مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : النا فرانته
در حال بارگذاری
داستان کودک گمشده
داستان کودک گمشده

کد: 89652

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: النا فرانته

مترجم: سودابه قیصری

داستان کودک گمشده

ناشر

ثالث

مولف

النا فرانته

مترجم

سودابه قیصری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

825000ریال

عشق پر آزار
عشق پر آزار

کد: 88630

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نون

مولف: النا فرانته

مترجم: سارا عصاره

عشق پر آزار
280000ریال

عشق پر آزار

ناشر

نون

مولف

النا فرانته

مترجم

سارا عصاره

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

آنان که می روند و آنان که می مانند
آنان که می روند و آنان که می مانند

کد: 87823

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: لگا

مولف: النا فرانته

مترجم: فریده گوینده

آنان که می روند و آنان که می مانند

ناشر

لگا

مولف

النا فرانته

مترجم

فریده گوینده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

داستان یک نام تازه
داستان یک نام تازه

کد: 82602

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دردانش بهمن

مولف: النا فرانته

مترجم: روح الله صادقی

داستان یک نام تازه

ناشر

دردانش بهمن

مولف

النا فرانته

مترجم

روح الله صادقی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

870000ریال

داستان کودک گم شده
داستان کودک گم شده

کد: 82604

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دردانش بهمن

مولف: النا فرانته

مترجم: روح الله صادقی

داستان کودک گم شده

ناشر

دردانش بهمن

مولف

النا فرانته

مترجم

روح الله صادقی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

آن ها که می روند آن ها که می مانند
آن ها که می روند آن ها که می مانند

کد: 82612

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دردانش بهمن

مولف: النا فرانته

مترجم: روح الله صادقی

آن ها که می روند آن ها که می مانند

ناشر

دردانش بهمن

مولف

النا فرانته

مترجم

روح الله صادقی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

دوست نابغه من
دوست نابغه من

کد: 82601

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دردانش بهمن

مولف: النا فرانته

مترجم: روح الله صادقی

دوست نابغه من
600000ریال

دوست نابغه من

ناشر

دردانش بهمن

مولف

النا فرانته

مترجم

روح الله صادقی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

آن ها که می روند و آن ها که می مانند
آن ها که می روند و آن ها که می مانند

کد: 81293

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: النا فرانته

مترجم: سودابه قیصری

آن ها که می روند و آن ها که می مانند

ناشر

ثالث

مولف

النا فرانته

مترجم

سودابه قیصری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

585000ریال

داستان یک اسم جدید
داستان یک اسم جدید

کد: 75458

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: النا فرانته

مترجم: سودابه قیصری

داستان یک اسم جدید

ناشر

ثالث

مولف

النا فرانته

مترجم

سودابه قیصری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

585000ریال

داستان یک نام جدید
داستان یک نام جدید

کد: 72248

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: لگا

مولف: النا فرانته

مترجم: فریده گوینده

داستان یک نام جدید

ناشر

لگا

مولف

النا فرانته

مترجم

فریده گوینده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

دوست اعجوبه من
دوست اعجوبه من

کد: 66851

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: لگا

مولف: النا فرانته

مترجم: فریده گوینده

دوست اعجوبه من

ناشر

لگا

مولف

النا فرانته

مترجم

فریده گوینده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

410000ریال

دختر گمشده (ادبیات معاصر ایتالیایی42)
دختر گمشده (ادبیات معاصر ایتالیایی42)

کد: 64275

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کتاب خورشید

مولف: النا فرانته

مترجم: ابوالحسن حاتمی

دختر گمشده (ادبیات معاصر ایتالیایی42)

ناشر

کتاب خورشید

مولف

النا فرانته

مترجم

ابوالحسن حاتمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

دوست باهوش من
دوست باهوش من

کد: 61821

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: النا فرانته

مترجم: سودابه قیصری

دوست باهوش من
550000ریال

دوست باهوش من

ناشر

ثالث

مولف

النا فرانته

مترجم

سودابه قیصری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

روزی که رهایم کردی
روزی که رهایم کردی

کد: 61779

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نون

مولف: النا فرانته

مترجم: شیرین معتمدی

روزی که رهایم کردی

ناشر

نون

مولف

النا فرانته

مترجم

شیرین معتمدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

دوست نابغه ی من
دوست نابغه ی من

کد: 55087

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نفیر

مولف: النا فرانته

مترجم: سارا عصاره

دوست نابغه ی من

ناشر

نفیر

مولف

النا فرانته

مترجم

سارا عصاره

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال