مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : تروی کامینگز
در حال بارگذاری
دفتر خاطرات هیولاها12 (رژه ی مورچه های غول آسا)
دفتر خاطرات هیولاها12 (رژه ی مورچه های غول آسا)

کد: 61702

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات هیولاها12 (رژه ی مورچه های غول آسا)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها11 (هشت دماغ)
دفتر خاطرات هیولاها11 (هشت دماغ)

کد: 61059

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات هیولاها11 (هشت دماغ)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها10 (هیولای هزار چهره)
دفتر خاطرات هیولاها10 (هیولای هزار چهره)

کد: 60951

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات هیولاها10 (هیولای هزار چهره)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 9 (غرش شبح ترن هوایی)
دفتر خاطرات هیولاها 9 (غرش شبح ترن هوایی)

کد: 55954

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده،رامتین فرزاد

دفتر خاطرات هیولاها 9 (غرش شبح ترن هوایی)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده،رامتین فرزاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 6 (فرار هیولای مومیایی از موزه)
دفتر خاطرات هیولاها 6 (فرار هیولای مومیایی از موزه)

کد: 51201

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات هیولاها 6 (فرار هیولای مومیایی از موزه)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 7 (حمله ی برفیولاها به اردوی تابستانی)
دفتر خاطرات هیولاها 7 (حمله ی برفیولاها به اردوی تابستانی)

کد: 51206

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات هیولاها 7 (حمله ی برفیولاها به اردوی تابستانی)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 2 (شهر در محاصره ی کرم های خاکی)
دفتر خاطرات هیولاها 2 (شهر در محاصره ی کرم های خاکی)

کد: 51186

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 2 (شهر در محاصره ی کرم های خاکی)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 8 (استرمانت و برق دزدک ها)
دفتر خاطرات هیولاها 8 (استرمانت و برق دزدک ها)

کد: 51210

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: نیلوفر امن زاده

دفتر خاطرات هیولاها 8 (استرمانت و برق دزدک ها)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

نیلوفر امن زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 3 (حمله ی سایه های خرابکار)
دفتر خاطرات هیولاها 3 (حمله ی سایه های خرابکار)

کد: 51187

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 3 (حمله ی سایه های خرابکار)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 4 (در دام سبزیجات آدم خوار)
دفتر خاطرات هیولاها 4 (در دام سبزیجات آدم خوار)

کد: 51193

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 4 (در دام سبزیجات آدم خوار)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 1 (شورش هیولاهای بادکنکی)
دفتر خاطرات هیولاها 1 (شورش هیولاهای بادکنکی)

کد: 51181

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 1 (شورش هیولاهای بادکنکی)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 5 (شوکولاسور ظاهر می شود!)
دفتر خاطرات هیولاها 5 (شوکولاسور ظاهر می شود!)

کد: 51198

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 5 (شوکولاسور ظاهر می شود!)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال