مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جولیا کوک
در حال بارگذاری
جولیا52 (شعله ی شمع کوچولو)،(گلاسه)
جولیا52 (شعله ی شمع کوچولو)،(گلاسه)

کد: 101186

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا52 (شعله ی شمع کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا58 (گاهی باد در می رود!)،(گلاسه)
جولیا58 (گاهی باد در می رود!)،(گلاسه)

کد: 101187

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا58 (گاهی باد در می رود!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

جولیا49 (ذهن شگفت انگیز من:اوتیسم و موهبت های آن)،(گلاسه)
جولیا49 (ذهن شگفت انگیز من:اوتیسم و موهبت های آن)،(گلاسه)

کد: 99250

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا49 (ذهن شگفت انگیز من:اوتیسم و موهبت های آن)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا47 (امروز-فردا نکن!)،(گلاسه)
جولیا47 (امروز-فردا نکن!)،(گلاسه)

کد: 99252

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا47 (امروز-فردا نکن!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا42 (من اشتباه پدرم را تکرار نمی کنم)،(گلاسه)
جولیا42 (من اشتباه پدرم را تکرار نمی کنم)،(گلاسه)

کد: 98489

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا42 (من اشتباه پدرم را تکرار نمی کنم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا51 (یک کلاغ،چهل کلاغ)،(گلاسه)
جولیا51 (یک کلاغ،چهل کلاغ)،(گلاسه)

کد: 98492

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا51 (یک کلاغ،چهل کلاغ)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا44 (فقط می خوام بازی کنم)،(گلاسه)
جولیا44 (فقط می خوام بازی کنم)،(گلاسه)

کد: 98065

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا44 (فقط می خوام بازی کنم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا42 (حواست به دمت باشه! (در دنیای دیجیتال))،(گلاسه)
جولیا42 (حواست به دمت باشه! (در دنیای دیجیتال))،(گلاسه)

کد: 98064

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا42 (حواست به دمت باشه! (در دنیای دیجیتال))،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا41 (سانی بلندگو قورت داده!)،(گلاسه)
جولیا41 (سانی بلندگو قورت داده!)،(گلاسه)

کد: 94973

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا41 (سانی بلندگو قورت داده!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

جولیا45 (مغز من کش میاد!)،(گلاسه)
جولیا45 (مغز من کش میاد!)،(گلاسه)

کد: 94277

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا45 (مغز من کش میاد!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا39 (درس خوندن هم حدی دارد!)،(گلاسه)
جولیا39 (درس خوندن هم حدی دارد!)،(گلاسه)

کد: 94274

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا39 (درس خوندن هم حدی دارد!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

سیم پیچی مخصوص مغز من (ماجراهای اتیسم و موهبت هایش:باشگاه مغز)،(گلاسه)
سیم پیچی مخصوص مغز من (ماجراهای اتیسم و موهبت هایش:باشگاه مغز)،(گلاسه)

کد: 86978

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: مهرسا،مهر و ماه،فناوران شناختی پارس،انجمن اتیسم

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید،هادی مرادی

سیم پیچی مخصوص مغز من (ماجراهای اتیسم و موهبت هایش:باشگاه مغز)،(گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه،فناوران شناختی پارس،انجمن اتیسم

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید،هادی مرادی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

جولیا38 (بلدی دوست پیدا کنی؟)،(گلاسه)
جولیا38 (بلدی دوست پیدا کنی؟)،(گلاسه)

کد: 86949

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا38 (بلدی دوست پیدا کنی؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا31 (روزی که تقلب کردم...)،(گلاسه)
جولیا31 (روزی که تقلب کردم...)،(گلاسه)

کد: 86581

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا31 (روزی که تقلب کردم...)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا36 (برنامه می خوام چی کار؟)،(گلاسه)
جولیا36 (برنامه می خوام چی کار؟)،(گلاسه)

کد: 86583

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا36 (برنامه می خوام چی کار؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

دهان نگو؛کوه آتش فشان! (گلاسه)
دهان نگو؛کوه آتش فشان! (گلاسه)

کد: 83482

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جولیا کوک

مترجم: فاطمه حقی ناوند

دهان نگو؛کوه آتش فشان! (گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جولیا کوک

مترجم

فاطمه حقی ناوند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

نه شنیدن را دوست ندارم!
نه شنیدن را دوست ندارم!

کد: 78797

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

نه شنیدن را دوست ندارم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

جولیا33 (حواسم به غریبه ها هست)،(گلاسه)
جولیا33 (حواسم به غریبه ها هست)،(گلاسه)

کد: 78068

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا33 (حواسم به غریبه ها هست)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا32 (چرا بترسم؟من که آماده ام!)،(گلاسه)
جولیا32 (چرا بترسم؟من که آماده ام!)،(گلاسه)

کد: 78070

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسن زاده

جولیا32 (چرا بترسم؟من که آماده ام!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسن زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

واقعا این حرف ها را تو گفتی؟!
واقعا این حرف ها را تو گفتی؟!

کد: 77504

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید،نفیسه محسن زاده کرمانی

واقعا این حرف ها را تو گفتی؟!

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید،نفیسه محسن زاده کرمانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

من کارهایم را جوری که دلم می خواهد انجام می دهم! (گلاسه)
من کارهایم را جوری که دلم می خواهد انجام می دهم! (گلاسه)

کد: 77502

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

من کارهایم را جوری که دلم می خواهد انجام می دهم! (گلاسه)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

170000ریال

دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!
دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!

کد: 77503

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

خودم بلدم! (داستانی درباره روش انجام دادن کارها و کمک گرفتن از دیگران)
خودم بلدم! (داستانی درباره روش انجام دادن کارها و کمک گرفتن از دیگران)

کد: 70148

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: جولیا کوک

مترجم: مریم منفرد

خودم بلدم! (داستانی درباره روش انجام دادن کارها و کمک گرفتن از دیگران)

ناشر

هرمس

مولف

جولیا کوک

مترجم

مریم منفرد

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

جولیا22 (واقعا این را تو گفتی؟!)،(گلاسه)
جولیا22 (واقعا این را تو گفتی؟!)،(گلاسه)

کد: 65187

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا22 (واقعا این را تو گفتی؟!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)
جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)

کد: 65188

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا28 (جواب های دردسرساز)،(گلاسه)
جولیا28 (جواب های دردسرساز)،(گلاسه)

کد: 65193

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا28 (جواب های دردسرساز)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا24 (چه شغلی،چه کفشی؟)،(گلاسه)
جولیا24 (چه شغلی،چه کفشی؟)،(گلاسه)

کد: 65189

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا24 (چه شغلی،چه کفشی؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا30 (ملکه ی نایلون های تق تقی)،(گلاسه)
جولیا30 (ملکه ی نایلون های تق تقی)،(گلاسه)

کد: 65195

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا30 (ملکه ی نایلون های تق تقی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا19 (همه چیز درباره ی دماغ)،(گلاسه)
جولیا19 (همه چیز درباره ی دماغ)،(گلاسه)

کد: 65184

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا19 (همه چیز درباره ی دماغ)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

جولیا21 (چنگالی که بوی بد می داد)،(گلاسه)
جولیا21 (چنگالی که بوی بد می داد)،(گلاسه)

کد: 65186

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا21 (چنگالی که بوی بد می داد)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا18 (گیر افتادم!)،(گلاسه)
جولیا18 (گیر افتادم!)،(گلاسه)

کد: 65045

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: مریم رضازاده

جولیا18 (گیر افتادم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

مریم رضازاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

بدترین روز زندگی من! (تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها)
بدترین روز زندگی من! (تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها)

کد: 63516

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: میترا نوحی جهرمی

بدترین روز زندگی من! (تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

میترا نوحی جهرمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

170000ریال