مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : هایده کروبی
در حال بارگذاری
من هنوز آماده نیستم! (گلاسه)
من هنوز آماده نیستم! (گلاسه)

کد: 108483

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جاناتان آلن

مترجم: هایده کروبی

من هنوز آماده نیستم! (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جاناتان آلن

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

وای،حالم بده! (شازده فرفره)،(گلاسه)
وای،حالم بده! (شازده فرفره)،(گلاسه)

کد: 108476

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: تونی راس

مترجم: هایده کروبی

وای،حالم بده! (شازده فرفره)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

تونی راس

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

ناخن جویدن خرسی (گلاسه)
ناخن جویدن خرسی (گلاسه)

کد: 108484

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: استن برنستین،جن برنستین

مترجم: هایده کروبی

ناخن جویدن خرسی (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

استن برنستین،جن برنستین

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

باشه،می گم لطفا! (شازده فرفره)،(گلاسه)
باشه،می گم لطفا! (شازده فرفره)،(گلاسه)

کد: 108478

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: تونی راس

مترجم: هایده کروبی

باشه،می گم لطفا! (شازده فرفره)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

تونی راس

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

نه،نه،نه! (گلاسه)
نه،نه،نه! (گلاسه)

کد: 108485

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ماری-ایزابل کالیه

مترجم: هایده کروبی

نه،نه،نه! (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ماری-ایزابل کالیه

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

فقط،مامانم رو می خوام! (شازده فرفره)،(گلاسه)
فقط،مامانم رو می خوام! (شازده فرفره)،(گلاسه)

کد: 108480

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: تونی راس

مترجم: هایده کروبی

فقط،مامانم رو می خوام! (شازده فرفره)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

تونی راس

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

ساکت باشید تا داستان بخوانم! (گلاسه)
ساکت باشید تا داستان بخوانم! (گلاسه)

کد: 108481

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جاناتان آلن

مترجم: هایده کروبی

ساکت باشید تا داستان بخوانم! (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جاناتان آلن

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

من نمی ترسم! (گلاسه)
من نمی ترسم! (گلاسه)

کد: 108482

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جاناتان آلن

مترجم: هایده کروبی

من نمی ترسم! (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جاناتان آلن

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

تمساح دیگر عجله نمی کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
تمساح دیگر عجله نمی کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107980

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

تمساح دیگر عجله نمی کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

یوزپلنگ هر طور شده،می خواست برنده شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
یوزپلنگ هر طور شده،می خواست برنده شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107979

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

یوزپلنگ هر طور شده،می خواست برنده شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

اسب آبی آخر سر راستش را گفت (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
اسب آبی آخر سر راستش را گفت (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107972

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

اسب آبی آخر سر راستش را گفت (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

کرگدن دیگر بی ادبی نمی کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
کرگدن دیگر بی ادبی نمی کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107978

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

کرگدن دیگر بی ادبی نمی کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

فیل وسایلش را به دیگران هم می دهد (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
فیل وسایلش را به دیگران هم می دهد (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107973

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

فیل وسایلش را به دیگران هم می دهد (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

آخر سر زرافه را بازی دادند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
آخر سر زرافه را بازی دادند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107977

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

آخر سر زرافه را بازی دادند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

ببر دیگر عصبانی نمی شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
ببر دیگر عصبانی نمی شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107974

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

ببر دیگر عصبانی نمی شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

شیر دیگر دستپاچه نمی شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
شیر دیگر دستپاچه نمی شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107976

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

شیر دیگر دستپاچه نمی شود (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

لاک پشت دیگر خجالت نمی کشد (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
لاک پشت دیگر خجالت نمی کشد (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107975

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

لاک پشت دیگر خجالت نمی کشد (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

میمون دیگر حرف گوش می کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)
میمون دیگر حرف گوش می کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

کد: 107981

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

میمون دیگر حرف گوش می کند (رفتارهای خوب)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

بتی خرگوشه که تقصیری نداره (گلاسه)
بتی خرگوشه که تقصیری نداره (گلاسه)

کد: 107438

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مایکل بی.کاپلان

مترجم: هایده کروبی

بتی خرگوشه که تقصیری نداره (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مایکل بی.کاپلان

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

به من نچسب! (رعایت فاصله ی اجتماعی)
به من نچسب! (رعایت فاصله ی اجتماعی)

کد: 107434

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: کریستین جونز

مترجم: هایده کروبی

به من نچسب! (رعایت فاصله ی اجتماعی)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

کریستین جونز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

بتی خرگوشه همه چیز می خواد (گلاسه)
بتی خرگوشه همه چیز می خواد (گلاسه)

کد: 107435

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مایکل بی.کاپلان

مترجم: هایده کروبی

بتی خرگوشه همه چیز می خواد (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مایکل بی.کاپلان

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

بتی خرگوشه می خواد گل بزنه (گلاسه)
بتی خرگوشه می خواد گل بزنه (گلاسه)

کد: 107436

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مایکل بی.کاپلان

مترجم: هایده کروبی

بتی خرگوشه می خواد گل بزنه (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مایکل بی.کاپلان

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

بتی خرگوشه کیک شکلاتی دوست داره (گلاسه)
بتی خرگوشه کیک شکلاتی دوست داره (گلاسه)

کد: 107437

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مایکل بی.کاپلان

مترجم: هایده کروبی

بتی خرگوشه کیک شکلاتی دوست داره (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مایکل بی.کاپلان

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

اگر یک غریبه ببینی... (گلاسه)
اگر یک غریبه ببینی... (گلاسه)

کد: 106956

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: آنارا گارد

مترجم: هایده کروبی

اگر یک غریبه ببینی... (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

آنارا گارد

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

بازی به نوبت (احساسات من)،(گلاسه)
بازی به نوبت (احساسات من)،(گلاسه)

کد: 106539

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

بازی به نوبت (احساسات من)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

اگر دوستش نداشته باشم چی؟ (احساسات من)،(گلاسه)
اگر دوستش نداشته باشم چی؟ (احساسات من)،(گلاسه)

کد: 106540

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سو گریوز

مترجم: هایده کروبی

اگر دوستش نداشته باشم چی؟ (احساسات من)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سو گریوز

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

خرگوش کوچولو و خانواده اش (گلاسه)
خرگوش کوچولو و خانواده اش (گلاسه)

کد: 106546

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: تریسی مورونی

مترجم: هایده کروبی

خرگوش کوچولو و خانواده اش (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

تریسی مورونی

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

احساس های خرگوشی 2 (راهنمای مهارت های زندگی)،(گلاسه)
احساس های خرگوشی 2 (راهنمای مهارت های زندگی)،(گلاسه)

کد: 106551

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: تریسی مورونی

مترجم: هایده کروبی

احساس های خرگوشی 2 (راهنمای مهارت های زندگی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

تریسی مورونی

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

850000ریال

هیولاها هم به آرایشگاه می روند (گلاسه)
هیولاها هم به آرایشگاه می روند (گلاسه)

کد: 105074

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: متیو مک الیگات

مترجم: هایده کروبی

هیولاها هم به آرایشگاه می روند (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

متیو مک الیگات

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

جوجه دات کام! (گلاسه)
جوجه دات کام! (گلاسه)

کد: 103707

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جین ویلیس

مترجم: هایده کروبی

جوجه دات کام! (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جین ویلیس

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

مهربانی های دروغکی (گلاسه)
مهربانی های دروغکی (گلاسه)

کد: 103038

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: فردریک المنتی،آن تدسکو

مترجم: هایده کروبی

مهربانی های دروغکی (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

فردریک المنتی،آن تدسکو

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

250000ریال

بچه قورباغه ای که نمی خواهد قورباغه باشد (گلاسه)
بچه قورباغه ای که نمی خواهد قورباغه باشد (گلاسه)

کد: 103039

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: دو پتی

مترجم: هایده کروبی

بچه قورباغه ای که نمی خواهد قورباغه باشد (گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

دو پتی

مترجم

هایده کروبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

120000ریال