مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : پیمانه قماشچی
در حال بارگذاری
متولد ماه آوریل
متولد ماه آوریل

کد: 86746

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: کلیر هولسن بک

مترجم: پیمانه قماشچی

متولد ماه آوریل

ناشر

پرتقال

مولف

کلیر هولسن بک

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

طنز دامی مومیایی 5 (الهه ی آسپ آرات)
طنز دامی مومیایی 5 (الهه ی آسپ آرات)

کد: 63896

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: توسکا منتن

مترجم: پیمانه قماشچی

طنز دامی مومیایی 5 (الهه ی آسپ آرات)

ناشر

پیدایش

مولف

توسکا منتن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

طنز دامی مومیایی 1 (طلسم موکاتاگارا)
طنز دامی مومیایی 1 (طلسم موکاتاگارا)

کد: 63892

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: توسکا منتن

مترجم: پیمانه قماشچی

طنز دامی مومیایی 1 (طلسم موکاتاگارا)

ناشر

پیدایش

مولف

توسکا منتن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

510000ریال

طنز دامی مومیایی 2 (آرامگاه آخناتون)
طنز دامی مومیایی 2 (آرامگاه آخناتون)

کد: 63893

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: توسکا منتن

مترجم: پیمانه قماشچی

طنز دامی مومیایی 2 (آرامگاه آخناتون)

ناشر

پیدایش

مولف

توسکا منتن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

طنز دامی مومیایی 3 (مجسمه ی نگهبان شاکابا)
طنز دامی مومیایی 3 (مجسمه ی نگهبان شاکابا)

کد: 63894

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: توسکا منتن

مترجم: پیمانه قماشچی

طنز دامی مومیایی 3 (مجسمه ی نگهبان شاکابا)

ناشر

پیدایش

مولف

توسکا منتن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

طنز دامی مومیایی 4 (نقاب سوبک نفرو)
طنز دامی مومیایی 4 (نقاب سوبک نفرو)

کد: 63895

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: توسکا منتن

مترجم: پیمانه قماشچی

طنز دامی مومیایی 4 (نقاب سوبک نفرو)

ناشر

پیدایش

مولف

توسکا منتن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

420000ریال

مجموعه لنا لیستی
مجموعه لنا لیستی

کد: 45477

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: فرانسیس امن

مترجم: پیمانه قماشچی

مجموعه لنا لیستی

ناشر

پیدایش

مولف

فرانسیس امن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

مجموعه لنا لیستی (4جلدی،باقاب)
مجموعه لنا لیستی (4جلدی،باقاب)

کد: 44980

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: فرانسیس امن

مترجم: پیمانه قماشچی

مجموعه لنا لیستی (4جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

فرانسیس امن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

1030000ریال

لنا لیستی 1 (و روزهای پر دردسر)
لنا لیستی 1 (و روزهای پر دردسر)

کد: 44045

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فرانسیس امن

مترجم: پیمانه قماشچی

لنا لیستی 1 (و روزهای پر دردسر)

ناشر

پیدایش

مولف

فرانسیس امن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

لنا لیستی 2 (و رازهای فوق سری)
لنا لیستی 2 (و رازهای فوق سری)

کد: 44046

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فرانسین امن

مترجم: پیمانه قماشچی

لنا لیستی 2 (و رازهای فوق سری)

ناشر

پیدایش

مولف

فرانسین امن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

لنا لیستی 3 (و رویای جهانگردی)
لنا لیستی 3 (و رویای جهانگردی)

کد: 44047

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فرانسیس امن

مترجم: پیمانه قماشچی

لنا لیستی 3 (و رویای جهانگردی)

ناشر

پیدایش

مولف

فرانسیس امن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

لنا لیستی 4 (و آرزوهای دور و دراز)
لنا لیستی 4 (و آرزوهای دور و دراز)

کد: 44048

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: فرانسیس امن

مترجم: پیمانه قماشچی

لنا لیستی 4 (و آرزوهای دور و دراز)

ناشر

پیدایش

مولف

فرانسیس امن

مترجم

پیمانه قماشچی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال