مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جولیا کوک
در حال بارگذاری
جولیا59 (غرغروها برنده نمی شوند!)،(گلاسه)
جولیا59 (غرغروها برنده نمی شوند!)،(گلاسه)

کد: 106965

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا59 (غرغروها برنده نمی شوند!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

جولیا54 (همین که من گفتم!)،(گلاسه)
جولیا54 (همین که من گفتم!)،(گلاسه)

کد: 105677

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا54 (همین که من گفتم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا56 (با هم کنار بیایید!)،(گلاسه)
جولیا56 (با هم کنار بیایید!)،(گلاسه)

کد: 103048

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا56 (با هم کنار بیایید!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا55 (به چه دردم می خورد؟)،(گلاسه)
جولیا55 (به چه دردم می خورد؟)،(گلاسه)

کد: 103049

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا55 (به چه دردم می خورد؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا43 (ما از امتحان نمی ترسیم!)،(گلاسه)
جولیا43 (ما از امتحان نمی ترسیم!)،(گلاسه)

کد: 103050

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا43 (ما از امتحان نمی ترسیم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا52 (شعله ی شمع کوچولو)،(گلاسه)
جولیا52 (شعله ی شمع کوچولو)،(گلاسه)

کد: 101186

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا52 (شعله ی شمع کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا58 (گاهی باد در می رود!)،(گلاسه)
جولیا58 (گاهی باد در می رود!)،(گلاسه)

کد: 101187

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا58 (گاهی باد در می رود!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

جولیا49 (ذهن شگفت انگیز من:اوتیسم و موهبت های آن)،(گلاسه)
جولیا49 (ذهن شگفت انگیز من:اوتیسم و موهبت های آن)،(گلاسه)

کد: 99250

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا49 (ذهن شگفت انگیز من:اوتیسم و موهبت های آن)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا47 (امروز-فردا نکن!)،(گلاسه)
جولیا47 (امروز-فردا نکن!)،(گلاسه)

کد: 99252

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا47 (امروز-فردا نکن!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا51 (یک کلاغ،چهل کلاغ)،(گلاسه)
جولیا51 (یک کلاغ،چهل کلاغ)،(گلاسه)

کد: 98492

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا51 (یک کلاغ،چهل کلاغ)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا42 (من اشتباه پدرم را تکرار نمی کنم)،(گلاسه)
جولیا42 (من اشتباه پدرم را تکرار نمی کنم)،(گلاسه)

کد: 98489

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا42 (من اشتباه پدرم را تکرار نمی کنم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا44 (فقط می خوام بازی کنم)،(گلاسه)
جولیا44 (فقط می خوام بازی کنم)،(گلاسه)

کد: 98065

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا44 (فقط می خوام بازی کنم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا42 (حواست به دمت باشه! (در دنیای دیجیتال))،(گلاسه)
جولیا42 (حواست به دمت باشه! (در دنیای دیجیتال))،(گلاسه)

کد: 98064

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا42 (حواست به دمت باشه! (در دنیای دیجیتال))،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا45 (مغز من کش میاد!)،(گلاسه)
جولیا45 (مغز من کش میاد!)،(گلاسه)

کد: 94277

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا45 (مغز من کش میاد!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

290000ریال

جولیا39 (درس خوندن هم حدی دارد!)،(گلاسه)
جولیا39 (درس خوندن هم حدی دارد!)،(گلاسه)

کد: 94274

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا39 (درس خوندن هم حدی دارد!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

سیم پیچی مخصوص مغز من (ماجراهای اتیسم و موهبت هایش:باشگاه مغز)،(گلاسه)
سیم پیچی مخصوص مغز من (ماجراهای اتیسم و موهبت هایش:باشگاه مغز)،(گلاسه)

کد: 86978

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: مهرسا،مهر و ماه،فناوران شناختی پارس،انجمن اتیسم

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید،هادی مرادی

سیم پیچی مخصوص مغز من (ماجراهای اتیسم و موهبت هایش:باشگاه مغز)،(گلاسه)

ناشر

مهرسا،مهر و ماه،فناوران شناختی پارس،انجمن اتیسم

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید،هادی مرادی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا37 (نترسیم وقتی که باهم هستیم)،(گلاسه)
جولیا37 (نترسیم وقتی که باهم هستیم)،(گلاسه)

کد: 86943

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا37 (نترسیم وقتی که باهم هستیم)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

جولیا38 (بلدی دوست پیدا کنی؟)،(گلاسه)
جولیا38 (بلدی دوست پیدا کنی؟)،(گلاسه)

کد: 86949

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا38 (بلدی دوست پیدا کنی؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

جولیا31 (روزی که تقلب کردم...)،(گلاسه)
جولیا31 (روزی که تقلب کردم...)،(گلاسه)

کد: 86581

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا31 (روزی که تقلب کردم...)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا36 (برنامه می خوام چی کار؟)،(گلاسه)
جولیا36 (برنامه می خوام چی کار؟)،(گلاسه)

کد: 86583

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا36 (برنامه می خوام چی کار؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

جولیا38 (ابر سیاه دروغ)،(گلاسه)
جولیا38 (ابر سیاه دروغ)،(گلاسه)

کد: 86585

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: جواد کریمی

جولیا38 (ابر سیاه دروغ)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

جواد کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

دهان نگو؛کوه آتش فشان!
دهان نگو؛کوه آتش فشان!

کد: 83482

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جولیا کوک

مترجم: فاطمه حقی ناوند

دهان نگو؛کوه آتش فشان!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جولیا کوک

مترجم

فاطمه حقی ناوند

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

270000ریال

نه شنیدن را دوست ندارم!
نه شنیدن را دوست ندارم!

کد: 105611

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

موجودی15 جلد

نه شنیدن را دوست ندارم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

نه شنیدن را دوست ندارم!
نه شنیدن را دوست ندارم!

کد: 78797

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

نه شنیدن را دوست ندارم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

جولیا33 (حواسم به غریبه ها هست)،(گلاسه)
جولیا33 (حواسم به غریبه ها هست)،(گلاسه)

کد: 78068

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا33 (حواسم به غریبه ها هست)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

جولیا35 (چیزمیزهایم را پیدا نمی کنم!)
جولیا35 (چیزمیزهایم را پیدا نمی کنم!)

کد: 78069

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا35 (چیزمیزهایم را پیدا نمی کنم!)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال

جولیا32 (چرا بترسم؟من که آماده ام!)،(گلاسه)
جولیا32 (چرا بترسم؟من که آماده ام!)،(گلاسه)

کد: 78070

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسن زاده

جولیا32 (چرا بترسم؟من که آماده ام!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسن زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

من کارهایم را جوری که دلم می خواهد انجام می دهم! (گلاسه)
من کارهایم را جوری که دلم می خواهد انجام می دهم! (گلاسه)

کد: 77502

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

من کارهایم را جوری که دلم می خواهد انجام می دهم! (گلاسه)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

170000ریال

دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!
دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!

کد: 77503

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا،مهر و ماه

مولف: جولیا کوک

مترجم: زهرا غفاری

دوباره یادم رفت اجازه بگیرم!

ناشر

مهرسا،مهر و ماه

مولف

جولیا کوک

مترجم

زهرا غفاری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

واقعا این حرف ها را تو گفتی؟!
واقعا این حرف ها را تو گفتی؟!

کد: 77504

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید،نفیسه محسن زاده کرمانی

واقعا این حرف ها را تو گفتی؟!

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید،نفیسه محسن زاده کرمانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

خودم بلدم! (داستانی درباره روش انجام دادن کارها و کمک گرفتن از دیگران)
خودم بلدم! (داستانی درباره روش انجام دادن کارها و کمک گرفتن از دیگران)

کد: 70148

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: جولیا کوک

مترجم: مریم منفرد

خودم بلدم! (داستانی درباره روش انجام دادن کارها و کمک گرفتن از دیگران)

ناشر

هرمس

مولف

جولیا کوک

مترجم

مریم منفرد

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)
جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)

کد: 65188

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

350000ریال