سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
جامعه ی سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: الن راجر

مترجم: بهرام معلمی

جامعه ی سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

الن راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

درباره ی آلودگی هوا (گلاسه)
درباره ی آلودگی هوا (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: گری لوپز

مترجم: فاطمه باغستانی

درباره ی آلودگی هوا (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

گری لوپز

مترجم

فاطمه باغستانی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

ماهی خوار و ماهی طلا (وقتی من این شکلی ام)،(گلاسه)
ماهی خوار و ماهی طلا (وقتی من این شکلی ام)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: معصومه یزدانی

ماهی خوار و ماهی طلا (وقتی من این شکلی ام)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

معصومه یزدانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

شتره و بار سنگینش (وقتی من این شکلی ام)،(گلاسه)
شتره و بار سنگینش (وقتی من این شکلی ام)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: معصومه یزدانی

شتره و بار سنگینش (وقتی من این شکلی ام)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

معصومه یزدانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

جدایی بابا داینا و مامان داینو (گلاسه)
جدایی بابا داینا و مامان داینو (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: لورن کراسنی مارک براون

مترجم: هایده کروبی

جدایی بابا داینا و مامان داینو (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

لورن کراسنی مارک براون

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

مواظب غریبه ها باشید! (گلاسه)
مواظب غریبه ها باشید! (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: گروه نویسندگان چنینگ

مترجم: هایده کروبی

مواظب غریبه ها باشید! (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

گروه نویسندگان چنینگ

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

از مارونی های خجالتی تا تخم مرغ های هیجان زده (گلاسه)
از مارونی های خجالتی تا تخم مرغ های هیجان زده (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: مارک نیمروف،جین آنونتسیاتا

مترجم: سارا وطن آبادی

از مارونی های خجالتی تا تخم مرغ های هیجان زده (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

مارک نیمروف،جین آنونتسیاتا

مترجم

سارا وطن آبادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

110000ریال

رختخواب خیس (گلاسه)
رختخواب خیس (گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: هاوارد جی.بنت

مترجم: بهناز کمالی

رختخواب خیس (گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

هاوارد جی.بنت

مترجم

بهناز کمالی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

110000ریال

365 راه سبز اندیشی برای نوجوانان
365 راه سبز اندیشی برای نوجوانان

ناشر: فنی ایران

مولف: شری امسل

مترجم: بهرام معلمی

365 راه سبز اندیشی برای نوجوانان

ناشر

فنی ایران

مولف

شری امسل

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زبان آموزی پیش دبستانی
زبان آموزی پیش دبستانی

ناشر: فنی ایران

مولف: محمد دادرس و دیگران

زبان آموزی پیش دبستانی

ناشر

فنی ایران

مولف

محمد دادرس و دیگران

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

140000ریال

ماجراهای موش کوچولو 2 (موش کوچولو سوار کشتی می شود)،(گلاسه)
ماجراهای موش کوچولو 2 (موش کوچولو سوار کشتی می شود)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: مژگان کلهر

ماجراهای موش کوچولو 2 (موش کوچولو سوار کشتی می شود)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

ماجراهای موش کوچولو 3 (موش کوچولو به قصر شیر می رود)،(گلاسه)
ماجراهای موش کوچولو 3 (موش کوچولو به قصر شیر می رود)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: مژگان کلهر

ماجراهای موش کوچولو 3 (موش کوچولو به قصر شیر می رود)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

ماجراهای موش کوچولو 4 (موش کوچولو دندان پزشک می شود)،(گلاسه)
ماجراهای موش کوچولو 4 (موش کوچولو دندان پزشک می شود)،(گلاسه)

ناشر: فنی ایران

مولف: مژگان کلهر

ماجراهای موش کوچولو 4 (موش کوچولو دندان پزشک می شود)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران

مولف

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

کارآگاه بازی های یک سوسک کم حافظه
کارآگاه بازی های یک سوسک کم حافظه

ناشر: فنی ایران

مولف: زهرا شاهی

کارآگاه بازی های یک سوسک کم حافظه

ناشر

فنی ایران

مولف

زهرا شاهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال