مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : سولماز خواجه وند
در حال بارگذاری
زندگی هچل هفت آیدا پیرپور 2 (#دار و دسته ی بی لیاقت ها)
زندگی هچل هفت آیدا پیرپور 2 (#دار و دسته ی بی لیاقت ها)

کد: 100232

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: سولماز خواجه وند

زندگی هچل هفت آیدا پیرپور 2 (#دار و دسته ی بی لیاقت ها)

ناشر

هوپا

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ماجراهای دو تا بچه چلمن در یک تابستان خیلی معمولی
ماجراهای دو تا بچه چلمن در یک تابستان خیلی معمولی

کد: 97360

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

ماجراهای دو تا بچه چلمن در یک تابستان خیلی معمولی

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

خنگ بالای خنگ بسیاره! (روایتی نو از داستان های کهن برای نوجوانان)
خنگ بالای خنگ بسیاره! (روایتی نو از داستان های کهن برای نوجوانان)

کد: 96849

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

خنگ بالای خنگ بسیاره! (روایتی نو از داستان های کهن برای نوجوانان)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

موش قهرمان (داستان های خونه ات کجاست؟توباغچه!)،(گلاسه)
موش قهرمان (داستان های خونه ات کجاست؟توباغچه!)،(گلاسه)

کد: 96878

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

موش قهرمان (داستان های خونه ات کجاست؟توباغچه!)،(گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

310000ریال

نمره ی ما رو بده بریم (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)
نمره ی ما رو بده بریم (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

کد: 96709

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

نمره ی ما رو بده بریم (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

310000ریال

دوست صمیمی من کیه؟ (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)
دوست صمیمی من کیه؟ (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

کد: 96711

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

دوست صمیمی من کیه؟ (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

310000ریال

ورود ممنوع (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)
ورود ممنوع (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

کد: 96714

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

ورود ممنوع (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

310000ریال

یک روز مثل هر روز (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)
یک روز مثل هر روز (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

کد: 96713

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: سولماز خواجه وند

یک روز مثل هر روز (داستان های خونه ات کجاست؟تو باغچه!)،(گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

310000ریال

تلی دختری با موهای بلند بلند بلند
تلی دختری با موهای بلند بلند بلند

کد: 83223

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سولماز خواجه وند

تلی دختری با موهای بلند بلند بلند

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

ماهتینار
ماهتینار

کد: 83226

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سولماز خواجه وند

ماهتینار
120000ریال

ماهتینار

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

گره های سبیل گربه ای (ماجراهای گودی)
گره های سبیل گربه ای (ماجراهای گودی)

کد: 62471

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سولماز خواجه وند

گره های سبیل گربه ای (ماجراهای گودی)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

محیط زیست

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

60000ریال

نگهبان جعبه های پیتزا (ماجراهای گودی)،(گلاسه)
نگهبان جعبه های پیتزا (ماجراهای گودی)،(گلاسه)

کد: 62472

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سولماز خواجه وند

نگهبان جعبه های پیتزا (ماجراهای گودی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

محیط زیست

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

المپیک کامپیوتری (ماجراهای گودی)
المپیک کامپیوتری (ماجراهای گودی)

کد: 62470

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سولماز خواجه وند

المپیک کامپیوتری (ماجراهای گودی)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

محیط زیست

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

شکرستان و یک داستان (یادگاری آبا و اجدادی)
شکرستان و یک داستان (یادگاری آبا و اجدادی)

کد: 59611

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سوره مهر

مولف: سولماز خواجه وند

شکرستان و یک داستان (یادگاری آبا و اجدادی)

ناشر

سوره مهر

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

130000ریال

شکرستان و یک داستان (مرغ ها و سیل ها)
شکرستان و یک داستان (مرغ ها و سیل ها)

کد: 59603

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سوره مهر

مولف: سولماز خواجه وند

شکرستان و یک داستان (مرغ ها و سیل ها)

ناشر

سوره مهر

مولف

سولماز خواجه وند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

130000ریال