مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مهدی تدینی
در حال بارگذاری
اسلام گرایی (سومین جنبش مقاومت رادیکال)
اسلام گرایی (سومین جنبش مقاومت رادیکال)

کد: 94304

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: ثالث

مولف: ارنست نولته

مترجم: مهدی تدینی

اسلام گرایی (سومین جنبش مقاومت رادیکال)

ناشر

ثالث

مولف

ارنست نولته

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

870000ریال

عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر (یهودی ستیزی)
عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر (یهودی ستیزی)

کد: 78474

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: هانا آرنت

مترجم: مهدی تدینی

عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر (یهودی ستیزی)

ناشر

ثالث

مولف

هانا آرنت

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

نظریه های فاشیسم
نظریه های فاشیسم

کد: 48098

گروه بندی: سیاسی

ناشر: ثالث

مولف: ولفگانگ ویپرمان

مترجم: مهدی تدینی

نظریه های فاشیسم

ناشر

ثالث

مولف

ولفگانگ ویپرمان

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم)
فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم)

کد: 44067

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: ولفگانگ آبندرت

مترجم: مهدی تدینی

فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم)

ناشر

ثالث

مولف

ولفگانگ آبندرت

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال