مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : تام شرایتر
در حال بارگذاری
راهبران 1 (راهنمای گام به گام پرورش راهبران حرفه ای در بازاریابی شبکه ای)
راهبران 1 (راهنمای گام به گام پرورش راهبران حرفه ای در بازاریابی شبکه ای)

کد: 82028

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: رخداد کویر

مولف: تام شرایتر

مترجم: محمد خضرزاده

راهبران 1 (راهنمای گام به گام پرورش راهبران حرفه ای در بازاریابی شبکه ای)

ناشر

رخداد کویر

مولف

تام شرایتر

مترجم

محمد خضرزاده

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

راهبران 2 (درس ها و تمرین هایی برای راهبران حرفه ای در بازاریابی شبکه ای)
راهبران 2 (درس ها و تمرین هایی برای راهبران حرفه ای در بازاریابی شبکه ای)

کد: 82029

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: رخداد کویر

مولف: تام شرایتر

مترجم: زیبا اکبری

راهبران 2 (درس ها و تمرین هایی برای راهبران حرفه ای در بازاریابی شبکه ای)

ناشر

رخداد کویر

مولف

تام شرایتر

مترجم

زیبا اکبری

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

یخ شکن ها (سرنخ های موفقیت)
یخ شکن ها (سرنخ های موفقیت)

کد: 59991

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نسل نواندیش

مولف: تام شرایتر

مترجم: سعید گل محمدی،هاله عطری

یخ شکن ها (سرنخ های موفقیت)

ناشر

نسل نواندیش

مولف

تام شرایتر

مترجم

سعید گل محمدی،هاله عطری

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

259000ریال

داستان ها می فروشند
داستان ها می فروشند

کد: 57003

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بهار سبز

مولف: تام شرایتر

مترجم: مریم اصغرپور،محمد دادمهر

داستان ها می فروشند

ناشر

بهار سبز

مولف

تام شرایتر

مترجم

مریم اصغرپور،محمد دادمهر

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

یخ شکن ها در بازاریابی چند سطحی
یخ شکن ها در بازاریابی چند سطحی

کد: 56836

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زمینه

مولف: تام شرایتر

مترجم: فرشید قهرمانی

یخ شکن ها در بازاریابی چند سطحی

ناشر

زمینه

مولف

تام شرایتر

مترجم

فرشید قهرمانی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پیگیری در بازاریابی چند سطحی
پیگیری در بازاریابی چند سطحی

کد: 56837

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زمینه

مولف: تام شرایتر

مترجم: فرشید قهرمانی

پیگیری در بازاریابی چند سطحی

ناشر

زمینه

مولف

تام شرایتر

مترجم

فرشید قهرمانی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی چند سطحی
چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی چند سطحی

کد: 56734

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زمینه

مولف: تام شرایتر

مترجم: فرشید قهرمانی

چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی چند سطحی

ناشر

زمینه

مولف

تام شرایتر

مترجم

فرشید قهرمانی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

صمیمیت در بازاریابی چندسطحی
صمیمیت در بازاریابی چندسطحی

کد: 56735

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زمینه

مولف: تام شرایتر

مترجم: فرشید قهرمانی

صمیمیت در بازاریابی چندسطحی

ناشر

زمینه

مولف

تام شرایتر

مترجم

فرشید قهرمانی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

صمیمیت در بازاریابی چند سطحی
صمیمیت در بازاریابی چند سطحی

کد: 101099

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: زمینه

مولف: تام شرایتر

مترجم: فرشید قهرمانی

صمیمیت در بازاریابی چند سطحی

ناشر

زمینه

مولف

تام شرایتر

مترجم

فرشید قهرمانی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

همکاریابی ممتاز (پیشنهادهای ویژه و سیستم های شروع سریع)
همکاریابی ممتاز (پیشنهادهای ویژه و سیستم های شروع سریع)

کد: 56600

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

همکاریابی ممتاز (پیشنهادهای ویژه و سیستم های شروع سریع)

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم
چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

کد: 56602

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

فروش،همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان
فروش،همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان

کد: 56599

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

فروش،همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

چهار رنگ (تیپ شناسی مشتری احتمالی در بازاریابی شبکه ای)
چهار رنگ (تیپ شناسی مشتری احتمالی در بازاریابی شبکه ای)

کد: 54792

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: رخداد کویر،مهریز

مولف: تام شرایتر

مترجم: زیبا اکبری

چهار رنگ (تیپ شناسی مشتری احتمالی در بازاریابی شبکه ای)

ناشر

رخداد کویر،مهریز

مولف

تام شرایتر

مترجم

زیبا اکبری

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

یخ شکن ها (چه کار کنیم که مشتری اصرار کند کار را به او معرفی کنیم)
یخ شکن ها (چه کار کنیم که مشتری اصرار کند کار را به او معرفی کنیم)

کد: 51434

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: رخداد کویر

مولف: تام شرایتر

مترجم: علی معتمدی

یخ شکن ها (چه کار کنیم که مشتری اصرار کند کار را به او معرفی کنیم)

ناشر

رخداد کویر

مولف

تام شرایتر

مترجم

علی معتمدی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال