مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جهانگیر منصور
در حال بارگذاری
قوانین و مقررات ثبتی 1400 (ثبت اسناد و املاک،...)
قوانین و مقررات ثبتی 1400 (ثبت اسناد و املاک،...)

کد: 102688

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدآور

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات ثبتی 1400 (ثبت اسناد و املاک،...)

ناشر

دیدآور

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

950000ریال

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1400
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1400

کد: 7740

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان،روستا و شهرداری 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

2400000ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1400
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1400

کد: 57000

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

1300000ریال

قوانین و مقررات بیمه 1400
قوانین و مقررات بیمه 1400

کد: 57001

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدآور،دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات بیمه 1400

ناشر

دیدآور،دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

1300000ریال

قانون حمایت خانواده 1400
قانون حمایت خانواده 1400

کد: 34281

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدآور،دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون حمایت خانواده 1400

ناشر

دیدآور،دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

270000ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1400
قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1400

کد: 31188

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها 1400
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها 1400

کد: 21568

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدآور

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه ها 1400

ناشر

دیدآور

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

400000ریال

قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی 1400
قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی 1400

کد: 25667

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدآور،دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات کار،رفاه و تامین اجتماعی 1400

ناشر

دیدآور،دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

1200000ریال

قانون روابط موجر و مستاجر 1400
قانون روابط موجر و مستاجر 1400

کد: 25297

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون روابط موجر و مستاجر 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

280000ریال

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1400
قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1400

کد: 25304

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

420000ریال

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1400
قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1400

کد: 25292

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به تخلفات اداری 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1400
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1400

کد: 25305

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1400 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)
قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1400 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)

کد: 25293

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین چک،سفته،برات،قانون صدور چک 1400 (راهنمای طرح شکایت در مراجع قضایی و ثبتی)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

قانون مجازات اسلامی 1400
قانون مجازات اسلامی 1400

کد: 25303

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون مجازات اسلامی 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

600000ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1400
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1400

کد: 25306

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

350000ریال

قانون مدنی 1400 (جلدهای اول،دوم و سوم)
قانون مدنی 1400 (جلدهای اول،دوم و سوم)

کد: 25295

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون مدنی 1400 (جلدهای اول،دوم و سوم)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

340000ریال

قانون تجارت 1400 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)
قانون تجارت 1400 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)

کد: 25296

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون تجارت 1400 (همراه با قانون تجارت الکترونیکی و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

380000ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1400
قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1400

کد: 25294

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1400
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1400

کد: 179

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

قانون مالیات های مستقیم 1400
قانون مالیات های مستقیم 1400

کد: 381

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قانون مالیات های مستقیم 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

700000ریال

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1400
قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1400

کد: 387

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قانون کار،قانون بیمه بیکاری 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

480000ریال

قوانین آئین دادرسی کیفری 1400
قوانین آئین دادرسی کیفری 1400

کد: 181

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین آئین دادرسی کیفری 1400

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1400
قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1400

کد: 9310

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دوران

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1400

ناشر

دوران

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

660000ریال

قوانین و مقررات استخدامی 1400 (قانون مدیریت خدمات کشوری)
قوانین و مقررات استخدامی 1400 (قانون مدیریت خدمات کشوری)

کد: 11602

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: دیدار

مولف: جهانگیر منصور

قوانین و مقررات استخدامی 1400 (قانون مدیریت خدمات کشوری)

ناشر

دیدار

مولف

جهانگیر منصور

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

620000ریال