مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : شهربانو قهاری
در حال بارگذاری
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

کد: 90242

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

زندگی بدون استرس (راهنمایی برای مقابله با استرس)
زندگی بدون استرس (راهنمایی برای مقابله با استرس)

کد: 13816

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: قطره

مولف: شهربانو قهاری

زندگی بدون استرس (راهنمایی برای مقابله با استرس)

ناشر

قطره

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سنجش و درمان اختلال اضطراب فراگیر (راهنمای روان شناسان و روان پزشکان)
سنجش و درمان اختلال اضطراب فراگیر (راهنمای روان شناسان و روان پزشکان)

کد: 80884

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: قطره

مولف: شهربانو قهاری

سنجش و درمان اختلال اضطراب فراگیر (راهنمای روان شناسان و روان پزشکان)

ناشر

قطره

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

رهایی از خشم و پرخاشگری
رهایی از خشم و پرخاشگری

کد: 79396

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

رهایی از خشم و پرخاشگری

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

از خودآگاهی تا خودشناسی
از خودآگاهی تا خودشناسی

کد: 71020

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: روانشناسی و هنر

مولف: شهربانو قهاری

از خودآگاهی تا خودشناسی

ناشر

روانشناسی و هنر

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

خودشناسي

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

وداع با خود تخریبی و دیگر تخریبی
وداع با خود تخریبی و دیگر تخریبی

کد: 62711

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: روانشناسی و هنر

مولف: شهربانو قهاری

وداع با خود تخریبی و دیگر تخریبی

ناشر

روانشناسی و هنر

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

کار ناتمام
کار ناتمام

کد: 62709

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: روانشناسی و هنر

مولف: شهربانو قهاری

کار ناتمام
150000ریال

کار ناتمام

ناشر

روانشناسی و هنر

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

99 راه برای شفای کودک درون
99 راه برای شفای کودک درون

کد: 62548

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: روانشناسی و هنر

مولف: شهربانو قهاری

99 راه برای شفای کودک درون

ناشر

روانشناسی و هنر

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

100000ریال

مشاوره ی پیش از ازدواج با موارد دشوار (راهنمای مشاوران و روان شناسان)
مشاوره ی پیش از ازدواج با موارد دشوار (راهنمای مشاوران و روان شناسان)

کد: 62143

گروه بندی: روانشناسی ازدواج و زناشویی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

مشاوره ی پیش از ازدواج با موارد دشوار (راهنمای مشاوران و روان شناسان)

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی ازدواج و زناشویی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مهارت های چالشی در شناخت درمانی
مهارت های چالشی در شناخت درمانی

کد: 61047

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

مهارت های چالشی در شناخت درمانی

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

کاربرد صندلی خالی در روان درمانی (راهنمای درمانگران)
کاربرد صندلی خالی در روان درمانی (راهنمای درمانگران)

کد: 52921

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

کاربرد صندلی خالی در روان درمانی (راهنمای درمانگران)

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

فرمول بندی رفتاری شناختی
فرمول بندی رفتاری شناختی

کد: 51908

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

فرمول بندی رفتاری شناختی

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

فنون رفتار درمانی دیالکتیکی
فنون رفتار درمانی دیالکتیکی

کد: 51907

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

فنون رفتار درمانی دیالکتیکی

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

پیمان شکنی در زناشویی (راهکارهایی برای مداخله)
پیمان شکنی در زناشویی (راهکارهایی برای مداخله)

کد: 48049

گروه بندی: روانشناسی ازدواج و زناشویی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

پیمان شکنی در زناشویی (راهکارهایی برای مداخله)

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی ازدواج و زناشویی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

فنون رفتار درمانی
فنون رفتار درمانی

کد: 41706

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دانژه

مولف: شهربانو قهاری

فنون رفتار درمانی

ناشر

دانژه

مولف

شهربانو قهاری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال