مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : مارتین ویدمارک
در حال بارگذاری
کارآگاه نلی 1 (دانشکده هیولا)
کارآگاه نلی 1 (دانشکده هیولا)

کد: 39219

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 1 (دانشکده هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

کارآگاه نلی 3 (زنگ خطر)
کارآگاه نلی 3 (زنگ خطر)

کد: 39220

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 3 (زنگ خطر)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کارآگاه نلی 2 (فرانکن اشتین)
کارآگاه نلی 2 (فرانکن اشتین)

کد: 39221

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 2 (فرانکن اشتین)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

کارآگاه نلی 6 (اشباح در قصر لوولوندا)
کارآگاه نلی 6 (اشباح در قصر لوولوندا)

کد: 39222

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 6 (اشباح در قصر لوولوندا)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

کارآگاه نلی 4 (جادوگران وقت)
کارآگاه نلی 4 (جادوگران وقت)

کد: 39223

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 4 (جادوگران وقت)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

کارآگاه نلی 5 (اشباح در فروشگاه)
کارآگاه نلی 5 (اشباح در فروشگاه)

کد: 39224

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: مارتین ویدمارک

مترجم: مسعود حجوانی

کارآگاه نلی 5 (اشباح در فروشگاه)

ناشر

پیدایش

مولف

مارتین ویدمارک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال