مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : صدف شجیعی
در حال بارگذاری
چگونه به تفاهم برسیم (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
چگونه به تفاهم برسیم (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44410

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: جولیت گارشه

مترجم: صدف شجیعی

چگونه به تفاهم برسیم (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

جولیت گارشه

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

دستورهایی برای زندگی بهتر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
دستورهایی برای زندگی بهتر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44421

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: خط خطی

مولف: جولیت گارشه

مترجم: صدف شجیعی

دستورهایی برای زندگی بهتر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

جولیت گارشه

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

مراقبت از خود و دیگران (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
مراقبت از خود و دیگران (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44416

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: جولی اینترانته،ویکتوریا اوکانر

مترجم: صدف شجیعی

مراقبت از خود و دیگران (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

جولی اینترانته،ویکتوریا اوکانر

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

بخشش،دروازه طلایی آرامش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
بخشش،دروازه طلایی آرامش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44411

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: دیوید دبلیو.شل

مترجم: صدف شجیعی

بخشش،دروازه طلایی آرامش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

دیوید دبلیو.شل

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

دوست درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
دوست درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44422

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: کاس پی دوترویچ،جان دی پری

مترجم: صدف شجیعی

دوست درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

کاس پی دوترویچ،جان دی پری

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

کنار آمدن با افراد مشکل ساز (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
کنار آمدن با افراد مشکل ساز (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44417

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: خط خطی

مولف: لیزا انگلهارت

مترجم: صدف شجیعی

کنار آمدن با افراد مشکل ساز (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

لیزا انگلهارت

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

دعا درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
دعا درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44412

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: کیت مک کلان

مترجم: صدف شجیعی

دعا درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

کیت مک کلان

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

دوران بزرگی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
دوران بزرگی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44423

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: کارول آن مارو

مترجم: صدف شجیعی

دوران بزرگی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

کارول آن مارو

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

95000ریال

با خودت مهربان باش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
با خودت مهربان باش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44418

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: چری هارتمن

مترجم: صدف شجیعی

با خودت مهربان باش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

چری هارتمن

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

نگرانی درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
نگرانی درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44413

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: دنیل گریپو

مترجم: صدف شجیعی

نگرانی درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

دنیل گریپو

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

به خدا اعتماد کن (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
به خدا اعتماد کن (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44424

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: کارول آن مارو

مترجم: صدف شجیعی

به خدا اعتماد کن (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

کارول آن مارو

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

تنهایی درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
تنهایی درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44419

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: دنیل گریپو

مترجم: صدف شجیعی

تنهایی درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

دنیل گریپو

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

بالا بردن اعتماد به نفس (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
بالا بردن اعتماد به نفس (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44414

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: کارن کاتافیاس

مترجم: صدف شجیعی

بالا بردن اعتماد به نفس (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

کارن کاتافیاس

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

خودت را باور داشته باش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
خودت را باور داشته باش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44420

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: خط خطی

مولف: دنیل گریپو

مترجم: صدف شجیعی

خودت را باور داشته باش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

دنیل گریپو

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

خودشناسي

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

نوازش شفابخش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
نوازش شفابخش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 44415

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: بتی هوف

مترجم: صدف شجیعی

نوازش شفابخش (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

بتی هوف

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

95000ریال

استرس درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
استرس درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38195

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: تام مک گراث

مترجم: صدف شجیعی

استرس درمانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

تام مک گراث

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

گذر از افسردگی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
گذر از افسردگی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38210

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: لاینس ماندی

مترجم: صدف شجیعی

گذر از افسردگی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

لاینس ماندی

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

فرزند جدید (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
فرزند جدید (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38205

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: لیزا انگلهارت

مترجم: صدف شجیعی

فرزند جدید (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

لیزا انگلهارت

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

95000ریال

تو هم می توانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
تو هم می توانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38198

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: خط خطی

مولف: سارا سسیلیا آن مولر

مترجم: صدف شجیعی

تو هم می توانی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

سارا سسیلیا آن مولر

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

گذر از بیماری (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
گذر از بیماری (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38211

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: کلر بردشاو آر ان

مترجم: صدف شجیعی

گذر از بیماری (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

کلر بردشاو آر ان

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

کنار آمدن با حوادث (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
کنار آمدن با حوادث (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38206

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: لیزا انگلهارت

مترجم: صدف شجیعی

کنار آمدن با حوادث (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

لیزا انگلهارت

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

تو یک زن شگفت انگیز هستی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
تو یک زن شگفت انگیز هستی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38199

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: لیزا انگلهارت

مترجم: صدف شجیعی

تو یک زن شگفت انگیز هستی (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

لیزا انگلهارت

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

گذر از درد (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
گذر از درد (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38212

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی،دومان

مولف: آن کالودیش فون

مترجم: صدف شجیعی

گذر از درد (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی،دومان

مولف

آن کالودیش فون

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

کنار آمدن با سرطان (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
کنار آمدن با سرطان (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38207

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: جوئل شورن

مترجم: صدف شجیعی

کنار آمدن با سرطان (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

جوئل شورن

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

95000ریال

زندگی را ساده بگیر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
زندگی را ساده بگیر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38201

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: لاینس ماندی

مترجم: صدف شجیعی

زندگی را ساده بگیر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

لاینس ماندی

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

مهار خشم (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
مهار خشم (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38213

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی،دومان

مولف: لیزا انگلهارت،کارن کاتافیاس

مترجم: صدف شجیعی

مهار خشم (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی،دومان

مولف

لیزا انگلهارت،کارن کاتافیاس

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

کنار آمدن با سوگ عزیزان (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
کنار آمدن با سوگ عزیزان (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38208

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: دومان

مولف: کارن کاتافیاس

مترجم: صدف شجیعی

کنار آمدن با سوگ عزیزان (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

دومان

مولف

کارن کاتافیاس

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

شفای قلب های دردمند (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
شفای قلب های دردمند (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38202

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: دنیل گریپو

مترجم: صدف شجیعی

شفای قلب های دردمند (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

دنیل گریپو

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

ازدواجت را دوست بدار (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
ازدواجت را دوست بدار (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38194

گروه بندی: روانشناسی ازدواج و زناشویی

ناشر: خط خطی،دومان

مولف: کاس پی داترویچ

مترجم: صدف شجیعی

ازدواجت را دوست بدار (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی،دومان

مولف

کاس پی داترویچ

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی ازدواج و زناشویی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

از سرعت زندگی کم کن (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
از سرعت زندگی کم کن (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38214

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: لاینس ماندی

مترجم: صدف شجیعی

از سرعت زندگی کم کن (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

لاینس ماندی

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

تغذیه بهتر،زندگی بهتر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
تغذیه بهتر،زندگی بهتر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38197

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: خط خطی

مولف: لورا پیروت

مترجم: صدف شجیعی

تغذیه بهتر،زندگی بهتر (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

لورا پیروت

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

کودک درون (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)
کودک درون (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

کد: 38209

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: خط خطی

مولف: کریستین آ آدامز

مترجم: صدف شجیعی

کودک درون (کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ)

ناشر

خط خطی

مولف

کریستین آ آدامز

مترجم

صدف شجیعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال