مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : نسرین مهاجرانی
در حال بارگذاری
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)

کد: 93672

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی13 (جنگ برفی)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12جلدی،باقاب)
مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12جلدی،باقاب)

کد: 82326

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

مجموعه دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی (12جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2830000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی12 (بزن به چاک)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی12 (بزن به چاک)

کد: 76368

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی12 (بزن به چاک)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

310000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی11 (قوز بالا قوز)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی11 (قوز بالا قوز)

کد: 63758

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی11 (قوز بالا قوز)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

310000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی10 (مدرسه عهد بوق)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی10 (مدرسه عهد بوق)

کد: 54024

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی10 (مدرسه عهد بوق)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

290000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 (سفر پر دردسر)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 (سفر پر دردسر)

کد: 48684

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 9 (سفر پر دردسر)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 (بدشانس)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 (بدشانس)

کد: 47380

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 8 (بدشانس)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

290000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 (موی دماغ)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 (موی دماغ)

کد: 41795

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 7 (موی دماغ)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

290000ریال

برای پسرها10 (رابین هود)
برای پسرها10 (رابین هود)

کد: 39913

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها10 (رابین هود)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مجموعه برای پسرها (10جلدی،باقاب)
مجموعه برای پسرها (10جلدی،باقاب)

کد: 39660

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

مجموعه برای پسرها (10جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

820000ریال

برای پسرها 2 (مسافران سیاره دیگر)
برای پسرها 2 (مسافران سیاره دیگر)

کد: 39240

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 2 (مسافران سیاره دیگر)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1

کد: 39006

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 1

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 6 (تعطیلات زورکی)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 6 (تعطیلات زورکی)

کد: 39007

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 6 (تعطیلات زورکی)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

310000ریال

برای پسرها 8 (پسر خرابکار)
برای پسرها 8 (پسر خرابکار)

کد: 38989

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 8 (پسر خرابکار)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

برای پسرها 9 (پسران زره پوش)
برای پسرها 9 (پسران زره پوش)

کد: 38990

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 9 (پسران زره پوش)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

برای پسرها 6 (دوست صمیمی من)
برای پسرها 6 (دوست صمیمی من)

کد: 38987

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 6 (دوست صمیمی من)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

برای پسرها 7 (قدرت اسرارآمیز)
برای پسرها 7 (قدرت اسرارآمیز)

کد: 38988

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 7 (قدرت اسرارآمیز)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 2 (دستورات رودریک)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 2 (دستورات رودریک)

کد: 39139

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 2 (دستورات رودریک)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 3 (آخرین ضربه)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 3 (آخرین ضربه)

کد: 39140

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 3 (آخرین ضربه)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

240000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 4 (روزهای سگی)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 4 (روزهای سگی)

کد: 39141

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 4 (روزهای سگی)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

300000ریال

روباه زرنگ (رمان کودک 7)
روباه زرنگ (رمان کودک 7)

کد: 39152

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: رولد دال

مترجم: نسرین مهاجرانی

روباه زرنگ (رمان کودک 7)

ناشر

پیدایش

مولف

رولد دال

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 5 (حقیقت بدترکیب)
دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 5 (حقیقت بدترکیب)

کد: 39122

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جف کینی

مترجم: نسرین مهاجرانی

دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی 5 (حقیقت بدترکیب)

ناشر

پیدایش

مولف

جف کینی

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

برای پسرها 3 (پسری که تقریبا همه چیز داشت)
برای پسرها 3 (پسری که تقریبا همه چیز داشت)

کد: 38984

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 3 (پسری که تقریبا همه چیز داشت)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

برای پسرها 4 (فوتبالیست ریزه میزه)
برای پسرها 4 (فوتبالیست ریزه میزه)

کد: 38985

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 4 (فوتبالیست ریزه میزه)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

برای پسرها 5 (دماغ جادویی)
برای پسرها 5 (دماغ جادویی)

کد: 38986

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 5 (دماغ جادویی)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

انگشت سحرآمیز (رمان کودک 6)
انگشت سحرآمیز (رمان کودک 6)

کد: 38958

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: رولد دال

مترجم: نسرین مهاجرانی

انگشت سحرآمیز (رمان کودک 6)

ناشر

پیدایش

مولف

رولد دال

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

20000ریال

برای پسرها 1 (دو قلوها)
برای پسرها 1 (دو قلوها)

کد: 38983

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: ایان وای برو

مترجم: نسرین مهاجرانی

برای پسرها 1 (دو قلوها)

ناشر

پیدایش

مولف

ایان وای برو

مترجم

نسرین مهاجرانی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

30000ریال