مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : نیما عربشاهی
در حال بارگذاری
چگونه راهبران بازاریابی شبکه ای بسازیم 1 (خلق گام به گام حرفه ای های بازاریابی چند سطحی)
چگونه راهبران بازاریابی شبکه ای بسازیم 1 (خلق گام به گام حرفه ای های بازاریابی چند سطحی)

کد: 108401

گروه بندی: مدیریت

ناشر: بیان روشن

مولف: تام بیگ ال شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

چگونه راهبران بازاریابی شبکه ای بسازیم 1 (خلق گام به گام حرفه ای های بازاریابی چند سطحی)

ناشر

بیان روشن

مولف

تام بیگ ال شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

چگونه راهبران بازاریابی شبکه ای بسازیم 2 (فعالیت ها و درس هایی برای راهبران بازاریابی چند سطحی)
چگونه راهبران بازاریابی شبکه ای بسازیم 2 (فعالیت ها و درس هایی برای راهبران بازاریابی چند سطحی)

کد: 108402

گروه بندی: مدیریت

ناشر: بیان روشن

مولف: تام بیگ ال شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

چگونه راهبران بازاریابی شبکه ای بسازیم 2 (فعالیت ها و درس هایی برای راهبران بازاریابی چند سطحی)

ناشر

بیان روشن

مولف

تام بیگ ال شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

رمزشکنی اسرار مغز (درس های ساده ای برای حرفه بازاریابی شبکه ای شما)
رمزشکنی اسرار مغز (درس های ساده ای برای حرفه بازاریابی شبکه ای شما)

کد: 107560

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: بیان روشن

مولف: کیث شرایتر،تام بیگ ال شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

رمزشکنی اسرار مغز (درس های ساده ای برای حرفه بازاریابی شبکه ای شما)

ناشر

بیان روشن

مولف

کیث شرایتر،تام بیگ ال شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

رازهای چیرگی بر ذهنیت خود (مهار حرفه ی بازاریابی شبکه ای خود را بدست بگیرید)
رازهای چیرگی بر ذهنیت خود (مهار حرفه ی بازاریابی شبکه ای خود را بدست بگیرید)

کد: 107559

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: کیث شرایتر،تام بیگ ال شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

رازهای چیرگی بر ذهنیت خود (مهار حرفه ی بازاریابی شبکه ای خود را بدست بگیرید)

ناشر

بیان روشن

مولف

کیث شرایتر،تام بیگ ال شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

خرده فروشی برای بازاریابان شبکه ای (چگونه برای تجارت بازاریابی چند سطحی خود به مشتری جدید دست یابید)
خرده فروشی برای بازاریابان شبکه ای (چگونه برای تجارت بازاریابی چند سطحی خود به مشتری جدید دست یابید)

کد: 94099

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: کیث شرایتر،تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

خرده فروشی برای بازاریابان شبکه ای (چگونه برای تجارت بازاریابی چند سطحی خود به مشتری جدید دست یابید)

ناشر

بیان روشن

مولف

کیث شرایتر،تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

جیبی

قیمت

280000ریال

پرزنتر حرفه ای
پرزنتر حرفه ای

کد: 78772

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: تیم سیلز

مترجم: نیما عربشاهی

پرزنتر حرفه ای

ناشر

بیان روشن

مولف

تیم سیلز

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

دعوتگر حرفه ای
دعوتگر حرفه ای

کد: 78773

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: تیم سیلز

مترجم: نیما عربشاهی

دعوتگر حرفه ای

ناشر

بیان روشن

مولف

تیم سیلز

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

پرزنتر حرفه ای
پرزنتر حرفه ای

کد: 101341

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: تیم سیلز

مترجم: نیما عربشاهی

موجودی17 جلد

پرزنتر حرفه ای

ناشر

بیان روشن

مولف

تیم سیلز

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ابر ستاره داوطلب گیری بشوید
ابر ستاره داوطلب گیری بشوید

کد: 62276

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: مری کریستنسن

مترجم: نیما عربشاهی

ابر ستاره داوطلب گیری بشوید

ناشر

بیان روشن

مولف

مری کریستنسن

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

پرسش ها،همان پاسخ هایند (چگونه پاسخ «بلی» را در بازاریابی شبکه ای بگیریم)
پرسش ها،همان پاسخ هایند (چگونه پاسخ «بلی» را در بازاریابی شبکه ای بگیریم)

کد: 56597

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: الن پیز

مترجم: نیما عربشاهی

پرسش ها،همان پاسخ هایند (چگونه پاسخ «بلی» را در بازاریابی شبکه ای بگیریم)

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

الن پیز

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فروش،همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان
فروش،همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان

کد: 56599

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

فروش،همکاریابی و ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای با کمک داستان

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

همکاریابی ممتاز (پیشنهادهای ویژه و سیستم های شروع سریع)
همکاریابی ممتاز (پیشنهادهای ویژه و سیستم های شروع سریع)

کد: 56600

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

همکاریابی ممتاز (پیشنهادهای ویژه و سیستم های شروع سریع)

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

چگونه بدون برنده شدن در بخت آزمایی ثروتمند شوید
چگونه بدون برنده شدن در بخت آزمایی ثروتمند شوید

کد: 56601

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: کیث شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

چگونه بدون برنده شدن در بخت آزمایی ثروتمند شوید

ناشر

بیان روشن

مولف

کیث شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم
چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

کد: 56602

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف: تام شرایتر

مترجم: نیما عربشاهی

چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم

ناشر

نیما عربشاهی،بیان روشن

مولف

تام شرایتر

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

راه مری کی
راه مری کی

کد: 44502

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: بیان روشن

مولف: مری کی اش

مترجم: نیما عربشاهی

راه مری کی
400000ریال

راه مری کی

ناشر

بیان روشن

مولف

مری کی اش

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

رمزگشایی از چهره
رمزگشایی از چهره

کد: 44504

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: بیان روشن

مولف: پل اکمن،والاس وی فریزن

مترجم: نیما عربشاهی

رمزگشایی از چهره

ناشر

بیان روشن

مولف

پل اکمن،والاس وی فریزن

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

موضوع پول نیست
موضوع پول نیست

کد: 44505

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: کعبه دل

مولف: باب پراکتور

مترجم: نیما عربشاهی

موضوع پول نیست

ناشر

کعبه دل

مولف

باب پراکتور

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

حرفه ی نو 1
حرفه ی نو 1

کد: 44506

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی

مولف: چارلز کینگ،جیمز رابینسن

مترجم: نیما عربشاهی

حرفه ی نو 1
350000ریال

حرفه ی نو 1

ناشر

نیما عربشاهی

مولف

چارلز کینگ،جیمز رابینسن

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

هنر بینش و انگیزه ی فردی
هنر بینش و انگیزه ی فردی

کد: 44500

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: نیما عربشاهی،کعبه دل

مولف: ریچارد بروک

مترجم: نیما عربشاهی

هنر بینش و انگیزه ی فردی

ناشر

نیما عربشاهی،کعبه دل

مولف

ریچارد بروک

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

رازهای ناگفته ی بازاریابی
رازهای ناگفته ی بازاریابی

کد: 44508

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: نیما عربشاهی

مولف: جو وای تلی

مترجم: نیما عربشاهی

رازهای ناگفته ی بازاریابی

ناشر

نیما عربشاهی

مولف

جو وای تلی

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

سوپر استار
سوپر استار

کد: 44501

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: اشک یاس

مولف: مری کریستنسن

مترجم: نیما عربشاهی

سوپر استار
450000ریال

سوپر استار

ناشر

اشک یاس

مولف

مری کریستنسن

مترجم

نیما عربشاهی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال