مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مسلم قاسمی
در حال بارگذاری
رولی 6:اندازه گیری (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)
رولی 6:اندازه گیری (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

کد: 93558

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: بریتا دلبروگ

مترجم: مسلم قاسمی

رولی 6:اندازه گیری (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

بریتا دلبروگ

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

رولی 1:پرورش هوش (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)
رولی 1:پرورش هوش (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

کد: 93553

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: بریتا دلبروگ

مترجم: مسلم قاسمی

رولی 1:پرورش هوش (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

بریتا دلبروگ

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

رولی 2:دنیای صفت ها (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)
رولی 2:دنیای صفت ها (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

کد: 93554

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: بریتا دلبروگ

مترجم: مسلم قاسمی

رولی 2:دنیای صفت ها (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

بریتا دلبروگ

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

رولی 3:ریاضی پایه 1 (شمارش تا 20)،(بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)
رولی 3:ریاضی پایه 1 (شمارش تا 20)،(بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

کد: 93555

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: بریتا دلبروگ

مترجم: مسلم قاسمی

رولی 3:ریاضی پایه 1 (شمارش تا 20)،(بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

بریتا دلبروگ

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

رولی 4:ریاضی پایه 2 (شمارش از 20تا100)،(بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)
رولی 4:ریاضی پایه 2 (شمارش از 20تا100)،(بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

کد: 93556

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: بریتا دلبروگ

مترجم: مسلم قاسمی

رولی 4:ریاضی پایه 2 (شمارش از 20تا100)،(بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

بریتا دلبروگ

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

رولی 5:ضرب آسان (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)
رولی 5:ضرب آسان (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

کد: 93557

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: بریتا دلبروگ

مترجم: مسلم قاسمی

رولی 5:ضرب آسان (بچرخان برگردان بیاموز)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

بریتا دلبروگ

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

مجموعه یادگیری آسان آقا روباهه
مجموعه یادگیری آسان آقا روباهه

کد: 70611

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: مهاجر

مولف: دنیتسا گئورگوا

مترجم: مسلم قاسمی

مجموعه یادگیری آسان آقا روباهه

ناشر

مهاجر

مولف

دنیتسا گئورگوا

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

350000ریال

نخ جادویی 4 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:دنیای حیوانات)،(گلاسه)
نخ جادویی 4 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:دنیای حیوانات)،(گلاسه)

کد: 63379

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: فردریک بارن هوزن

مترجم: مسلم قاسمی

نخ جادویی 4 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:دنیای حیوانات)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

فردریک بارن هوزن

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

جورباجور سه قلو 3 (حساب آسان)،(گلاسه)
جورباجور سه قلو 3 (حساب آسان)،(گلاسه)

کد: 46955

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مترجم: مسلم قاسمی

جورباجور سه قلو 3 (حساب آسان)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

450000ریال

نخ جادویی 1 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:حرکت،وسایل نقلیه،راهنمایی و رانندگی)،(گلاسه)
نخ جادویی 1 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:حرکت،وسایل نقلیه،راهنمایی و رانندگی)،(گلاسه)

کد: 46857

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: مورتن کریستین

مترجم: مسلم قاسمی

نخ جادویی 1 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:حرکت،وسایل نقلیه،راهنمایی و رانندگی)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

مورتن کریستین

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

نخ جادویی 6 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:یک روز در مهد کودک)،(گلاسه)
نخ جادویی 6 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:یک روز در مهد کودک)،(گلاسه)

کد: 46860

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: کریستین مورتن

مترجم: مسلم قاسمی

نخ جادویی 6 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:یک روز در مهد کودک)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

کریستین مورتن

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

نخ جادویی 7 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:هوش آزمایی)،(گلاسه)
نخ جادویی 7 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:هوش آزمایی)،(گلاسه)

کد: 46861

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: کریستین مورتن

مترجم: مسلم قاسمی

نخ جادویی 7 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:هوش آزمایی)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

کریستین مورتن

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

برای کوچولوها 5 (شکل ها و نقش ها:آموزش،بازی،رنگ آمیزی)
برای کوچولوها 5 (شکل ها و نقش ها:آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

کد: 46925

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: آنجلیکا اشتوبنر

مترجم: مسلم قاسمی

برای کوچولوها 5 (شکل ها و نقش ها:آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

ناشر

کلام

مولف

آنجلیکا اشتوبنر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

نخ جادویی11 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:شروع ریاضیات)،(گلاسه)
نخ جادویی11 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:شروع ریاضیات)،(گلاسه)

کد: 46865

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: مورتن کریستین

مترجم: مسلم قاسمی

نخ جادویی11 (بازی کن،لذت ببر،یاد بگیر:شروع ریاضیات)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

مورتن کریستین

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

برای کوچولوها 6 (معماها و رابطه ها:آموزش،بازی،رنگ آمیزی)
برای کوچولوها 6 (معماها و رابطه ها:آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

کد: 46926

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: آنجلیکا اشتوبنر

مترجم: مسلم قاسمی

برای کوچولوها 6 (معماها و رابطه ها:آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

ناشر

کلام

مولف

آنجلیکا اشتوبنر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

جورباجور سه قلو 4 (آشنایی با عددها)،(گلاسه)
جورباجور سه قلو 4 (آشنایی با عددها)،(گلاسه)

کد: 46939

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مترجم: مسلم قاسمی

جورباجور سه قلو 4 (آشنایی با عددها)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

350000ریال

مینی نخ 1 (از بهار تا زمستان)،(گلاسه)
مینی نخ 1 (از بهار تا زمستان)،(گلاسه)

کد: 46850

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: کریستین مورتون

مترجم: مسلم قاسمی

مینی نخ 1 (از بهار تا زمستان)،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

کریستین مورتون

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 2 (چی مال چی؟ (در خانه))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 2 (چی مال چی؟ (در خانه))،(گلاسه)

کد: 46869

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 2 (چی مال چی؟ (در خانه))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 8 (چی مال چی؟ (در شهر))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 8 (چی مال چی؟ (در شهر))،(گلاسه)

کد: 46878

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 8 (چی مال چی؟ (در شهر))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 3 (چی مال چی؟ (وسایل حمل و نقل))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 3 (چی مال چی؟ (وسایل حمل و نقل))،(گلاسه)

کد: 46870

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 3 (چی مال چی؟ (وسایل حمل و نقل))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 9 (چی مال چی؟ (دنیای رنگی من))
شابلون موش موشک 9 (چی مال چی؟ (دنیای رنگی من))

کد: 46879

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 9 (چی مال چی؟ (دنیای رنگی من))

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 4 (چی مال چی؟ (در روستا))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 4 (چی مال چی؟ (در روستا))،(گلاسه)

کد: 46871

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 4 (چی مال چی؟ (در روستا))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک10 (چی مال چی؟ (در طبیعت))،(گلاسه)
شابلون موش موشک10 (چی مال چی؟ (در طبیعت))،(گلاسه)

کد: 46880

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک10 (چی مال چی؟ (در طبیعت))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 5 (چی مال چی؟ (رنگ ها))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 5 (چی مال چی؟ (رنگ ها))،(گلاسه)

کد: 46872

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 5 (چی مال چی؟ (رنگ ها))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 6 (چی مال چی؟ (جانوران))
شابلون موش موشک 6 (چی مال چی؟ (جانوران))

کد: 46876

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 6 (چی مال چی؟ (جانوران))

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 1 (چی مال چی؟ (اسباب بازی ها))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 1 (چی مال چی؟ (اسباب بازی ها))،(گلاسه)

کد: 46868

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 1 (چی مال چی؟ (اسباب بازی ها))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

شابلون موش موشک 7 (چی مال چی؟ (در مزرعه))،(گلاسه)
شابلون موش موشک 7 (چی مال چی؟ (در مزرعه))،(گلاسه)

کد: 46877

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: ولفگانگ شلایشر

مترجم: مسلم قاسمی

شابلون موش موشک 7 (چی مال چی؟ (در مزرعه))،(گلاسه)

ناشر

کلام

مولف

ولفگانگ شلایشر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

برای کوچولوها 3 (رنگ ها و رنگ آمیزی)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)
برای کوچولوها 3 (رنگ ها و رنگ آمیزی)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

کد: 46923

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: آنجلیکا اشتوبنر

مترجم: مسلم قاسمی

برای کوچولوها 3 (رنگ ها و رنگ آمیزی)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

ناشر

کلام

مولف

آنجلیکا اشتوبنر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

برای کوچولوها 4 (جهت ها و جهت یابی)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)،(سیمی)
برای کوچولوها 4 (جهت ها و جهت یابی)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)،(سیمی)

کد: 46924

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: آنجلیکا اشتوبنر

مترجم: مسلم قاسمی

برای کوچولوها 4 (جهت ها و جهت یابی)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)،(سیمی)

ناشر

کلام

مولف

آنجلیکا اشتوبنر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

برای کوچولوها 1 (اعداد و شمارش)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)
برای کوچولوها 1 (اعداد و شمارش)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

کد: 46921

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: آنجلیکا اشتوبنر

مترجم: مسلم قاسمی

برای کوچولوها 1 (اعداد و شمارش)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)

ناشر

کلام

مولف

آنجلیکا اشتوبنر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

برای کوچولوها 2 (حروف و صداها)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)،(سیمی)
برای کوچولوها 2 (حروف و صداها)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)،(سیمی)

کد: 46922

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: آنجلیکا اشتوبنر

مترجم: مسلم قاسمی

برای کوچولوها 2 (حروف و صداها)،(آموزش،بازی،رنگ آمیزی)،(سیمی)

ناشر

کلام

مولف

آنجلیکا اشتوبنر

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

یادگیری آسان آقا روباهه (درست فکر کردن)
یادگیری آسان آقا روباهه (درست فکر کردن)

کد: 39981

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: مهاجر

مولف: دنیتسا گئورگوا

مترجم: مسلم قاسمی

یادگیری آسان آقا روباهه (درست فکر کردن)

ناشر

مهاجر

مولف

دنیتسا گئورگوا

مترجم

مسلم قاسمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

40000ریال