مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محسن رخش خورشید
در حال بارگذاری
دفتر خاطرات هیولاها 2 (شهر در محاصره ی کرم های خاکی)
دفتر خاطرات هیولاها 2 (شهر در محاصره ی کرم های خاکی)

کد: 51186

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 2 (شهر در محاصره ی کرم های خاکی)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 3 (حمله ی سایه های خرابکار)
دفتر خاطرات هیولاها 3 (حمله ی سایه های خرابکار)

کد: 51187

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 3 (حمله ی سایه های خرابکار)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 4 (در دام سبزیجات آدم خوار)
دفتر خاطرات هیولاها 4 (در دام سبزیجات آدم خوار)

کد: 51193

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 4 (در دام سبزیجات آدم خوار)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 5 (شوکولاسور ظاهر می شود!)
دفتر خاطرات هیولاها 5 (شوکولاسور ظاهر می شود!)

کد: 51198

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 5 (شوکولاسور ظاهر می شود!)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

دفتر خاطرات هیولاها 1 (شورش هیولاهای بادکنکی)
دفتر خاطرات هیولاها 1 (شورش هیولاهای بادکنکی)

کد: 51181

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: تروی کامینگز

مترجم: محسن رخش خورشید

دفتر خاطرات هیولاها 1 (شورش هیولاهای بادکنکی)

ناشر

پرتقال

مولف

تروی کامینگز

مترجم

محسن رخش خورشید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال