مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سمیرا ابراهیمی
در حال بارگذاری
تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!:حد و حدود... (چاشنی های آدم بودن)
تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!:حد و حدود... (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57739

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!:حد و حدود... (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

خانواده ی جورواجور 3 (مامان بزرگ خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 3 (مامان بزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89018

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 3 (مامان بزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

160000ریال

خانواده ی جورواجور 1 (مامان خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 1 (مامان خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89016

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 1 (مامان خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

160000ریال

خانواده ی جورواجور 2 (بابای خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 2 (بابای خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89017

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 2 (بابای خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

160000ریال

خانواده ی جورواجور 5 (دوست خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 5 (دوست خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89020

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 5 (دوست خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

160000ریال

خانواده ی جورواجور 4 (بابابزرگ خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 4 (بابابزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89019

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 4 (بابابزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

160000ریال

خانواده ی جورواجور 6 (خانواده ی خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 6 (خانواده ی خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89021

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 6 (خانواده ی خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

160000ریال

خداحافظی خوش مزه (زندگی این جوری 5)،(گلاسه)
خداحافظی خوش مزه (زندگی این جوری 5)،(گلاسه)

کد: 75154

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خداحافظی خوش مزه (زندگی این جوری 5)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

هدیه های خوش مزه (زندگی این جوری 6)،(گلاسه)
هدیه های خوش مزه (زندگی این جوری 6)،(گلاسه)

کد: 75155

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

هدیه های خوش مزه (زندگی این جوری 6)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

احساس خوش مزه (زندگی این جوری 1)،(گلاسه)
احساس خوش مزه (زندگی این جوری 1)،(گلاسه)

کد: 75150

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

احساس خوش مزه (زندگی این جوری 1)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

اشتباه خوش مزه (زندگی این جوری 2)،(گلاسه)
اشتباه خوش مزه (زندگی این جوری 2)،(گلاسه)

کد: 75151

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

اشتباه خوش مزه (زندگی این جوری 2)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

ترس های خوش مزه (زندگی این جوری 3)،(گلاسه)
ترس های خوش مزه (زندگی این جوری 3)،(گلاسه)

کد: 75152

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

ترس های خوش مزه (زندگی این جوری 3)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

تفاوت های خوش مزه (زندگی این جوری 4)،(گلاسه)
تفاوت های خوش مزه (زندگی این جوری 4)،(گلاسه)

کد: 75153

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

تفاوت های خوش مزه (زندگی این جوری 4)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

140000ریال

همیشه در حال یادگیری باش!:تعهد به یادگیری (چاشنی های آدم بودن)
همیشه در حال یادگیری باش!:تعهد به یادگیری (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57745

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

همیشه در حال یادگیری باش!:تعهد به یادگیری (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

مجموعه چاشنی های آدم بودن (8جلدی،باقاب)
مجموعه چاشنی های آدم بودن (8جلدی،باقاب)

کد: 57747

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

مجموعه چاشنی های آدم بودن (8جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1790000ریال

دوستانت را پیدا و انتخاب کن!:توانایی های اجتماعی (چاشنی های آدم بودن)
دوستانت را پیدا و انتخاب کن!:توانایی های اجتماعی (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57740

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

دوستانت را پیدا و انتخاب کن!:توانایی های اجتماعی (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

زمانت را مدیریت کن!:استفاده مفید از زمان (چاشنی های آدم بودن)
زمانت را مدیریت کن!:استفاده مفید از زمان (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57741

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

زمانت را مدیریت کن!:استفاده مفید از زمان (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

کار درست را بشناس و انجام بده!:ارزش های مثبت (چاشنی های آدم بودن)
کار درست را بشناس و انجام بده!:ارزش های مثبت (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57743

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

کار درست را بشناس و انجام بده!:ارزش های مثبت (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

کمک کن و ایمن بمان!:قدرتمند شدن (چاشنی های آدم بودن)
کمک کن و ایمن بمان!:قدرتمند شدن (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57744

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

کمک کن و ایمن بمان!:قدرتمند شدن (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

افرادی که برایشان مهم هستی!:حمایت (چاشنی های آدم بودن)
افرادی که برایشان مهم هستی!:حمایت (چاشنی های آدم بودن)

کد: 57737

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم: سمیرا ابراهیمی

افرادی که برایشان مهم هستی!:حمایت (چاشنی های آدم بودن)

ناشر

ایران بان

مولف

پاملا اسپلند،الیزابت وردیکت

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

پینکی پرماجرا 1 (صورتی)
پینکی پرماجرا 1 (صورتی)

کد: 52992

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن،الیزابت کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 1 (صورتی)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن،الیزابت کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

130000ریال

پینکی پرماجرا 8 (بهترین هدیه)
پینکی پرماجرا 8 (بهترین هدیه)

کد: 52999

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 8 (بهترین هدیه)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا 2 (بنفش)
پینکی پرماجرا 2 (بنفش)

کد: 52993

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن،الیزابت کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 2 (بنفش)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن،الیزابت کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا 9 (معلم جدید)
پینکی پرماجرا 9 (معلم جدید)

کد: 53000

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 9 (معلم جدید)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا 3 (طلایی)
پینکی پرماجرا 3 (طلایی)

کد: 52994

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 3 (طلایی)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا10 (طوطی دم دراز)
پینکی پرماجرا10 (طوطی دم دراز)

کد: 53001

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا10 (طوطی دم دراز)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا 4 (نقره ای)
پینکی پرماجرا 4 (نقره ای)

کد: 52995

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 4 (نقره ای)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا11 (ناهار مدرسه)
پینکی پرماجرا11 (ناهار مدرسه)

کد: 53002

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا11 (ناهار مدرسه)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا 5 (سبز)
پینکی پرماجرا 5 (سبز)

کد: 52996

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 5 (سبز)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

پینکی پرماجرا 6 (آبی)
پینکی پرماجرا 6 (آبی)

کد: 52997

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: چکه

مولف: ویکتوریا کن

مترجم: سمیرا ابراهیمی

پینکی پرماجرا 6 (آبی)

ناشر

چکه

مولف

ویکتوریا کن

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال