مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سرور کتبی
در حال بارگذاری
مجموعه خیابان جیغ (13جلدی،باقاب)
مجموعه خیابان جیغ (13جلدی،باقاب)

کد: 45495

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

مجموعه خیابان جیغ (13جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

2630000ریال

خیابان جیغ13 (آتش اژدها)
خیابان جیغ13 (آتش اژدها)

کد: 43521

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ13 (آتش اژدها)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال

خیابان جیغ12 (معمای بچه ی عوضی)
خیابان جیغ12 (معمای بچه ی عوضی)

کد: 41846

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ12 (معمای بچه ی عوضی)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

210000ریال

خیابان جیغ11 (یتی گرسنه)
خیابان جیغ11 (یتی گرسنه)

کد: 40691

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ11 (یتی گرسنه)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

خیابان جیغ10 (وحشی بازی گابلین ها)
خیابان جیغ10 (وحشی بازی گابلین ها)

کد: 39390

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ10 (وحشی بازی گابلین ها)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

210000ریال

خیابان جیغ 5 (جمجمه ی گمشده)
خیابان جیغ 5 (جمجمه ی گمشده)

کد: 39235

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 5 (جمجمه ی گمشده)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

خیابان جیغ 6 (چنگال گرگ نما)
خیابان جیغ 6 (چنگال گرگ نما)

کد: 39236

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 6 (چنگال گرگ نما)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

210000ریال

خیابان جیغ 7 (هجوم معمولی ها)
خیابان جیغ 7 (هجوم معمولی ها)

کد: 39237

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 7 (هجوم معمولی ها)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

280000ریال

خیابان جیغ 8 (در دام غول ها)
خیابان جیغ 8 (در دام غول ها)

کد: 39238

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 8 (در دام غول ها)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

خیابان جیغ 3 (یادگار مومیایی)
خیابان جیغ 3 (یادگار مومیایی)

کد: 39233

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 3 (یادگار مومیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

210000ریال

خیابان جیغ 9 (کابوس شب خوره)
خیابان جیغ 9 (کابوس شب خوره)

کد: 39239

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 9 (کابوس شب خوره)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

خیابان جیغ 4 (زبان زامبی)
خیابان جیغ 4 (زبان زامبی)

کد: 39234

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: تامی دونباواند

مترجم: سرور کتبی

خیابان جیغ 4 (زبان زامبی)

ناشر

پیدایش

مولف

تامی دونباواند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

210000ریال