مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : خورخه لوئیس بورخس
در حال بارگذاری
رز زرد (گزینه اشعار)
رز زرد (گزینه اشعار)

کد: 77384

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: نگاه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: علی معصومی

رز زرد (گزینه اشعار)

ناشر

نگاه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

علی معصومی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

آن چیزها که می توانستند باشند (دفترهای شعر مدرن 4)
آن چیزها که می توانستند باشند (دفترهای شعر مدرن 4)

کد: 77249

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: افراز

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: محمدشفیع ارسطونوری

آن چیزها که می توانستند باشند (دفترهای شعر مدرن 4)

ناشر

افراز

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

محمدشفیع ارسطونوری

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

رز زرد (اشعار بورخس)
رز زرد (اشعار بورخس)

کد: 64410

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: نگاه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: علی معصومی

رز زرد (اشعار بورخس)

ناشر

نگاه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

علی معصومی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

هزارتوی بورخس 7 (کتاب شن)
هزارتوی بورخس 7 (کتاب شن)

کد: 44283

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کتاب پارسه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: مانی صالحی علامه

هزارتوی بورخس 7 (کتاب شن)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

مانی صالحی علامه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

باغ گذرگاههای هزار پیچ
باغ گذرگاههای هزار پیچ

کد: 44131

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: جویا

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: احمد میرعلایی

باغ گذرگاههای هزار پیچ

ناشر

جویا

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

احمد میرعلایی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

هزارتوی بورخس 6 (کتابخانه بابل)
هزارتوی بورخس 6 (کتابخانه بابل)

کد: 41619

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کتاب پارسه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: مانی صالحی علامه

هزارتوی بورخس 6 (کتابخانه بابل)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

مانی صالحی علامه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

هزارتوی بورخس 3 (گزارش برودی)
هزارتوی بورخس 3 (گزارش برودی)

کد: 36356

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کتاب پارسه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: مانی صالحی علامه

هزارتوی بورخس 3 (گزارش برودی)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

مانی صالحی علامه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

195000ریال

هزارتوی بورخس 4 (تاریخچه ای عمومی از بی عدالتی و شرارت)
هزارتوی بورخس 4 (تاریخچه ای عمومی از بی عدالتی و شرارت)

کد: 36355

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کتاب پارسه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: مانی صالحی علامه

هزارتوی بورخس 4 (تاریخچه ای عمومی از بی عدالتی و شرارت)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

مانی صالحی علامه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

هزارتوی بورخس 2 (در ستایش تاریکی)
هزارتوی بورخس 2 (در ستایش تاریکی)

کد: 35698

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کتاب پارسه

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: مانی صالحی علامه

هزارتوی بورخس 2 (در ستایش تاریکی)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

مانی صالحی علامه

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

کتاب فرشتگان
کتاب فرشتگان

کد: 29972

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: افق

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: احمد اخوت

کتاب فرشتگان
65000ریال

کتاب فرشتگان

ناشر

افق

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

احمد اخوت

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

بهشت های گمشده
بهشت های گمشده

کد: 21713

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: مشکی

مولف: خورخه لوئیس بورخس

مترجم: حسن تهرانی

بهشت های گمشده

ناشر

مشکی

مولف

خورخه لوئیس بورخس

مترجم

حسن تهرانی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال