مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدسعید حنایی کاشانی
در حال بارگذاری
تجربه گرایان (تاریخ فلسفه غرب 5)
تجربه گرایان (تاریخ فلسفه غرب 5)

کد: 89438

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: ر.ا.وولهاوس

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

تجربه گرایان (تاریخ فلسفه غرب 5)

ناشر

روزنه

مولف

ر.ا.وولهاوس

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

عقل گرایان (تاریخ فلسفه غرب 4)
عقل گرایان (تاریخ فلسفه غرب 4)

کد: 80277

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: جان کاتینگهام

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

عقل گرایان (تاریخ فلسفه غرب 4)

ناشر

روزنه

مولف

جان کاتینگهام

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

635000ریال

فلسفه فرانسوی و آلمانی (تاریخ فلسفه غرب 7)
فلسفه فرانسوی و آلمانی (تاریخ فلسفه غرب 7)

کد: 62407

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: رابرت چ.سالومون

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

فلسفه فرانسوی و آلمانی (تاریخ فلسفه غرب 7)

ناشر

روزنه

مولف

رابرت چ.سالومون

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

595000ریال

فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفه غرب 3)
فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفه غرب 3)

کد: 62408

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: براین پ.کپنهور،چارلز ب.اشمیت

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفه غرب 3)

ناشر

روزنه

مولف

براین پ.کپنهور،چارلز ب.اشمیت

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)
اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)

کد: 62409

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: ترنس اروین

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)

ناشر

روزنه

مولف

ترنس اروین

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

695000ریال

اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)
اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)

کد: 62410

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: دیوید لاسکم

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)

ناشر

روزنه

مولف

دیوید لاسکم

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

رودلف بولتمان (پدیدآورندگان الهیات جدید 5)
رودلف بولتمان (پدیدآورندگان الهیات جدید 5)

کد: 51961

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: ایان هندرسن

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

رودلف بولتمان (پدیدآورندگان الهیات جدید 5)

ناشر

هرمس

مولف

ایان هندرسن

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

40000ریال

علم هرمنوتیک
علم هرمنوتیک

کد: 51861

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: ریچاردا. پالمر

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

علم هرمنوتیک
550000ریال

علم هرمنوتیک

ناشر

هرمس

مولف

ریچاردا. پالمر

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تاریخ و مسائل زیباشناسی (هنر 1)
تاریخ و مسائل زیباشناسی (هنر 1)

کد: 48506

گروه بندی: هنر

ناشر: هرمس

مولف: مونروسی بیردزلی،جان هاسپرس

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

تاریخ و مسائل زیباشناسی (هنر 1)

ناشر

هرمس

مولف

مونروسی بیردزلی،جان هاسپرس

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

هنر

قطع

پالتوئی

قیمت

280000ریال