مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : تومی دونبوند
در حال بارگذاری
مجموعه خیابان وحشت،همراه باساک (13جلدی)
مجموعه خیابان وحشت،همراه باساک (13جلدی)

کد: 106701

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

مجموعه خیابان وحشت،همراه باساک (13جلدی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2800000ریال

خزندگان وحشت (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)
خزندگان وحشت (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

کد: 83327

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خزندگان وحشت (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

روزی که گرگینه شدم (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)
روزی که گرگینه شدم (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)

کد: 83328

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

روزی که گرگینه شدم (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

جنگجویان فضایی (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)
جنگجویان فضایی (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

کد: 83329

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

جنگجویان فضایی (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

دوست زامبی من (رمان نوجوان،ترسناک طنز)
دوست زامبی من (رمان نوجوان،ترسناک طنز)

کد: 83331

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

دوست زامبی من (رمان نوجوان،ترسناک طنز)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

خرچنگ های غول پیکر (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)
خرچنگ های غول پیکر (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

کد: 83326

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خرچنگ های غول پیکر (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

خیابان وحشت 1 (مهمان های ناخوانده)
خیابان وحشت 1 (مهمان های ناخوانده)

کد: 66844

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: فرزانه کریمی

خیابان وحشت 1 (مهمان های ناخوانده)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 2 (جاذبه ی جادویی)
خیابان وحشت 2 (جاذبه ی جادویی)

کد: 66845

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: فرزانه کریمی

خیابان وحشت 2 (جاذبه ی جادویی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

مجموعه ماجراجویان کهکشان (9جلدی،باقاب)
مجموعه ماجراجویان کهکشان (9جلدی،باقاب)

کد: 54887

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

مجموعه ماجراجویان کهکشان (9جلدی،باقاب)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

820000ریال

ماجراجویان کهکشان 4 (مهد کودک های نپتون)
ماجراجویان کهکشان 4 (مهد کودک های نپتون)

کد: 52507

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 4 (مهد کودک های نپتون)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 5 (پیروزی در زهره)
ماجراجویان کهکشان 5 (پیروزی در زهره)

کد: 52508

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 5 (پیروزی در زهره)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 6 (وحشت در پلوتن)
ماجراجویان کهکشان 6 (وحشت در پلوتن)

کد: 52509

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 6 (وحشت در پلوتن)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 1 (هیولاهای گلی مریخ)
ماجراجویان کهکشان 1 (هیولاهای گلی مریخ)

کد: 52504

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 1 (هیولاهای گلی مریخ)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 7 (زندان های مشتری)
ماجراجویان کهکشان 7 (زندان های مشتری)

کد: 52510

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 7 (زندان های مشتری)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 2 (سکوت زحل)
ماجراجویان کهکشان 2 (سکوت زحل)

کد: 52505

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 2 (سکوت زحل)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 8 (باغ وحش عطارد)
ماجراجویان کهکشان 8 (باغ وحش عطارد)

کد: 52511

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 8 (باغ وحش عطارد)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 3 (زامبی های اورانوس)
ماجراجویان کهکشان 3 (زامبی های اورانوس)

کد: 52506

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 3 (زامبی های اورانوس)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ماجراجویان کهکشان 9 (آخر بازی در زمین)
ماجراجویان کهکشان 9 (آخر بازی در زمین)

کد: 52512

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

ماجراجویان کهکشان 9 (آخر بازی در زمین)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

خیابان وحشت11 (یتی گرسنه)
خیابان وحشت11 (یتی گرسنه)

کد: 48434

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت11 (یتی گرسنه)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 6 (پنجه ی گرگینه)
خیابان وحشت 6 (پنجه ی گرگینه)

کد: 48429

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 6 (پنجه ی گرگینه)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

خیابان وحشت 1 (نیش خون آشام)
خیابان وحشت 1 (نیش خون آشام)

کد: 48424

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 1 (نیش خون آشام)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

خیابان وحشت13 (آتش اژدها)
خیابان وحشت13 (آتش اژدها)

کد: 48436

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت13 (آتش اژدها)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 7 (هجوم آدم های معمولی)
خیابان وحشت 7 (هجوم آدم های معمولی)

کد: 48430

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 7 (هجوم آدم های معمولی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خیابان وحشت12 (راز پریان)
خیابان وحشت12 (راز پریان)

کد: 48435

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت12 (راز پریان)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 2 (خون جادوگر)
خیابان وحشت 2 (خون جادوگر)

کد: 48425

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 2 (خون جادوگر)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

خیابان وحشت 8 (حمله ی غول ها)
خیابان وحشت 8 (حمله ی غول ها)

کد: 48431

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 8 (حمله ی غول ها)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 3 (قلب مومیایی)
خیابان وحشت 3 (قلب مومیایی)

کد: 48426

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 3 (قلب مومیایی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 9 (وحشت نگهبان شب)
خیابان وحشت 9 (وحشت نگهبان شب)

کد: 48432

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 9 (وحشت نگهبان شب)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 4 (جسم زامبی)
خیابان وحشت 4 (جسم زامبی)

کد: 48427

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 4 (جسم زامبی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

خیابان وحشت10 (جن های وحشی)
خیابان وحشت10 (جن های وحشی)

کد: 48433

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت10 (جن های وحشی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

خیابان وحشت 5 (جمجمه ی اسکلت)
خیابان وحشت 5 (جمجمه ی اسکلت)

کد: 48428

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خیابان وحشت 5 (جمجمه ی اسکلت)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

مجموعه خیابان جیغ (13جلدی،باقاب)
مجموعه خیابان جیغ (13جلدی،باقاب)

کد: 45495

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: تومی دونبوند

مترجم: سرور کتبی

مجموعه خیابان جیغ (13جلدی،باقاب)

ناشر

پیدایش

مولف

تومی دونبوند

مترجم

سرور کتبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

2630000ریال