مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مهدی تدینی
در حال بارگذاری
عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر (یهودی ستیزی)
عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر (یهودی ستیزی)

کد: 78474

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: هانا آرنت

مترجم: مهدی تدینی

عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیتر (یهودی ستیزی)

ناشر

ثالث

مولف

هانا آرنت

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

هولوکاست (پیگرد و کشتار یهودیان:تاریخ آلمان در قرن بیستم)
هولوکاست (پیگرد و کشتار یهودیان:تاریخ آلمان در قرن بیستم)

کد: 60360

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ثالث

مولف: الکساندر براکل

مترجم: مهدی تدینی

هولوکاست (پیگرد و کشتار یهودیان:تاریخ آلمان در قرن بیستم)

ناشر

ثالث

مولف

الکساندر براکل

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

325000ریال

ارنست نولته:سیمای یک تاریخ اندیش
ارنست نولته:سیمای یک تاریخ اندیش

کد: 58771

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ثالث

مولف: زیگفرید گرلیش

مترجم: مهدی تدینی

ارنست نولته:سیمای یک تاریخ اندیش

ناشر

ثالث

مولف

زیگفرید گرلیش

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دموکراسی بدون دموکرات ها؟ (سیاست داخلی جمهوری وایمار)
دموکراسی بدون دموکرات ها؟ (سیاست داخلی جمهوری وایمار)

کد: 52986

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ثالث

مولف: هندریک تس

مترجم: مهدی تدینی

دموکراسی بدون دموکرات ها؟ (سیاست داخلی جمهوری وایمار)

ناشر

ثالث

مولف

هندریک تس

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

نظریه های فاشیسم
نظریه های فاشیسم

کد: 48098

گروه بندی: سیاسی

ناشر: ثالث

مولف: ولفگانگ ویپرمان

مترجم: مهدی تدینی

نظریه های فاشیسم

ناشر

ثالث

مولف

ولفگانگ ویپرمان

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

285000ریال

فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم:مارکوزه،باور،تالهایمر…)
فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم:مارکوزه،باور،تالهایمر…)

کد: 44067

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: ولفگانگ آبندرت

مترجم: مهدی تدینی

فاشیسم و کاپیتالیسم (نظریه هایی درباره خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم:مارکوزه،باور،تالهایمر…)

ناشر

ثالث

مولف

ولفگانگ آبندرت

مترجم

مهدی تدینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال