مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : پانته آ خوشنویس
در حال بارگذاری
موش کارآگاه 1 (باسیل از خیابان بیکر)
موش کارآگاه 1 (باسیل از خیابان بیکر)

کد: 89212

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ایو تایتوس

مترجم: پانته آ خوشنویس

موش کارآگاه 1 (باسیل از خیابان بیکر)

ناشر

محراب قلم

مولف

ایو تایتوس

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

موش کارآگاه 2 (باسیل و غار گربه ها)
موش کارآگاه 2 (باسیل و غار گربه ها)

کد: 89213

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ایو تایتوس

مترجم: پانته آ خوشنویس

موش کارآگاه 2 (باسیل و غار گربه ها)

ناشر

محراب قلم

مولف

ایو تایتوس

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

طلسم دراگونا 3 (سوگند افسونگر)
طلسم دراگونا 3 (سوگند افسونگر)

کد: 56173

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کلیف مک نیش

مترجم: پانته آ خوشنویس

طلسم دراگونا 3 (سوگند افسونگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

کلیف مک نیش

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

طلسم دراگونا 1 (سرزمین دراگونا)
طلسم دراگونا 1 (سرزمین دراگونا)

کد: 48120

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کلیف مک نیش

مترجم: پانته آ خوشنویس

طلسم دراگونا 1 (سرزمین دراگونا)

ناشر

محراب قلم

مولف

کلیف مک نیش

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

طلسم دراگونا 2 (شمیم جادو)
طلسم دراگونا 2 (شمیم جادو)

کد: 48121

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کلیف مک نیش

مترجم: پانته آ خوشنویس

طلسم دراگونا 2 (شمیم جادو)

ناشر

محراب قلم

مولف

کلیف مک نیش

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مجموعه تام سوئیفت مخترع جوان (جلدهای 1تا6)
مجموعه تام سوئیفت مخترع جوان (جلدهای 1تا6)

کد: 36035

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ویکتور اپلتون

مترجم: پانته آ خوشنویس

مجموعه تام سوئیفت مخترع جوان (جلدهای 1تا6)

ناشر

محراب قلم

مولف

ویکتور اپلتون

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

تام سوئیفت مخترع جوان 4 (مسابقه ی موشکی)
تام سوئیفت مخترع جوان 4 (مسابقه ی موشکی)

کد: 35494

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ویکتور اپلتون

مترجم: پانته آ خوشنویس

تام سوئیفت مخترع جوان 4 (مسابقه ی موشکی)

ناشر

محراب قلم

مولف

ویکتور اپلتون

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

تام سوئیفت مخترع جوان 5 (سفر به بام دنیا)
تام سوئیفت مخترع جوان 5 (سفر به بام دنیا)

کد: 35495

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ویکتور اپلتون

مترجم: پانته آ خوشنویس

تام سوئیفت مخترع جوان 5 (سفر به بام دنیا)

ناشر

محراب قلم

مولف

ویکتور اپلتون

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

تام سوئیفت مخترع جوان 6 (پسر نامرئی)
تام سوئیفت مخترع جوان 6 (پسر نامرئی)

کد: 35496

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ویکتور اپلتون

مترجم: پانته آ خوشنویس

تام سوئیفت مخترع جوان 6 (پسر نامرئی)

ناشر

محراب قلم

مولف

ویکتور اپلتون

مترجم

پانته آ خوشنویس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال