مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : آرمان صالحی
در حال بارگذاری
گفت و گو با گدار
گفت و گو با گدار

کد: 93518

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: شورآفرین

مولف: دیوید استریت

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با گدار

ناشر

شورآفرین

مولف

دیوید استریت

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

گفت و گو با کیشلوفسکی
گفت و گو با کیشلوفسکی

کد: 87194

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: رناتا برنارد،استیون وودوارد

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با کیشلوفسکی

ناشر

شورآفرین

مولف

رناتا برنارد،استیون وودوارد

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

گفت و گو با فورد
گفت و گو با فورد

کد: 72402

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: جرالد پری

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با فورد

ناشر

شورآفرین

مولف

جرالد پری

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

گفت و گو با کوروساوا
گفت و گو با کوروساوا

کد: 66466

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: برت کاردولو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با کوروساوا

ناشر

شورآفرین

مولف

برت کاردولو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

گفت و گو با جارموش
گفت و گو با جارموش

کد: 59820

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: لودویگ هرتزبرگ

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با جارموش

ناشر

شورآفرین

مولف

لودویگ هرتزبرگ

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گفت و گو با فلینی
گفت و گو با فلینی

کد: 59822

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: برت کاردولو

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با فلینی

ناشر

شورآفرین

مولف

برت کاردولو

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

گفت و گو با دیوید لینچ
گفت و گو با دیوید لینچ

کد: 50170

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با دیوید لینچ

ناشر

شورآفرین

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

گفت و گو با برگمان
گفت و گو با برگمان

کد: 42809

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: رافائل شارگل

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با برگمان

ناشر

شورآفرین

مولف

رافائل شارگل

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

گفت و گو با تروفو
گفت و گو با تروفو

کد: 41350

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: شورآفرین

مولف: رونالد برگن

مترجم: آرمان صالحی

گفت و گو با تروفو

ناشر

شورآفرین

مولف

رونالد برگن

مترجم

آرمان صالحی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال