مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : تیسا
در حال بارگذاری
مکان های تهی (دموکراسی و فضای عمومی)،(کتاب شار21)
مکان های تهی (دموکراسی و فضای عمومی)،(کتاب شار21)

کد: 107225

گروه بندی: سیاسی

ناشر: تیسا

مولف: ترزا هاسکینز

مترجم: ابوالفضل مشکینی و دیگران

مکان های تهی (دموکراسی و فضای عمومی)،(کتاب شار21)

ناشر

تیسا

مولف

ترزا هاسکینز

مترجم

ابوالفضل مشکینی و دیگران

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

849000ریال

نظریه انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی (دیالکتیک کالایدوسکوپیک)،(کتاب اندیشه25)
نظریه انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی (دیالکتیک کالایدوسکوپیک)،(کتاب اندیشه25)

کد: 107226

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تیسا

مولف: بویکه رباین

مترجم: محمدمهدی فلاح

نظریه انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی (دیالکتیک کالایدوسکوپیک)،(کتاب اندیشه25)

ناشر

تیسا

مولف

بویکه رباین

مترجم

محمدمهدی فلاح

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

699000ریال

زندگی بدون سیاست (ریشه های سیاست هراسی در ایران)،(کتاب پولیتیا 7)
زندگی بدون سیاست (ریشه های سیاست هراسی در ایران)،(کتاب پولیتیا 7)

کد: 107223

گروه بندی: سیاسی

ناشر: تیسا

مولف: رحمن قهرمان پور

زندگی بدون سیاست (ریشه های سیاست هراسی در ایران)،(کتاب پولیتیا 7)

ناشر

تیسا

مولف

رحمن قهرمان پور

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

399000ریال

مرا از شعرم جدا بخوابانید (روایت یک طفل بالغ مادینه ایرانی)
مرا از شعرم جدا بخوابانید (روایت یک طفل بالغ مادینه ایرانی)

کد: 105511

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: تیسا

مولف: فریده شهریاری

مرا از شعرم جدا بخوابانید (روایت یک طفل بالغ مادینه ایرانی)

ناشر

تیسا

مولف

فریده شهریاری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

179000ریال

راه ذن برای غلبه بر خشم (گاوی در پارکینگ)،(تدبیر 3)
راه ذن برای غلبه بر خشم (گاوی در پارکینگ)،(تدبیر 3)

کد: 104632

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: تیسا

مولف: لئونارد شف،سوزان ادمیستون

مترجم: مریم پیمان

راه ذن برای غلبه بر خشم (گاوی در پارکینگ)،(تدبیر 3)

ناشر

تیسا

مولف

لئونارد شف،سوزان ادمیستون

مترجم

مریم پیمان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

389000ریال

رویکرد فرآیندی به فرهنگ:نظریه انسان شناختی ویکتور ترنر (انسان شناخت23)
رویکرد فرآیندی به فرهنگ:نظریه انسان شناختی ویکتور ترنر (انسان شناخت23)

کد: 104634

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تیسا

مولف: ویکتور ترنر،ادیث ترنر

مترجم: مریم آقازاده و دیگران

رویکرد فرآیندی به فرهنگ:نظریه انسان شناختی ویکتور ترنر (انسان شناخت23)

ناشر

تیسا

مولف

ویکتور ترنر،ادیث ترنر

مترجم

مریم آقازاده و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

699000ریال

ظهور سلفی های جهادی:تحلیل گفتمانی جهانی شدن و ظهور سلفی های جهادی در عراق و سوریه (پولیتیا 4)
ظهور سلفی های جهادی:تحلیل گفتمانی جهانی شدن و ظهور سلفی های جهادی در عراق و سوریه (پولیتیا 4)

کد: 104636

گروه بندی: سیاسی

ناشر: تیسا

مولف: محسن شفیعی سیف آبادی

ظهور سلفی های جهادی:تحلیل گفتمانی جهانی شدن و ظهور سلفی های جهادی در عراق و سوریه (پولیتیا 4)

ناشر

تیسا

مولف

محسن شفیعی سیف آبادی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

789000ریال

بومرنگ
بومرنگ

کد: 104630

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: تیسا

مولف: شهریار جوهری

بومرنگ
199000ریال

بومرنگ

ناشر

تیسا

مولف

شهریار جوهری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

199000ریال

تازه به دوران رسیده ها (انسان شناخت61)
تازه به دوران رسیده ها (انسان شناخت61)

کد: 101796

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: محمد امشی

تازه به دوران رسیده ها (انسان شناخت61)

ناشر

تیسا

مولف

محمد امشی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

519000ریال

تهران و تجربه حکمرانی محلی (کتاب شار34)
تهران و تجربه حکمرانی محلی (کتاب شار34)

کد: 101797

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: تیسا

مولف: ابوالحسن ریاضی،وهاب کریمی

تهران و تجربه حکمرانی محلی (کتاب شار34)

ناشر

تیسا

مولف

ابوالحسن ریاضی،وهاب کریمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

599000ریال

ژانوار (کتاب بابل48)
ژانوار (کتاب بابل48)

کد: 98839

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: تیسا

مولف: وحید وحدت

ژانوار (کتاب بابل48)

ناشر

تیسا

مولف

وحید وحدت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

289000ریال

رویکردی جامعه شناختی،انتقادی به جراحی زیبایی (انسان شناخت72)
رویکردی جامعه شناختی،انتقادی به جراحی زیبایی (انسان شناخت72)

کد: 98854

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: اسداله بابایی فرد

رویکردی جامعه شناختی،انتقادی به جراحی زیبایی (انسان شناخت72)

ناشر

تیسا

مولف

اسداله بابایی فرد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

859000ریال

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (کتاب اندیشه19)
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (کتاب اندیشه19)

کد: 98855

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: تیسا

مولف: محمدمهدی احمدی

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (کتاب اندیشه19)

ناشر

تیسا

مولف

محمدمهدی احمدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

459000ریال

زرافه عصبانی نمی شود (چگونه روابط سالم و گفت و گوی مسالمت آمیز داشته باشیم)،)(تدبیر 7)
زرافه عصبانی نمی شود (چگونه روابط سالم و گفت و گوی مسالمت آمیز داشته باشیم)،)(تدبیر 7)

کد: 98853

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: تیسا

مولف: علم ناز حسن زاده

زرافه عصبانی نمی شود (چگونه روابط سالم و گفت و گوی مسالمت آمیز داشته باشیم)،)(تدبیر 7)

ناشر

تیسا

مولف

علم ناز حسن زاده

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

609000ریال

تروریسم در اندیشه یکتاپرستی؛افزایش جهانی خشونت مذهبی (کتاب اندیشه16)
تروریسم در اندیشه یکتاپرستی؛افزایش جهانی خشونت مذهبی (کتاب اندیشه16)

کد: 98380

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تیسا

مولف: مارک یورگنزمیر

مترجم: مجید موحد،محمود علیگو

تروریسم در اندیشه یکتاپرستی؛افزایش جهانی خشونت مذهبی (کتاب اندیشه16)

ناشر

تیسا

مولف

مارک یورگنزمیر

مترجم

مجید موحد،محمود علیگو

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

979000ریال

سلامت و نظریه اجتماعی (انسان شناخت52)
سلامت و نظریه اجتماعی (انسان شناخت52)

کد: 98387

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: فرناندو دمایو

مترجم: داوود احمدی قیداری،علی اصغر سعیدی

سلامت و نظریه اجتماعی (انسان شناخت52)

ناشر

تیسا

مولف

فرناندو دمایو

مترجم

داوود احمدی قیداری،علی اصغر سعیدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

809000ریال

ترامپیسم (کتاب پولیتیا40)
ترامپیسم (کتاب پولیتیا40)

کد: 95888

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: تیسا

مولف: محمدرضا بیگدلی

ترامپیسم (کتاب پولیتیا40)

ناشر

تیسا

مولف

محمدرضا بیگدلی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

479000ریال

جریانی در راه است:مانیفستی برای اصلاح طلبی دوم (کتاب پولیتیا93)
جریانی در راه است:مانیفستی برای اصلاح طلبی دوم (کتاب پولیتیا93)

کد: 95893

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: محمدرضا تاجیک

جریانی در راه است:مانیفستی برای اصلاح طلبی دوم (کتاب پولیتیا93)

ناشر

تیسا

مولف

محمدرضا تاجیک

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

689000ریال

درآمدی بر جامعه شناسی حافظه (انسان شناخت55)
درآمدی بر جامعه شناسی حافظه (انسان شناخت55)

کد: 95890

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تیسا

مولف: باربارا میزتال

مترجم: محمد رسولی

درآمدی بر جامعه شناسی حافظه (انسان شناخت55)

ناشر

تیسا

مولف

باربارا میزتال

مترجم

محمد رسولی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

899000ریال

آوریل نافرجام (کتاب بابل42)
آوریل نافرجام (کتاب بابل42)

کد: 94924

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: تیسا

مولف: اسماعیل کاداره

مترجم: سجاد امیری

آوریل نافرجام (کتاب بابل42)

ناشر

تیسا

مولف

اسماعیل کاداره

مترجم

سجاد امیری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

509000ریال

زنان زرخرید (انسان شناخت93)
زنان زرخرید (انسان شناخت93)

کد: 94039

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: تیسا

مولف: فریبا کاظم نیا

زنان زرخرید (انسان شناخت93)

ناشر

تیسا

مولف

فریبا کاظم نیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

699000ریال

پویایی در پیوند مهرآمیز (انسان شناخت38)
پویایی در پیوند مهرآمیز (انسان شناخت38)

کد: 93349

گروه بندی: روانشناسی ازدواج و زناشویی

ناشر: تیسا

مولف: کتایون شیرزاد

پویایی در پیوند مهرآمیز (انسان شناخت38)

ناشر

تیسا

مولف

کتایون شیرزاد

گروه بندی

روانشناسی ازدواج و زناشویی

قطع

رقعی

قیمت

539000ریال

آیین مقابله با بیشعوری (راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها)
آیین مقابله با بیشعوری (راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها)

کد: 92629

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: تیسا

مولف: خاویر کرمنت

مترجم: مریم احمدی

آیین مقابله با بیشعوری (راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها)

ناشر

تیسا

مولف

خاویر کرمنت

مترجم

مریم احمدی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

329000ریال

دموکراسی و دعواهای اخلاقی (کتاب پولیتیا33)
دموکراسی و دعواهای اخلاقی (کتاب پولیتیا33)

کد: 92359

گروه بندی: سیاسی

ناشر: تیسا

مولف: رابرت بی.تلیس

مترجم: عسگر قهرمان پور

دموکراسی و دعواهای اخلاقی (کتاب پولیتیا33)

ناشر

تیسا

مولف

رابرت بی.تلیس

مترجم

عسگر قهرمان پور

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

779000ریال

راهنمای شکست در راه اندازی و توسعه استارتاپ ها
راهنمای شکست در راه اندازی و توسعه استارتاپ ها

کد: 91836

گروه بندی: مدیریت

ناشر: تیسا

مولف: شهریار جوهری

راهنمای شکست در راه اندازی و توسعه استارتاپ ها

ناشر

تیسا

مولف

شهریار جوهری

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

549000ریال

آیین مقابله با بیشعوری (راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها)
آیین مقابله با بیشعوری (راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها)

کد: 90185

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: تیسا

مولف: خاویر کرمنت

مترجم: مریم احمدی

آیین مقابله با بیشعوری (راهنمای شناخت بیشعوران و قربانیان آنها)

ناشر

تیسا

مولف

خاویر کرمنت

مترجم

مریم احمدی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

449000ریال

از دالان های تاریک به افق های روشن (انسان شناخت51)
از دالان های تاریک به افق های روشن (انسان شناخت51)

کد: 88907

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: تیسا

مولف: آشر مورگان

مترجم: کمال مرادی

از دالان های تاریک به افق های روشن (انسان شناخت51)

ناشر

تیسا

مولف

آشر مورگان

مترجم

کمال مرادی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

وزیری

قیمت

759000ریال

قصه زندگی من:به انضمام گزیده ای از اشعار،نامه ها و اسناد (کتاب بابل22)
قصه زندگی من:به انضمام گزیده ای از اشعار،نامه ها و اسناد (کتاب بابل22)

کد: 88230

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: تیسا

مولف: مریلین مونرو

مترجم: احسان قراخانی

قصه زندگی من:به انضمام گزیده ای از اشعار،نامه ها و اسناد (کتاب بابل22)

ناشر

تیسا

مولف

مریلین مونرو

مترجم

احسان قراخانی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

499000ریال

خاطرات آینده
خاطرات آینده

کد: 87993

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: تیسا

مولف: شهریار جوهری

خاطرات آینده
299000ریال

خاطرات آینده

ناشر

تیسا

مولف

شهریار جوهری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

299000ریال

ترسوها (کتاب بابل28)
ترسوها (کتاب بابل28)

کد: 83241

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: تیسا

مولف: دیمه ونوس

مترجم: اختر ذوالفقاری

ترسوها (کتاب بابل28)

ناشر

تیسا

مولف

دیمه ونوس

مترجم

اختر ذوالفقاری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

399000ریال

توسعه نیافتگی و صنعتی سازی (ایران عصر قاجار و پهلوی)(کتاب پولیتیا34)
توسعه نیافتگی و صنعتی سازی (ایران عصر قاجار و پهلوی)(کتاب پولیتیا34)

کد: 82811

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: تیسا

مولف: حسن شجاعی دیوکلائی

توسعه نیافتگی و صنعتی سازی (ایران عصر قاجار و پهلوی)(کتاب پولیتیا34)

ناشر

تیسا

مولف

حسن شجاعی دیوکلائی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

849000ریال

فقیه سرگردان (تاملاتی بر احوال و اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی)،(کتاب اندیشه17)
فقیه سرگردان (تاملاتی بر احوال و اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی)،(کتاب اندیشه17)

کد: 82411

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: تیسا

مولف: عارف دانیالی

فقیه سرگردان (تاملاتی بر احوال و اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی)،(کتاب اندیشه17)

ناشر

تیسا

مولف

عارف دانیالی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

919000ریال