مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : لاری واچفسکی،اندی واچفسکی
در حال بارگذاری
ماتریکس 2 (باز گذاری)
ماتریکس 2 (باز گذاری)

کد: 37698

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: مس

مولف: لاری واچفسکی،اندی واچفسکی

مترجم: سارا صفاتی،فرهاد ارکانی

ماتریکس 2 (باز گذاری)

ناشر

مس

مولف

لاری واچفسکی،اندی واچفسکی

مترجم

سارا صفاتی،فرهاد ارکانی

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

ماتریکس (بازدگری ماتریکس)
ماتریکس (بازدگری ماتریکس)

کد: 37699

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: مس

مولف: لاری واچفسکی،اندی واچفسکی

مترجم: سارا صفاتی،فرهاد ارکانی

ماتریکس (بازدگری ماتریکس)

ناشر

مس

مولف

لاری واچفسکی،اندی واچفسکی

مترجم

سارا صفاتی،فرهاد ارکانی

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال