مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مازیار معاونی
در حال بارگذاری
خانه ی پاکیزه (نمایشنامه)
خانه ی پاکیزه (نمایشنامه)

کد: 77781

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: سارا رول

مترجم: مازیار معاونی

خانه ی پاکیزه (نمایشنامه)

ناشر

افراز

مولف

سارا رول

مترجم

مازیار معاونی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تلفن همراه مرد مرده و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان177)
تلفن همراه مرد مرده و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان177)

کد: 74311

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: سارا رول

مترجم: مازیار معاونی

تلفن همراه مرد مرده و یک نمایشنامه ی دیگر (نمایشنامه های برتر جهان177)

ناشر

افراز

مولف

سارا رول

مترجم

مازیار معاونی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

آواز یک کابوی (نمایشنامه های برتر جهان155)
آواز یک کابوی (نمایشنامه های برتر جهان155)

کد: 58141

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: سارا رول

مترجم: مازیار معاونی

آواز یک کابوی (نمایشنامه های برتر جهان155)

ناشر

افراز

مولف

سارا رول

مترجم

مازیار معاونی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال