مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : دبیر،نقش قلم
در حال بارگذاری
نجیب زادگان ورونایی (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
نجیب زادگان ورونایی (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 61449

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

نجیب زادگان ورونایی (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

خوش آنچه پایانش خوش است (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
خوش آنچه پایانش خوش است (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 61452

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

خوش آنچه پایانش خوش است (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

تیمون،بزرگزاده آتنی (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
تیمون،بزرگزاده آتنی (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 61443

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

تیمون،بزرگزاده آتنی (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

اشتباهات مضحک (ادبیات داستانی کلاسیک جهان
اشتباهات مضحک (ادبیات داستانی کلاسیک جهان

کد: 61453

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

اشتباهات مضحک (ادبیات داستانی کلاسیک جهان

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

سنجش گناه با ترازوی مهر (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
سنجش گناه با ترازوی مهر (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 61444

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

سنجش گناه با ترازوی مهر (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

توفان (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
توفان (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 61445

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

توفان (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

سیمبلین فرمانروای بریتانیا (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
سیمبلین فرمانروای بریتانیا (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 61447

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

سیمبلین فرمانروای بریتانیا (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

قصه زمستان (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)
قصه زمستان (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

کد: 59062

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: علی اکبر عبدالهی

قصه زمستان (ادبیات داستانی کلاسیک جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

علی اکبر عبدالهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (معشوقه فرعون و 15 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (معشوقه فرعون و 15 داستان دیگر)

کد: 45541

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (معشوقه فرعون و 15 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

وزغ جهنده (داستانهای کوتاه از ادبیات جهان)
وزغ جهنده (داستانهای کوتاه از ادبیات جهان)

کد: 43806

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مولف: مارک تواین،واشینگتن ایروینگ

مترجم: حوا هوشمند،سیاوش دانش

وزغ جهنده (داستانهای کوتاه از ادبیات جهان)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مولف

مارک تواین،واشینگتن ایروینگ

مترجم

حوا هوشمند،سیاوش دانش

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (قتل سزار و 16 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (قتل سزار و 16 داستان دیگر)

کد: 43831

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (قتل سزار و 16 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (خورشید خاتون و 13 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (خورشید خاتون و 13 داستان دیگر)

کد: 43815

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (خورشید خاتون و 13 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (جنگ تروا و 13 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (جنگ تروا و 13 داستان دیگر)

کد: 43834

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (جنگ تروا و 13 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (ماژلان فاتح دریاها و 16 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (ماژلان فاتح دریاها و 16 داستان دیگر)

کد: 43818

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (ماژلان فاتح دریاها و 16 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (آتیلا یا تازیانه خدا و 13 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (آتیلا یا تازیانه خدا و 13 داستان دیگر)

کد: 43836

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (آتیلا یا تازیانه خدا و 13 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (شاهزاده خانم ایرانی و 15 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (شاهزاده خانم ایرانی و 15 داستان دیگر)

کد: 43819

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (شاهزاده خانم ایرانی و 15 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (سوگلی بخارا و 12 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (سوگلی بخارا و 12 داستان دیگر)

کد: 43837

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: دبیر،نقش قلم

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (سوگلی بخارا و 12 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

شاه پرند،نوه یزدگرد سوم
شاه پرند،نوه یزدگرد سوم

کد: 43821

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

شاه پرند،نوه یزدگرد سوم

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (ملکه مصر و 14 داستان دیگر)
لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (ملکه مصر و 14 داستان دیگر)

کد: 43823

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: دبیر،نقش قلم

مترجم: جلال نعمت اللهی

لحظه ها ی شورانگیز تاریخ (ملکه مصر و 14 داستان دیگر)

ناشر

دبیر،نقش قلم

مترجم

جلال نعمت اللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال