مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : رابرت آرتور
در حال بارگذاری
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای قلعه وحشت)
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای قلعه وحشت)

کد: 86464

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کیمیا

مولف: رابرت آرتور

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای قلعه وحشت)

ناشر

کیمیا

مولف

رابرت آرتور

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

90000ریال

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای شبح سبزپوش)
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای شبح سبزپوش)

کد: 86044

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کیمیا

مولف: رابرت آرتور

مترجم: سوسن همایون

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای شبح سبزپوش)

ناشر

کیمیا

مولف

رابرت آرتور

مترجم

سوسن همایون

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

آلفرد هیچکاک و 3 کارآگاه در (راز آیینه تسخیر شده)
آلفرد هیچکاک و 3 کارآگاه در (راز آیینه تسخیر شده)

کد: 85984

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارآگاه

مولف: رابرت آرتور

مترجم: سحر قدیمی

آلفرد هیچکاک و 3 کارآگاه در (راز آیینه تسخیر شده)

ناشر

کارآگاه

مولف

رابرت آرتور

مترجم

سحر قدیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

مجموعه آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه جوان (برای نوجوانان)،(5 جلدی،باقاب)
مجموعه آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه جوان (برای نوجوانان)،(5 جلدی،باقاب)

کد: 70368

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: جاودان خرد

مولف: رابرت آرتور

مترجم: گیسو ناصری

مجموعه آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه جوان (برای نوجوانان)،(5 جلدی،باقاب)

ناشر

جاودان خرد

مولف

رابرت آرتور

مترجم

گیسو ناصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

850000ریال

آلفرد هیچکاک و راز شیر عروسکی (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)
آلفرد هیچکاک و راز شیر عروسکی (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

کد: 70363

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: جاودان خرد

مولف: رابرت آرتور

مترجم: گیسو ناصری

آلفرد هیچکاک و راز شیر عروسکی (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

ناشر

جاودان خرد

مولف

رابرت آرتور

مترجم

گیسو ناصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

آلفرد هیچکاک و راز چشم سرخ (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)
آلفرد هیچکاک و راز چشم سرخ (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

کد: 70364

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: جاودان خرد

مولف: رابرت آرتور

مترجم: گیسو ناصری

آلفرد هیچکاک و راز چشم سرخ (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

ناشر

جاودان خرد

مولف

رابرت آرتور

مترجم

گیسو ناصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

170000ریال

آلفرد هیچکاک و راز نعره اژدها (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)
آلفرد هیچکاک و راز نعره اژدها (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

کد: 70365

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: جاودان خرد

مولف: رابرت آرتور

مترجم: گیسو ناصری

آلفرد هیچکاک و راز نعره اژدها (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

ناشر

جاودان خرد

مولف

رابرت آرتور

مترجم

گیسو ناصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

آلفرد هیچکاک و راز طوطی سخنگو (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)
آلفرد هیچکاک و راز طوطی سخنگو (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

کد: 70366

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: جاودان خرد

مولف: رابرت آرتور

مترجم: گیسو ناصری

آلفرد هیچکاک و راز طوطی سخنگو (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

ناشر

جاودان خرد

مولف

رابرت آرتور

مترجم

گیسو ناصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

آلفرد هیچکاک و راز جمجمه سخنگو (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)
آلفرد هیچکاک و راز جمجمه سخنگو (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

کد: 70367

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: جاودان خرد

مولف: رابرت آرتور

مترجم: گیسو ناصری

آلفرد هیچکاک و راز جمجمه سخنگو (مجموعه آثار آلفرد هیچکاک برای نوجوانان)

ناشر

جاودان خرد

مولف

رابرت آرتور

مترجم

گیسو ناصری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

170000ریال

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (راز مومیایی نجواگر)
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (راز مومیایی نجواگر)

کد: 49665

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: رابرت آرتور

مترجم: سحر قدیمی

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (راز مومیایی نجواگر)

ناشر

هرمس

مولف

رابرت آرتور

مترجم

سحر قدیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

125000ریال

معمای عنکبوت نقره ای (آلفرد هیچکاک و 3 کارآگاه در)
معمای عنکبوت نقره ای (آلفرد هیچکاک و 3 کارآگاه در)

کد: 49195

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: رابرت آرتور

مترجم: سوسن همایون

معمای عنکبوت نقره ای (آلفرد هیچکاک و 3 کارآگاه در)

ناشر

هرمس

مولف

رابرت آرتور

مترجم

سوسن همایون

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای ساعت)
آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای ساعت)

کد: 48883

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: رابرت آرتور

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

آلفرد هیچکاک و سه کارآگاه در (معمای ساعت)

ناشر

هرمس

مولف

رابرت آرتور

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

110000ریال