مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : حمیدرضا علیمردانی
در حال بارگذاری
کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 1 (ابزارشناسی،مبانی گوهرشناسی))
کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 1 (ابزارشناسی،مبانی گوهرشناسی))

کد: 47258

گروه بندی: هنر

ناشر: پازینه

مولف: حمیدرضا علیمردانی

کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 1 (ابزارشناسی،مبانی گوهرشناسی))

ناشر

پازینه

مولف

حمیدرضا علیمردانی

گروه بندی

هنر

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 2 (سبک قلم خور،سبک کاسه ای))
کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 2 (سبک قلم خور،سبک کاسه ای))

کد: 47260

گروه بندی: هنر

ناشر: پازینه

مولف: حمیدرضا علیمردانی

کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 2 (سبک قلم خور،سبک کاسه ای))

ناشر

پازینه

مولف

حمیدرضا علیمردانی

گروه بندی

هنر

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 3 (سبک چنگی،سبک ریلی))
کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 3 (سبک چنگی،سبک ریلی))

کد: 47261

گروه بندی: هنر

ناشر: پازینه

مولف: حمیدرضا علیمردانی

کلیات هنر گوهر نشانی (آموزش مخراجکاری 3 (سبک چنگی،سبک ریلی))

ناشر

پازینه

مولف

حمیدرضا علیمردانی

گروه بندی

هنر

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال