مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدعلی ایزدی
در حال بارگذاری
مرگ در میان ابرها
مرگ در میان ابرها

کد: 51854

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

مرگ در میان ابرها

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

مردی با لباس قهوه ای
مردی با لباس قهوه ای

کد: 50051

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

مردی با لباس قهوه ای

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

490000ریال

قتل در زمین گلف
قتل در زمین گلف

کد: 48858

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

قتل در زمین گلف

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
قطار ساعت 4:50 از پدینگتون

کد: 48859

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

قطار ساعت 4:50 از پدینگتون

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

490000ریال

قتلهای الفبایی
قتلهای الفبایی

کد: 48863

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

قتلهای الفبایی

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

تراژدی در سه پرده
تراژدی در سه پرده

کد: 48565

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

تراژدی در سه پرده

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

370000ریال

جنایت های میهن پرستانه
جنایت های میهن پرستانه

کد: 48591

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

جنایت های میهن پرستانه

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

360000ریال

پنج خوک کوچک
پنج خوک کوچک

کد: 48304

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

پنج خوک کوچک
360000ریال

پنج خوک کوچک

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

360000ریال

آنها به بغداد آمدند
آنها به بغداد آمدند

کد: 48229

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

آنها به بغداد آمدند

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

اعلام یک قتل
اعلام یک قتل

کد: 48220

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

اعلام یک قتل
540000ریال

اعلام یک قتل

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

540000ریال