مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : نویسه پارسی
در حال بارگذاری
بزرگ ترین فیلسوفان زبان
بزرگ ترین فیلسوفان زبان

کد: 84503

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نویسه پارسی

مولف: بری لی

مترجم: محمد زندی

بزرگ ترین فیلسوفان زبان

ناشر

نویسه پارسی

مولف

بری لی

مترجم

محمد زندی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

زبان تراریخته (تحلیل گفتمان استدلال های حامیان و مخالفان محصولات تراریخته)
زبان تراریخته (تحلیل گفتمان استدلال های حامیان و مخالفان محصولات تراریخته)

کد: 84504

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: نویسه پارسی

مولف: گای کوک

مترجم: حسین داوری،ابوطالب ایرانمهر

زبان تراریخته (تحلیل گفتمان استدلال های حامیان و مخالفان محصولات تراریخته)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

گای کوک

مترجم

حسین داوری،ابوطالب ایرانمهر

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی (چشم اندازهای نوین پیرامون گفتمان مهاجرت)
تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی (چشم اندازهای نوین پیرامون گفتمان مهاجرت)

کد: 84505

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: کریستوفر هارت

مترجم: مسعود دهقان و دیگران

تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی (چشم اندازهای نوین پیرامون گفتمان مهاجرت)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

کریستوفر هارت

مترجم

مسعود دهقان و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

تنوع زبانی و عدالت اجتماعی (درآمدی بر زبان شناسی اجتماعی کاربردی)
تنوع زبانی و عدالت اجتماعی (درآمدی بر زبان شناسی اجتماعی کاربردی)

کد: 78280

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: اینگرید پیلر

مترجم: سعید رضائی

تنوع زبانی و عدالت اجتماعی (درآمدی بر زبان شناسی اجتماعی کاربردی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

اینگرید پیلر

مترجم

سعید رضائی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

رشد مهارت های پیش زبانی (ارزیابی و درمان)
رشد مهارت های پیش زبانی (ارزیابی و درمان)

کد: 78279

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: تبسم عظیمی و دیگران

رشد مهارت های پیش زبانی (ارزیابی و درمان)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

تبسم عظیمی و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

رهنمودهائی برای آموزش فرهنگ (رویکردهای علمی به ارتباطات بینافرهنگی)
رهنمودهائی برای آموزش فرهنگ (رویکردهای علمی به ارتباطات بینافرهنگی)

کد: 76338

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: نویسه پارسی

مولف: آنه سی.وینترگرست،جو مک وی

مترجم: معصومه استاجی و دیگران

رهنمودهائی برای آموزش فرهنگ (رویکردهای علمی به ارتباطات بینافرهنگی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

آنه سی.وینترگرست،جو مک وی

مترجم

معصومه استاجی و دیگران

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

زبان فرهنگ و هویت (چشم اندازی قوم زبان شناسانه)
زبان فرهنگ و هویت (چشم اندازی قوم زبان شناسانه)

کد: 76339

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فیلیپ رایلی

مترجم: مسعود علوی

زبان فرهنگ و هویت (چشم اندازی قوم زبان شناسانه)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فیلیپ رایلی

مترجم

مسعود علوی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

کاربردشناسی واژگانی و نظریه ذهن (فراگیری پیوندها)
کاربردشناسی واژگانی و نظریه ذهن (فراگیری پیوندها)

کد: 76340

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نویسه پارسی

مولف: سندرین زوفری

مترجم: محمدحسن ترابی و دیگران

کاربردشناسی واژگانی و نظریه ذهن (فراگیری پیوندها)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

سندرین زوفری

مترجم

محمدحسن ترابی و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه
درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه

کد: 70022

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: ژان بوزبائر

مترجم: حسین داوری،ابوطالب ایرانمهر

درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه

ناشر

نویسه پارسی

مولف

ژان بوزبائر

مترجم

حسین داوری،ابوطالب ایرانمهر

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کلید واژه های نحو و نظریه های نحوی
کلید واژه های نحو و نظریه های نحوی

کد: 70015

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: سیلویا لوراگی،کلودیا پارودی

مترجم: محبوبه نادری،ایفا شفائی

کلید واژه های نحو و نظریه های نحوی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

سیلویا لوراگی،کلودیا پارودی

مترجم

محبوبه نادری،ایفا شفائی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

اختلالات صدای گفتار در کودکان
اختلالات صدای گفتار در کودکان

کد: 70018

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: طلیعه ظریفیان و دیگران

اختلالات صدای گفتار در کودکان

ناشر

نویسه پارسی

مولف

طلیعه ظریفیان و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم
مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم

کد: 70019

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: ویویان کوک،دیوید سینگلتون

مترجم: ایران محرابی ساری

مباحث کلیدی در فراگیری زبان دوم

ناشر

نویسه پارسی

مولف

ویویان کوک،دیوید سینگلتون

مترجم

ایران محرابی ساری

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)
زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

کد: 70020

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: رضا نیلی پور و دیگران

زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

رضا نیلی پور و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مبانی ترجمه
مبانی ترجمه

کد: 70021

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: جولیان هاوس

مترجم: ابوطالب ایرانمهر و دیگران

مبانی ترجمه
300000ریال

مبانی ترجمه

ناشر

نویسه پارسی

مولف

جولیان هاوس

مترجم

ابوطالب ایرانمهر و دیگران

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

حیوانات محو شده (گفتمان،محیط زیست، و پیوند دوباره با جهان طبیعت)
حیوانات محو شده (گفتمان،محیط زیست، و پیوند دوباره با جهان طبیعت)

کد: 67145

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: نویسه پارسی

مولف: آرن استیبی

مترجم: امیر قربان پور

حیوانات محو شده (گفتمان،محیط زیست، و پیوند دوباره با جهان طبیعت)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

آرن استیبی

مترجم

امیر قربان پور

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

اجرای آموزش تکلیف محور
اجرای آموزش تکلیف محور

کد: 66652

گروه بندی: آموزشی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: دیو ولیس،جین ولیس

مترجم: اکبر جلیلی

اجرای آموزش تکلیف محور

ناشر

نویسه پارسی

مولف

دیو ولیس،جین ولیس

مترجم

اکبر جلیلی

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

در جست و جوی فرهنگ و فرزانگی (یادداشت هایی در زمینه توسعه فردی،فرهنگی،و دانشگاهی)
در جست و جوی فرهنگ و فرزانگی (یادداشت هایی در زمینه توسعه فردی،فرهنگی،و دانشگاهی)

کد: 66654

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: روح الله سلیمانی پور

در جست و جوی فرهنگ و فرزانگی (یادداشت هایی در زمینه توسعه فردی،فرهنگی،و دانشگاهی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

روح الله سلیمانی پور

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تحلیل گفتمان چیست؟
تحلیل گفتمان چیست؟

کد: 65902

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: استفنی تیلور

مترجم: عرفان رجبی،پدرام منیعی

تحلیل گفتمان چیست؟

ناشر

نویسه پارسی

مولف

استفنی تیلور

مترجم

عرفان رجبی،پدرام منیعی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

نارساخوانی رشدی در زبان فارسی (گزیده پژوهش های طاهره سیما شیرازی و همکاران)
نارساخوانی رشدی در زبان فارسی (گزیده پژوهش های طاهره سیما شیرازی و همکاران)

کد: 64503

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: رضا نیلی پور و دیگران

نارساخوانی رشدی در زبان فارسی (گزیده پژوهش های طاهره سیما شیرازی و همکاران)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

رضا نیلی پور و دیگران

گروه بندی

روانشناسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

درآمدی بر آزمون سازی زبان
درآمدی بر آزمون سازی زبان

کد: 64504

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: دن داگلاس

مترجم: رضا مراد صحرایی و دیگران

درآمدی بر آزمون سازی زبان

ناشر

نویسه پارسی

مولف

دن داگلاس

مترجم

رضا مراد صحرایی و دیگران

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

زبان شناسی اینترنت (راهنمایی برای دانشجویان)
زبان شناسی اینترنت (راهنمایی برای دانشجویان)

کد: 64502

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: دیوید کریستال

مترجم: محمدحسن ترابی

زبان شناسی اینترنت (راهنمایی برای دانشجویان)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

دیوید کریستال

مترجم

محمدحسن ترابی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

هنر تدریس داستان سرایی (STORY TELLING:The Art of Teaching)
هنر تدریس داستان سرایی (STORY TELLING:The Art of Teaching)

کد: 63687

گروه بندی: آموزشی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: معصومه استاجی،فرهاد غیاثوند

هنر تدریس داستان سرایی (STORY TELLING:The Art of Teaching)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

معصومه استاجی،فرهاد غیاثوند

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

زبان شناسی به همین سادگی
زبان شناسی به همین سادگی

کد: 63217

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: جین اچیسون

مترجم: سمیرا آذرنوش

زبان شناسی به همین سادگی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

جین اچیسون

مترجم

سمیرا آذرنوش

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

راهنمای دانشجوی زبان شناسی
راهنمای دانشجوی زبان شناسی

کد: 61081

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: لوری باوئر

مترجم: تینا امرالهی

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

لوری باوئر

مترجم

تینا امرالهی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

زبان و مغز
زبان و مغز

کد: 61082

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: لورین کی.آبلر،کریس جرلو

مترجم: موسی غنچه پور،مهدیه پاکزاد مقدم

زبان و مغز
200000ریال

زبان و مغز

ناشر

نویسه پارسی

مولف

لورین کی.آبلر،کریس جرلو

مترجم

موسی غنچه پور،مهدیه پاکزاد مقدم

گروه بندی

روانشناسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان
آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان

کد: 61084

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: مژگان همایونفر

آشنایی با دستور ساخت گروهی هسته بنیان

ناشر

نویسه پارسی

مولف

مژگان همایونفر

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

افعال معین در زبان فارسی (رویکرد دستوری شدگی)
افعال معین در زبان فارسی (رویکرد دستوری شدگی)

کد: 61085

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: شادی داوری،مهرداد نغزگوی کهن

افعال معین در زبان فارسی (رویکرد دستوری شدگی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

شادی داوری،مهرداد نغزگوی کهن

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

واژه نامه توصیفی فرهنگ نویسی
واژه نامه توصیفی فرهنگ نویسی

کد: 60902

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: نویسه پارسی

مولف: فریبا قطره

واژه نامه توصیفی فرهنگ نویسی

ناشر

نویسه پارسی

مولف

فریبا قطره

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

توصیف گفتمان (راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان)
توصیف گفتمان (راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان)

کد: 60486

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: نیکلا وودز

مترجم: محمدباقر برقعی مدرس و دیگران

توصیف گفتمان (راهنمای کاربردی برای تحلیل گفتمان)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

نیکلا وودز

مترجم

محمدباقر برقعی مدرس و دیگران

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)
مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)

کد: 60487

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: نویسه پارسی

مولف: جک.سی.ریچاردز،آنه برنز

مترجم: معصومه استاجی و دیگران

مهارت شنیداری (رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

جک.سی.ریچاردز،آنه برنز

مترجم

معصومه استاجی و دیگران

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)
زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

کد: 57426

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

زبان و رسانه (ویژه رسانه ملی)

ناشر

نویسه پارسی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا
گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

کد: 56951

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: نویسه پارسی

مولف: کریستینا پومورسکا

مترجم: فرهاد ساسانی

گفتگوهای یاکوبسون و پومورسکا

ناشر

نویسه پارسی

مولف

کریستینا پومورسکا

مترجم

فرهاد ساسانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال