مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدرضا افضلی
در حال بارگذاری
آزمایش با انرژی (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)
آزمایش با انرژی (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

کد: 107433

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سوزان اسلید

مترجم: محمدرضا افضلی

آزمایش با انرژی (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سوزان اسلید

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

پرواز و گرانش (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)
پرواز و گرانش (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

کد: 107426

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مارک ویکلند

مترجم: محمدرضا افضلی

پرواز و گرانش (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مارک ویکلند

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

آزمایش با ماشین های ساده (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)
آزمایش با ماشین های ساده (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

کد: 107428

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مارک ویکلند

مترجم: محمدرضا افضلی

آزمایش با ماشین های ساده (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مارک ویکلند

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

آزمایش با حالت های ماده (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)
آزمایش با حالت های ماده (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

کد: 107430

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: سوزان اسلید

مترجم: محمدرضا افضلی

آزمایش با حالت های ماده (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

سوزان اسلید

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

آزمایش با تندی و سرعت (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)
آزمایش با تندی و سرعت (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

کد: 107431

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مارک ویکلند

مترجم: محمدرضا افضلی

آزمایش با تندی و سرعت (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مارک ویکلند

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

آزمایش با آهنربا (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)
آزمایش با آهنربا (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

کد: 107432

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مارک ویکلند

مترجم: محمدرضا افضلی

آزمایش با آهنربا (کایوت ناقلا میگ میگ بلا)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مارک ویکلند

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

محیط زیست
محیط زیست

کد: 105679

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: پیتر اچ.ریون و دیگران

مترجم: محمدرضا افضلی

محیط زیست
1800000ریال

محیط زیست

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

پیتر اچ.ریون و دیگران

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

1800000ریال

چه می شد اگر... (چشم جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)
چه می شد اگر... (چشم جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

کد: 104570

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ساندرا مارکل

مترجم: محمدرضا افضلی

چه می شد اگر... (چشم جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ساندرا مارکل

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

چه می شد اگر... (دماغ جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)
چه می شد اگر... (دماغ جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

کد: 104571

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ساندرا مارکل

مترجم: محمدرضا افضلی

چه می شد اگر... (دماغ جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ساندرا مارکل

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

چه می شد اگر... (دم جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)
چه می شد اگر... (دم جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

کد: 104572

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ساندرا مارکل

مترجم: محمدرضا افضلی

چه می شد اگر... (دم جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ساندرا مارکل

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

چه می شد اگر... (گوش جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)
چه می شد اگر... (گوش جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

کد: 104573

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ساندرا مارکل

مترجم: محمدرضا افضلی

چه می شد اگر... (گوش جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ساندرا مارکل

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

چه می شد اگر... (پای جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)
چه می شد اگر... (پای جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

کد: 104569

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ساندرا مارکل

مترجم: محمدرضا افضلی

چه می شد اگر... (پای جانوران را داشتی!؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ساندرا مارکل

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

جانوران در خطر انقراض (شاهد عینی)،(گلاسه)
جانوران در خطر انقراض (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 101190

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: بن هور،تام جکسون

مترجم: محمدرضا افضلی

جانوران در خطر انقراض (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

بن هور،تام جکسون

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

خزندگان (شاهد عینی)،(گلاسه)
خزندگان (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 101191

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: کالین مک کارتی

مترجم: محمدرضا افضلی

خزندگان (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

کالین مک کارتی

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

جانوران (شاهد عینی)،(گلاسه)
جانوران (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 101192

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: تام جکسون

مترجم: محمدرضا افضلی

جانوران (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

تام جکسون

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

دوزیستان (شاهد عینی)،(گلاسه)
دوزیستان (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 93967

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: باری کلارک

مترجم: محمدرضا افضلی

دوزیستان (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

باری کلارک

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

وال ها (شاهد عینی)،(گلاسه)
وال ها (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 93968

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: واسیلی پاپاستاورو

مترجم: محمدرضا افضلی

وال ها (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

واسیلی پاپاستاورو

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

گرم شدن زمین (شاهد عینی)،(گلاسه)
گرم شدن زمین (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 93966

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جان وودوارد

مترجم: محمدرضا افضلی

گرم شدن زمین (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جان وودوارد

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

حشرات (شاهد عینی)،(گلاسه)
حشرات (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 92440

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: لورنس ماوند

مترجم: محمدرضا افضلی

حشرات (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

لورنس ماوند

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

ماهی ها (شاهد عینی)،(گلاسه)
ماهی ها (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 92442

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: استیو پارکر

مترجم: محمدرضا افضلی

ماهی ها (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

استیو پارکر

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

پرندگان (شاهد عینی)،(گلاسه)
پرندگان (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 88083

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: دیوید برنی

مترجم: محمدرضا افضلی

پرندگان (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

دیوید برنی

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

700000ریال

دایناسورها (شاهد عینی)،(گلاسه)
دایناسورها (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 88078

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: دیوید لمبرت

مترجم: محمدرضا افضلی

دایناسورها (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

دیوید لمبرت

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

700000ریال

پستانداران (شاهد عینی)،(گلاسه)
پستانداران (شاهد عینی)،(گلاسه)

کد: 88080

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: استیو پارکر

مترجم: محمدرضا افضلی

پستانداران (شاهد عینی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

استیو پارکر

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

700000ریال

چراهای شگفت انگیز (اسب ها و اسب چه ها)
چراهای شگفت انگیز (اسب ها و اسب چه ها)

کد: 47945

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: محراب قلم

مولف: جینی جانسون

مترجم: محمدرضا افضلی

چراهای شگفت انگیز (اسب ها و اسب چه ها)

ناشر

محراب قلم

مولف

جینی جانسون

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

چراهای شگفت انگیز (آب سنگ های مرجانی)
چراهای شگفت انگیز (آب سنگ های مرجانی)

کد: 47946

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: محراب قلم

مولف: کامیلا دو لا بدویر

مترجم: محمدرضا افضلی

چراهای شگفت انگیز (آب سنگ های مرجانی)

ناشر

محراب قلم

مولف

کامیلا دو لا بدویر

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

نیکولاوس کوپرنیک:پدر اخترشناسی مدرن (پیشگامان علم)
نیکولاوس کوپرنیک:پدر اخترشناسی مدرن (پیشگامان علم)

کد: 40811

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فاطمی

مولف: اسکات اینگرم

مترجم: محمدرضا افضلی

نیکولاوس کوپرنیک:پدر اخترشناسی مدرن (پیشگامان علم)

ناشر

فاطمی

مولف

اسکات اینگرم

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

40000ریال

یوهان گوتنبرگ:پدر صنعت چاپ (پیشگامان علم)
یوهان گوتنبرگ:پدر صنعت چاپ (پیشگامان علم)

کد: 40812

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فاطمی

مولف: مایکل پولارد

مترجم: محمدرضا افضلی

یوهان گوتنبرگ:پدر صنعت چاپ (پیشگامان علم)

ناشر

فاطمی

مولف

مایکل پولارد

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

40000ریال

آلگزاندر گراهام بل:پدر ارتباطات مدرن (پیشگامان علم)
آلگزاندر گراهام بل:پدر ارتباطات مدرن (پیشگامان علم)

کد: 40802

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فاطمی

مولف: مایکل پولارد

مترجم: محمدرضا افضلی

آلگزاندر گراهام بل:پدر ارتباطات مدرن (پیشگامان علم)

ناشر

فاطمی

مولف

مایکل پولارد

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

40000ریال

ماری کوری:پیشگام شجاع تحقیقات پرتوزایی (پیشگامان علم)
ماری کوری:پیشگام شجاع تحقیقات پرتوزایی (پیشگامان علم)

کد: 40810

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فاطمی

مولف: بورلی برچ

مترجم: محمدرضا افضلی

ماری کوری:پیشگام شجاع تحقیقات پرتوزایی (پیشگامان علم)

ناشر

فاطمی

مولف

بورلی برچ

مترجم

محمدرضا افضلی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

40000ریال