مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : دومینیک دمرس
در حال بارگذاری
آقا پسر همه چیز دان (7جلدی)
آقا پسر همه چیز دان (7جلدی)

کد: 57732

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم،مهتاب

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

آقا پسر همه چیز دان (7جلدی)

ناشر

محراب قلم،مهتاب

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

آقا پسر همه چیز دان 3 (خواهر بد عنق من)
آقا پسر همه چیز دان 3 (خواهر بد عنق من)

کد: 55998

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

آقا پسر همه چیز دان 3 (خواهر بد عنق من)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

آقا پسر همه چیز دان 4 (دیوانه ی زنجیری)
آقا پسر همه چیز دان 4 (دیوانه ی زنجیری)

کد: 56002

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

آقا پسر همه چیز دان 4 (دیوانه ی زنجیری)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

آقا پسر همه چیز دان 5 (دوچرخه سوار چغندر خور)
آقا پسر همه چیز دان 5 (دوچرخه سوار چغندر خور)

کد: 56003

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

آقا پسر همه چیز دان 5 (دوچرخه سوار چغندر خور)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

آقا پسر همه چیز دان 6 (نی نی گوگولی؟آره یا نه)
آقا پسر همه چیز دان 6 (نی نی گوگولی؟آره یا نه)

کد: 56005

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

آقا پسر همه چیز دان 6 (نی نی گوگولی؟آره یا نه)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

آقا پسر همه چیز دان 7 (از دست خانم معلم...!)
آقا پسر همه چیز دان 7 (از دست خانم معلم...!)

کد: 56006

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

آقا پسر همه چیز دان 7 (از دست خانم معلم...!)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

ماجرای خانم شارلوت 4 (وزیر آن چنانی)
ماجرای خانم شارلوت 4 (وزیر آن چنانی)

کد: 53986

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 4 (وزیر آن چنانی)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

ماجرای خانم شارلوت 3 (پستچی فضول)
ماجرای خانم شارلوت 3 (پستچی فضول)

کد: 43896

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 3 (پستچی فضول)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

ماجرای خانم شارلوت 6 (بهترین مربی فوتبال)
ماجرای خانم شارلوت 6 (بهترین مربی فوتبال)

کد: 43897

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 6 (بهترین مربی فوتبال)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

ماجرای خانم شارلوت 2 (کتاب دار عجیب و غریب)
ماجرای خانم شارلوت 2 (کتاب دار عجیب و غریب)

کد: 43904

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 2 (کتاب دار عجیب و غریب)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

ماجرای خانم شارلوت 7 (خانم معلم معرکه)
ماجرای خانم شارلوت 7 (خانم معلم معرکه)

کد: 43905

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 7 (خانم معلم معرکه)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

ماجرای خانم شارلوت 5 (خدمتکار شگفت انگیز)
ماجرای خانم شارلوت 5 (خدمتکار شگفت انگیز)

کد: 43906

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 5 (خدمتکار شگفت انگیز)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجرای خانم شارلوت 1 (خانم معلم جدید ما)
ماجرای خانم شارلوت 1 (خانم معلم جدید ما)

کد: 43895

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: دومینیک دمرس

مترجم: مهناز عسگری

ماجرای خانم شارلوت 1 (خانم معلم جدید ما)

ناشر

محراب قلم

مولف

دومینیک دمرس

مترجم

مهناز عسگری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال