مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدابراهیم محجوب
در حال بارگذاری
چرا چیزها می شکنند (ادراک جهان از دیدگاه فروپاشی آن)
چرا چیزها می شکنند (ادراک جهان از دیدگاه فروپاشی آن)

کد: 99877

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: مارک ابرهارت

مترجم: محمدابراهیم محجوب

چرا چیزها می شکنند (ادراک جهان از دیدگاه فروپاشی آن)

ناشر

نشر نی

مولف

مارک ابرهارت

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

برادرکشی
برادرکشی

کد: 97421

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: امین الضرب،لاک

مولف: نیکوس کازانتزاکیس

مترجم: محمدابراهیم محجوب

برادرکشی
1250000ریال

برادرکشی

ناشر

امین الضرب،لاک

مولف

نیکوس کازانتزاکیس

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

یک پارچگی دانش
یک پارچگی دانش

کد: 91563

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: ادوارد ویلسون

مترجم: محمدابراهیم محجوب

یک پارچگی دانش

ناشر

نشر نی

مولف

ادوارد ویلسون

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

سرشت فناوری (فناوری چیست و چگونه تکامل می یابد)
سرشت فناوری (فناوری چیست و چگونه تکامل می یابد)

کد: 91423

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: ویلیام برایان آرتور

مترجم: محمدابراهیم محجوب

سرشت فناوری (فناوری چیست و چگونه تکامل می یابد)

ناشر

نشر نی

مولف

ویلیام برایان آرتور

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)
آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)

کد: 86612

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: کارلو روولی

مترجم: محمدابراهیم محجوب

آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)

ناشر

گمان

مولف

کارلو روولی

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

400000ریال

خاطرات مدیریت در کرایسلر
خاطرات مدیریت در کرایسلر

کد: 48568

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: لوح فکر،کرمان تابلو

مولف: لی آیاکوکا

مترجم: محمدابراهیم محجوب

خاطرات مدیریت در کرایسلر

ناشر

لوح فکر،کرمان تابلو

مولف

لی آیاکوکا

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تجربه و هنر زندگی11 (کاروان امید:سرگذشت تری فاکس)
تجربه و هنر زندگی11 (کاروان امید:سرگذشت تری فاکس)

کد: 41097

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: گمان

مولف: لسلی اسکرای وینر

مترجم: محمدابراهیم محجوب

تجربه و هنر زندگی11 (کاروان امید:سرگذشت تری فاکس)

ناشر

گمان

مولف

لسلی اسکرای وینر

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

زندگینامه

قطع

پالتوئی

قیمت

460000ریال

تجربه و هنر زندگی 4 (بنیانی علمی برای جهان عقلانی)
تجربه و هنر زندگی 4 (بنیانی علمی برای جهان عقلانی)

کد: 38311

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: پل دیویس

مترجم: محمدابراهیم محجوب

تجربه و هنر زندگی 4 (بنیانی علمی برای جهان عقلانی)

ناشر

گمان

مولف

پل دیویس

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

740000ریال