مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : جواد ثابت نژاد
در حال بارگذاری
گذر از دوره ی بلوغ (راهکارها و توصیه هایی برای پدران،مادران و نوجوانان (پرورش و تربیت نوجوان))،
گذر از دوره ی بلوغ (راهکارها و توصیه هایی برای پدران،مادران و نوجوانان (پرورش و تربیت نوجوان))،

کد: 92523

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: ذکر

مولف: نانسی پولا

مترجم: جواد ثابت نژاد

گذر از دوره ی بلوغ (راهکارها و توصیه هایی برای پدران،مادران و نوجوانان (پرورش و تربیت نوجوان))،

ناشر

ذکر

مولف

نانسی پولا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

رومئو و ژولیت (داستان های شکسپیر)
رومئو و ژولیت (داستان های شکسپیر)

کد: 54306

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

رومئو و ژولیت (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

ریچارد سوم (داستان های شکسپیر)
ریچارد سوم (داستان های شکسپیر)

کد: 54313

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

ریچارد سوم (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

شب دوازدهم (داستان های شکسپیر)
شب دوازدهم (داستان های شکسپیر)

کد: 54307

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

شب دوازدهم (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

مکبث (داستان های شکسپیر)
مکبث (داستان های شکسپیر)

کد: 54308

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

مکبث (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

35000ریال

آنتونی و کلئوپاترا (داستان های شکسپیر)
آنتونی و کلئوپاترا (داستان های شکسپیر)

کد: 54303

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

آنتونی و کلئوپاترا (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

هاملت (داستان های شکسپیر)
هاملت (داستان های شکسپیر)

کد: 54309

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

هاملت (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

آن چه دلخواه تو است (داستان های شکسپیر)
آن چه دلخواه تو است (داستان های شکسپیر)

کد: 54304

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

آن چه دلخواه تو است (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

هنری پنجم (داستان های شکسپیر)
هنری پنجم (داستان های شکسپیر)

کد: 54310

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

هنری پنجم (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

اتللو (داستان های شکسپیر)
اتللو (داستان های شکسپیر)

کد: 54305

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

اتللو (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

هیاهوی زیاد برای هیچ (داستان های شکسپیر)
هیاهوی زیاد برای هیچ (داستان های شکسپیر)

کد: 54311

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ویلیام شکسپیر

مترجم: جواد ثابت نژاد

هیاهوی زیاد برای هیچ (داستان های شکسپیر)

ناشر

ذکر

مولف

ویلیام شکسپیر

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

اعتراف
اعتراف

کد: 54207

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: جان گریشام

مترجم: جواد ثابت نژاد

اعتراف
850000ریال

اعتراف

ناشر

مروارید

مولف

جان گریشام

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)
آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

کد: 53272

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ذکر

مولف: پل استراترن

مترجم: جواد ثابت نژاد

آشنایی با هاوکینگ (مشاهیر علم)

ناشر

ذکر

مولف

پل استراترن

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

آشنایی با اوپنهایمر (مشاهیر علم)
آشنایی با اوپنهایمر (مشاهیر علم)

کد: 53258

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ذکر

مولف: پل استراترن

مترجم: جواد ثابت نژاد

آشنایی با اوپنهایمر (مشاهیر علم)

ناشر

ذکر

مولف

پل استراترن

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

32000ریال

آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)
آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)

کد: 53263

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ذکر

مولف: پل استراترن

مترجم: جواد ثابت نژاد

آشنایی با تورینگ (مشاهیر علم)

ناشر

ذکر

مولف

پل استراترن

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

30000ریال

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)
آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

کد: 53264

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ذکر

مولف: جان گریبین،مری گریبین

مترجم: جواد ثابت نژاد

آشنایی با داروین (مشاهیر علم)

ناشر

ذکر

مولف

جان گریبین،مری گریبین

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)
آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

کد: 53267

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: ذکر

مولف: پل استراترن

مترجم: جواد ثابت نژاد

آشنایی با فیثاغورث (مشاهیر علم)

ناشر

ذکر

مولف

پل استراترن

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مجموعه درس هایی از زندگی پیامبران (گلاسه)
مجموعه درس هایی از زندگی پیامبران (گلاسه)

کد: 45184

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: گروه نویسندگان

مترجم: جواد ثابت نژاد

مجموعه درس هایی از زندگی پیامبران (گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

گروه نویسندگان

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

حضرت آدم (ع) (درس هایی از زندگی پیامبران)
حضرت آدم (ع) (درس هایی از زندگی پیامبران)

کد: 45176

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: گروه نویسندگان

مترجم: جواد ثابت نژاد

حضرت آدم (ع) (درس هایی از زندگی پیامبران)

ناشر

ذکر

مولف

گروه نویسندگان

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

42000ریال

دایره المعارف سلامتی (40 گام برای شناخت و کنترل حمله ی قلبی،فشار خون،دیابت،کلسترول....)
دایره المعارف سلامتی (40 گام برای شناخت و کنترل حمله ی قلبی،فشار خون،دیابت،کلسترول....)

کد: 41722

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

دایره المعارف سلامتی (40 گام برای شناخت و کنترل حمله ی قلبی،فشار خون،دیابت،کلسترول....)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

5 گام برای کنترل چاقی (همه باید بدانیم)
5 گام برای کنترل چاقی (همه باید بدانیم)

کد: 41276

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

5 گام برای کنترل چاقی (همه باید بدانیم)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

33000ریال

5 گام برای مراقبت از سلامتی و زیبایی چهره (همه باید بدانیم)
5 گام برای مراقبت از سلامتی و زیبایی چهره (همه باید بدانیم)

کد: 41278

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

5 گام برای مراقبت از سلامتی و زیبایی چهره (همه باید بدانیم)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

33000ریال

360 آزمون تقویت هوش (ادراک.منطق.حساب.زبان)،(کتابی جامع برای تقویت هوش آی کیو)
360 آزمون تقویت هوش (ادراک.منطق.حساب.زبان)،(کتابی جامع برای تقویت هوش آی کیو)

کد: 41279

گروه بندی: آموزشی

ناشر: ذکر

مولف: جلیس آزوپاردی

مترجم: جواد ثابت نژاد

360 آزمون تقویت هوش (ادراک.منطق.حساب.زبان)،(کتابی جامع برای تقویت هوش آی کیو)

ناشر

ذکر

مولف

جلیس آزوپاردی

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

5 گام برای تشخیص و کنترل حمله ی قلبی (همه باید بدانیم)
5 گام برای تشخیص و کنترل حمله ی قلبی (همه باید بدانیم)

کد: 41272

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

5 گام برای تشخیص و کنترل حمله ی قلبی (همه باید بدانیم)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

5 گام برای کنترل فشار خون (همه باید بدانیم)
5 گام برای کنترل فشار خون (همه باید بدانیم)

کد: 41285

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

5 گام برای کنترل فشار خون (همه باید بدانیم)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

5 گام برای کنترل دیابت (همه باید بدانیم)
5 گام برای کنترل دیابت (همه باید بدانیم)

کد: 41274

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

5 گام برای کنترل دیابت (همه باید بدانیم)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

33000ریال

5 گام برای شناخت و کنترل کلسترول (همه باید بدانیم)
5 گام برای شناخت و کنترل کلسترول (همه باید بدانیم)

کد: 41275

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ذکر

مولف: آنجلی آرورا

مترجم: جواد ثابت نژاد

5 گام برای شناخت و کنترل کلسترول (همه باید بدانیم)

ناشر

ذکر

مولف

آنجلی آرورا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

33000ریال

ثروت پنهان در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 2)
ثروت پنهان در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 2)

کد: 37446

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: دیوید فیلیپس

مترجم: جواد ثابت نژاد

ثروت پنهان در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 2)

ناشر

ذکر

مولف

دیوید فیلیپس

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

140000ریال

هیولاهای عجیب الخلقه در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 3)
هیولاهای عجیب الخلقه در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 3)

کد: 37447

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: دیوید فیلیپس

مترجم: جواد ثابت نژاد

هیولاهای عجیب الخلقه در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 3)

ناشر

ذکر

مولف

دیوید فیلیپس

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

120000ریال

گنج دزدان دریایی در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 1)
گنج دزدان دریایی در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 1)

کد: 37445

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: دیوید فیلیپس

مترجم: جواد ثابت نژاد

گنج دزدان دریایی در هزارپیچ های هیجان انگیز (مازهای سخت و پیچیده برای تقویت هوش و خلاقیت 1)

ناشر

ذکر

مولف

دیوید فیلیپس

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

140000ریال

نخستین دایره المعارف جهان علم (ارتباط با اینترنت)
نخستین دایره المعارف جهان علم (ارتباط با اینترنت)

کد: 36614

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: ریچل فیرث

مترجم: جواد ثابت نژاد

نخستین دایره المعارف جهان علم (ارتباط با اینترنت)

ناشر

ذکر

مولف

ریچل فیرث

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال

نخستین دایره المعارف دریاها و اقیانوس ها (ارتباط با اینترنت)
نخستین دایره المعارف دریاها و اقیانوس ها (ارتباط با اینترنت)

کد: 36615

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: بن دن

مترجم: جواد ثابت نژاد

نخستین دایره المعارف دریاها و اقیانوس ها (ارتباط با اینترنت)

ناشر

ذکر

مولف

بن دن

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

200000ریال