مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ذکر
در حال بارگذاری
بازی در سفر (بازی و سرگرمی برای بچه های 2تا12 ساله (پرورش و تربیت کودک))
بازی در سفر (بازی و سرگرمی برای بچه های 2تا12 ساله (پرورش و تربیت کودک))

کد: 102152

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: داگمار زی،رنه زی

مترجم: لی لا لفظی

بازی در سفر (بازی و سرگرمی برای بچه های 2تا12 ساله (پرورش و تربیت کودک))

ناشر

ذکر

مولف

داگمار زی،رنه زی

مترجم

لی لا لفظی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه های شیرین و دلنشین (27 قصه ی کوتاه و آموزنده از پنجه تنتره)،(کلیله و دمنه)
قصه های شیرین و دلنشین (27 قصه ی کوتاه و آموزنده از پنجه تنتره)،(کلیله و دمنه)

کد: 101311

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: شیو کومار

مترجم: سیما طاهری

قصه های شیرین و دلنشین (27 قصه ی کوتاه و آموزنده از پنجه تنتره)،(کلیله و دمنه)

ناشر

ذکر

مولف

شیو کومار

مترجم

سیما طاهری

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کیف کتاب قاصدک دنیای کودکان تیزهوش 1 (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)
کیف کتاب قاصدک دنیای کودکان تیزهوش 1 (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

کد: 101253

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف کتاب قاصدک دنیای کودکان تیزهوش 1 (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

1210000ریال

کیف کتاب قاصدک دنیای کودکان تیزهوش 2 (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)
کیف کتاب قاصدک دنیای کودکان تیزهوش 2 (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)

کد: 101254

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف کتاب قاصدک دنیای کودکان تیزهوش 2 (جلدهای 13تا24)،(12جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

1210000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش22 (مهارت های فکر کردن:نقطه به نقطه وصل کن)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش22 (مهارت های فکر کردن:نقطه به نقطه وصل کن)

کد: 101138

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش22 (مهارت های فکر کردن:نقطه به نقطه وصل کن)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش23 (مهارت های فکر کردن:آموزش ساعت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش23 (مهارت های فکر کردن:آموزش ساعت)

کد: 101139

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش23 (مهارت های فکر کردن:آموزش ساعت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش24 (مهارت های فکر کردن:شناخت پول)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش24 (مهارت های فکر کردن:شناخت پول)

کد: 101140

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش24 (مهارت های فکر کردن:شناخت پول)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش19 (مهارت های فکر کردن:آموزش اعداد 6تا10)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش19 (مهارت های فکر کردن:آموزش اعداد 6تا10)

کد: 101135

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش19 (مهارت های فکر کردن:آموزش اعداد 6تا10)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش20 (مهارت های فکر کردن:شمارش و ترتیب اعداد 1تا10)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش20 (مهارت های فکر کردن:شمارش و ترتیب اعداد 1تا10)

کد: 101136

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش20 (مهارت های فکر کردن:شمارش و ترتیب اعداد 1تا10)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش21 (مهارت های فکر کردن:جمع و تفریق (پیش نیاز ریاضی اول))
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش21 (مهارت های فکر کردن:جمع و تفریق (پیش نیاز ریاضی اول))

کد: 101137

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش21 (مهارت های فکر کردن:جمع و تفریق (پیش نیاز ریاضی اول))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش16 (مهارت های فکر کردن:اندازه ها (مفاهیم ریاضی))
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش16 (مهارت های فکر کردن:اندازه ها (مفاهیم ریاضی))

کد: 100900

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش16 (مهارت های فکر کردن:اندازه ها (مفاهیم ریاضی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش17 (مهارت های فکر کردن:الگویابی تصویری)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش17 (مهارت های فکر کردن:الگویابی تصویری)

کد: 100901

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش17 (مهارت های فکر کردن:الگویابی تصویری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش18 (مهارت های فکر کردن:آموزش اعداد 1تا5)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش18 (مهارت های فکر کردن:آموزش اعداد 1تا5)

کد: 100903

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش18 (مهارت های فکر کردن:آموزش اعداد 1تا5)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش13 (مهارت های فکر کردن:آموزش اشکال)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش13 (مهارت های فکر کردن:آموزش اشکال)

کد: 100896

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش13 (مهارت های فکر کردن:آموزش اشکال)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش14 (مهارت های فکر کردن:متضادها (مفاهیم ریاضی))
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش14 (مهارت های فکر کردن:متضادها (مفاهیم ریاضی))

کد: 100898

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش14 (مهارت های فکر کردن:متضادها (مفاهیم ریاضی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش15 (مهارت های فکر کردن:جهت ها (مفاهیم ریاضی))
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش15 (مهارت های فکر کردن:جهت ها (مفاهیم ریاضی))

کد: 100899

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش15 (مهارت های فکر کردن:جهت ها (مفاهیم ریاضی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 8 (مهارت های فکر کردن:مهارت های استدلال و منطق)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 8 (مهارت های فکر کردن:مهارت های استدلال و منطق)

کد: 99980

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 8 (مهارت های فکر کردن:مهارت های استدلال و منطق)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 9 (مهارت های فکر کردن:طبقه بندی و شناخت رنگ ها)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 9 (مهارت های فکر کردن:طبقه بندی و شناخت رنگ ها)

کد: 99981

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 9 (مهارت های فکر کردن:طبقه بندی و شناخت رنگ ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش10 (مهارت های فکر کردن:طبقه بندی محیط اطراف ما)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش10 (مهارت های فکر کردن:طبقه بندی محیط اطراف ما)

کد: 99982

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش10 (مهارت های فکر کردن:طبقه بندی محیط اطراف ما)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش11 (مهارت های فکر کردن:مکان ها و جایگاه ها)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش11 (مهارت های فکر کردن:مکان ها و جایگاه ها)

کد: 99983

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش11 (مهارت های فکر کردن:مکان ها و جایگاه ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش12 (مهارت های فکر کردن:مشاغل)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش12 (مهارت های فکر کردن:مشاغل)

کد: 99987

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش12 (مهارت های فکر کردن:مشاغل)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 7 (مهارت های فکر کردن:داستان خوانی)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 7 (مهارت های فکر کردن:داستان خوانی)

کد: 99979

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 7 (مهارت های فکر کردن:داستان خوانی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 4 (به من دست نزن! (ماجراهای ثمین و امین))
مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 4 (به من دست نزن! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99876

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 4 (به من دست نزن! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم (93 پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد)
سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم (93 پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد)

کد: 99740

گروه بندی: آموزشی

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم (93 پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 4 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 4 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99656

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 4 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 5 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 5 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99657

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 5 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 6 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 6 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99658

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 6 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 1 (مهارت های فکر کردن:آمادگی برای نوشتار)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 1 (مهارت های فکر کردن:آمادگی برای نوشتار)

کد: 99653

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 1 (مهارت های فکر کردن:آمادگی برای نوشتار)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 2 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 2 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99654

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 2 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 3 (مهارت های فکر کردن:بگرد و پیدا کن)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 3 (مهارت های فکر کردن:بگرد و پیدا کن)

کد: 99655

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 3 (مهارت های فکر کردن:بگرد و پیدا کن)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

خورشید گرفتگی:الماسی در آسمان (نوجوان و دانش)
خورشید گرفتگی:الماسی در آسمان (نوجوان و دانش)

کد: 99592

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: پارته گزه

مترجم: پریسا همایون روز

خورشید گرفتگی:الماسی در آسمان (نوجوان و دانش)

ناشر

ذکر

مولف

پارته گزه

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

30000ریال

کتاب کار کودک آی قصه قصه قصه الف تا ی با قصه (همراه آموزش نوشتن الفبا)
کتاب کار کودک آی قصه قصه قصه الف تا ی با قصه (همراه آموزش نوشتن الفبا)

کد: 99460

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: ناصر نادری

کتاب کار کودک آی قصه قصه قصه الف تا ی با قصه (همراه آموزش نوشتن الفبا)

ناشر

ذکر

مولف

ناصر نادری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

220000ریال