مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : شهره نورصالحی
در حال بارگذاری
ترس و لرز،تحت تعقیب 9 (مارمولک شهر آز)
ترس و لرز،تحت تعقیب 9 (مارمولک شهر آز)

کد: 74195

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 9 (مارمولک شهر آز)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

185000ریال

اسکارلت و آیوی 4 (نوری زیر دریاچه)
اسکارلت و آیوی 4 (نوری زیر دریاچه)

کد: 66812

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

اسکارلت و آیوی 4 (نوری زیر دریاچه)

ناشر

پیدایش

مولف

سوفی کلورلی

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

370000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 8 (شگیدی می آید)
ترس و لرز،تحت تعقیب 8 (شگیدی می آید)

کد: 65120

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 8 (شگیدی می آید)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

اسکارلت و آیوی 2 (اتاق پنهان)
اسکارلت و آیوی 2 (اتاق پنهان)

کد: 64660

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

اسکارلت و آیوی 2 (اتاق پنهان)

ناشر

پیدایش

مولف

سوفی کلورلی

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

اسکارلت و آیوی 3 (رقص تاریکی)
اسکارلت و آیوی 3 (رقص تاریکی)

کد: 64661

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

اسکارلت و آیوی 3 (رقص تاریکی)

ناشر

پیدایش

مولف

سوفی کلورلی

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

450000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 7 (آدم های عروسکی)
ترس و لرز،تحت تعقیب 7 (آدم های عروسکی)

کد: 63998

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 7 (آدم های عروسکی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 6 (کابوس خیابان دلقک ها)
ترس و لرز،تحت تعقیب 6 (کابوس خیابان دلقک ها)

کد: 63997

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 6 (کابوس خیابان دلقک ها)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

مجموعه الف دختر و زاغ پسر (6جلدی)
مجموعه الف دختر و زاغ پسر (6جلدی)

کد: 59773

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

مجموعه الف دختر و زاغ پسر (6جلدی)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

765000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 3 (دیدار من با هیولا)
ترس و لرز،تحت تعقیب 3 (دیدار من با هیولا)

کد: 57519

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 3 (دیدار من با هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 4 (مطب دکتر میم)
ترس و لرز،تحت تعقیب 4 (مطب دکتر میم)

کد: 57520

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 4 (مطب دکتر میم)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 5 (امتحان نهایی مرگبار)
ترس و لرز،تحت تعقیب 5 (امتحان نهایی مرگبار)

کد: 57522

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 5 (امتحان نهایی مرگبار)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

ترس و لرز،تحت تعقیب 1 (سیاره ی کوتوله های چمنی)
ترس و لرز،تحت تعقیب 1 (سیاره ی کوتوله های چمنی)

کد: 57517

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز،تحت تعقیب 1 (سیاره ی کوتوله های چمنی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

الف دختر و زاغ پسر 3 (دریای دلهره)
الف دختر و زاغ پسر 3 (دریای دلهره)

کد: 57298

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

الف دختر و زاغ پسر 3 (دریای دلهره)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

الف دختر و زاغ پسر 4 (کویر وحشت)
الف دختر و زاغ پسر 4 (کویر وحشت)

کد: 57299

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

الف دختر و زاغ پسر 4 (کویر وحشت)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

الف دختر و زاغ پسر 5 (شهر شوم)
الف دختر و زاغ پسر 5 (شهر شوم)

کد: 57300

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

الف دختر و زاغ پسر 5 (شهر شوم)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

الف دختر و زاغ پسر 6 (غارهای مرگبار)
الف دختر و زاغ پسر 6 (غارهای مرگبار)

کد: 57301

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

الف دختر و زاغ پسر 6 (غارهای مرگبار)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

الف دختر و زاغ پسر 1 (جنگل جهنمی)
الف دختر و زاغ پسر 1 (جنگل جهنمی)

کد: 57295

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

الف دختر و زاغ پسر 1 (جنگل جهنمی)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

الف دختر و زاغ پسر 2 (کوهستان هیولاها)
الف دختر و زاغ پسر 2 (کوهستان هیولاها)

کد: 57296

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: شهره نورصالحی

الف دختر و زاغ پسر 2 (کوهستان هیولاها)

ناشر

پیدایش

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

خانه ی افعی
خانه ی افعی

کد: 54868

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: بی دیون پورت

مترجم: شهره نورصالحی

خانه ی افعی
480000ریال

خانه ی افعی

ناشر

پیدایش

مولف

بی دیون پورت

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

480000ریال

مجموعه آلی کنن (بازداشتگاه متروک،پیامک عوضی،جانور)،(3جلدی)
مجموعه آلی کنن (بازداشتگاه متروک،پیامک عوضی،جانور)،(3جلدی)

کد: 46240

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آلی کنن

مترجم: شهره نورصالحی

مجموعه آلی کنن (بازداشتگاه متروک،پیامک عوضی،جانور)،(3جلدی)

ناشر

پیدایش

مولف

آلی کنن

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

توتان خامون و گور گنجینه هایش (مشاهیر خفن)
توتان خامون و گور گنجینه هایش (مشاهیر خفن)

کد: 45606

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: پیدایش

مولف: مایکل کاکس

مترجم: شهره نورصالحی

توتان خامون و گور گنجینه هایش (مشاهیر خفن)

ناشر

پیدایش

مولف

مایکل کاکس

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

پیامک عوضی
پیامک عوضی

کد: 45608

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آلی کنن

مترجم: شهره نورصالحی

پیامک عوضی
180000ریال

پیامک عوضی

ناشر

پیدایش

مولف

آلی کنن

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

بازداشتگاه متروک
بازداشتگاه متروک

کد: 45583

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آلی کنن

مترجم: شهره نورصالحی

بازداشتگاه متروک

ناشر

پیدایش

مولف

آلی کنن

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

جانور
جانور

کد: 45584

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آلی کنن

مترجم: شهره نورصالحی

جانور
200000ریال

جانور

ناشر

پیدایش

مولف

آلی کنن

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دانشمندان و آزمایش های حیررررت انگیز (مشاهیر خفن)
دانشمندان و آزمایش های حیررررت انگیز (مشاهیر خفن)

کد: 45391

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: پیدایش

مولف: مایک گلداسمیت

مترجم: شهره نورصالحی

دانشمندان و آزمایش های حیررررت انگیز (مشاهیر خفن)

ناشر

پیدایش

مولف

مایک گلداسمیت

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

مجموعه پارک وحشت (19جلدی،باقاب)
مجموعه پارک وحشت (19جلدی،باقاب)

کد: 44900

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

مجموعه پارک وحشت (19جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

3310000ریال

مجموعه ی تالار مخفی (6جلدی،باقاب)
مجموعه ی تالار مخفی (6جلدی،باقاب)

کد: 44672

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

مجموعه ی تالار مخفی (6جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

840000ریال

مخترعان و ایده های داغ داغ (مشاهیر خفن)
مخترعان و ایده های داغ داغ (مشاهیر خفن)

کد: 44044

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: پیدایش

مولف: مایک گلداسمیت

مترجم: شهره نورصالحی

مخترعان و ایده های داغ داغ (مشاهیر خفن)

ناشر

پیدایش

مولف

مایک گلداسمیت

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

تالار مخفی 5 (فریاد وحشت)
تالار مخفی 5 (فریاد وحشت)

کد: 44018

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 5 (فریاد وحشت)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تالار مخفی 6 (طلسم عوضی)
تالار مخفی 6 (طلسم عوضی)

کد: 43752

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 6 (طلسم عوضی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

تالار مخفی 4 (مدرسه ی زامبی ها)
تالار مخفی 4 (مدرسه ی زامبی ها)

کد: 42459

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 4 (مدرسه ی زامبی ها)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تالار مخفی 3 (ماسک های شیطانی)
تالار مخفی 3 (ماسک های شیطانی)

کد: 40599

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 3 (ماسک های شیطانی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال