مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدسعید حنایی کاشانی
در حال بارگذاری
اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)
اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)

ناشر: روزنه

مولف: دیوید لاسکم

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)

ناشر

روزنه

مولف

دیوید لاسکم

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

فلسفه فرانسوی و آلمانی (تاریخ فلسفه غرب 7)
فلسفه فرانسوی و آلمانی (تاریخ فلسفه غرب 7)

ناشر: روزنه

مولف: رابرت چ.سالومون

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

فلسفه فرانسوی و آلمانی (تاریخ فلسفه غرب 7)

ناشر

روزنه

مولف

رابرت چ.سالومون

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفه غرب 3)
فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفه غرب 3)

ناشر: روزنه

مولف: براین پ.کپنهور،چارلز ب.اشمیت

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفه غرب 3)

ناشر

روزنه

مولف

براین پ.کپنهور،چارلز ب.اشمیت

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)
اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)

ناشر: روزنه

مولف: ترنس اروین

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)

ناشر

روزنه

مولف

ترنس اروین

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

پدیدآورندگان الهیات جدید 5 (رودلف بولتمان)
پدیدآورندگان الهیات جدید 5 (رودلف بولتمان)

ناشر: هرمس

مولف: ایان هندرسن

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

پدیدآورندگان الهیات جدید 5 (رودلف بولتمان)

ناشر

هرمس

مولف

ایان هندرسن

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

40000ریال

علم هرمنوتیک
علم هرمنوتیک

ناشر: هرمس

مولف: ریچاردا. پالمر

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

علم هرمنوتیک
220000ریال

علم هرمنوتیک

ناشر

هرمس

مولف

ریچاردا. پالمر

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

فلسفه و کلام 7 (زرتشت نیچه کیست؟ و مقالات دیگر)
فلسفه و کلام 7 (زرتشت نیچه کیست؟ و مقالات دیگر)

ناشر: هرمس

مولف: مارتین هایدگر و دیگران

مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی

فلسفه و کلام 7 (زرتشت نیچه کیست؟ و مقالات دیگر)

ناشر

هرمس

مولف

مارتین هایدگر و دیگران

مترجم

محمدسعید حنایی کاشانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال