مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : آرمان صالحی
در حال بارگذاری
گفت و گو با فورد
گفت و گو با فورد

ناشر: شورآفرین

مولف: جرالد پری

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با فورد

ناشر

شورآفرین

مولف

جرالد پری

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

گفت و گو با کوروساوا
گفت و گو با کوروساوا

ناشر: شورآفرین

مولف: برت کاردولو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با کوروساوا

ناشر

شورآفرین

مولف

برت کاردولو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

گفت و گو با ولز
گفت و گو با ولز

ناشر: شورآفرین

مولف: مارک دبلیو.استرین

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با ولز

ناشر

شورآفرین

مولف

مارک دبلیو.استرین

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

هزارتوی آزمون های دشوار (زندگی و اندیشه های میرچا الیاده در گفتگو با کلود هانری روکه)
هزارتوی آزمون های دشوار (زندگی و اندیشه های میرچا الیاده در گفتگو با کلود هانری روکه)

ناشر: کتاب پارسه

مولف: میرچا الیاده،کلود هانری روکه

مترجم: آرمان صالحی

هزارتوی آزمون های دشوار (زندگی و اندیشه های میرچا الیاده در گفتگو با کلود هانری روکه)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

میرچا الیاده،کلود هانری روکه

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

گفت و گو با جارموش
گفت و گو با جارموش

ناشر: شورآفرین

مولف: لودویگ هرتزبرگ

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با جارموش

ناشر

شورآفرین

مولف

لودویگ هرتزبرگ

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

گفت و گو با فلینی
گفت و گو با فلینی

ناشر: شورآفرین

مولف: برت کاردولو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با فلینی

ناشر

شورآفرین

مولف

برت کاردولو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

گفت و گو با دیوید لینچ
گفت و گو با دیوید لینچ

ناشر: شورآفرین

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با دیوید لینچ

ناشر

شورآفرین

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

گفت و گو با آنتونیونی
گفت و گو با آنتونیونی

ناشر: شورآفرین

مولف: برت کاردولو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با آنتونیونی

ناشر

شورآفرین

مولف

برت کاردولو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

گفت و گو با برگمان
گفت و گو با برگمان

ناشر: شورآفرین

مولف: رافائل شارگل

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با برگمان

ناشر

شورآفرین

مولف

رافائل شارگل

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

گفت و گو با تروفو
گفت و گو با تروفو

ناشر: شورآفرین

مولف: رونالد برگن

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با تروفو

ناشر

شورآفرین

مولف

رونالد برگن

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

گفت و گو با تئو آنجلوپلوس
گفت و گو با تئو آنجلوپلوس

ناشر: شورآفرین

مولف: دان فینارو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با تئو آنجلوپلوس

ناشر

شورآفرین

مولف

دان فینارو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

گفت و گو با تارکوفسکی
گفت و گو با تارکوفسکی

ناشر: شورآفرین

مولف: جان جیانویتو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با تارکوفسکی

ناشر

شورآفرین

مولف

جان جیانویتو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال