مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ذکر
در حال بارگذاری
چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))
چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

کد: 77193

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ابراهیم برکاتی و فریبا لطیفیان

چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

ابراهیم برکاتی و فریبا لطیفیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))
چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

کد: 77194

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 3 (با دردسرهای نی نی کوچولوی جدیدمان چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 3 (با دردسرهای نی نی کوچولوی جدیدمان چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77020

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 3 (با دردسرهای نی نی کوچولوی جدیدمان چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 4 (وقتی کسی می میرد چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 4 (وقتی کسی می میرد چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77021

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 4 (وقتی کسی می میرد چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 1 (وقتی کسی آزارمان می دهد چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 1 (وقتی کسی آزارمان می دهد چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77018

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 1 (وقتی کسی آزارمان می دهد چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 2 (وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 2 (وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77019

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 2 (وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 1 (رنگ آمیزی همراه با شعر:دایناسورها)
رنگ رنگ رنگارنگ 1 (رنگ آمیزی همراه با شعر:دایناسورها)

کد: 75366

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 1 (رنگ آمیزی همراه با شعر:دایناسورها)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 2 (رنگ آمیزی همراه با شعر:مزرعه)
رنگ رنگ رنگارنگ 2 (رنگ آمیزی همراه با شعر:مزرعه)

کد: 75367

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 2 (رنگ آمیزی همراه با شعر:مزرعه)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 3 (رنگ آمیزی همراه با شعر:حیوانات)
رنگ رنگ رنگارنگ 3 (رنگ آمیزی همراه با شعر:حیوانات)

کد: 75368

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 3 (رنگ آمیزی همراه با شعر:حیوانات)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)
رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)

کد: 75369

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

بیا بیا تماشا 2 (شناخت شکل ها)،(گلاسه)
بیا بیا تماشا 2 (شناخت شکل ها)،(گلاسه)

کد: 74485

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: نیکلا توکسورث

مترجم: طاهره شاه محمدی

بیا بیا تماشا 2 (شناخت شکل ها)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

نیکلا توکسورث

مترجم

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

بیا بیا تماشا 3 (شناخت متضادها)،(گلاسه)
بیا بیا تماشا 3 (شناخت متضادها)،(گلاسه)

کد: 74486

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: نیکلا توکسورث

مترجم: طاهره شاه محمدی

بیا بیا تماشا 3 (شناخت متضادها)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

نیکلا توکسورث

مترجم

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

بیا بیا تماشا 6 (شناخت وسایل نقلیه)،(گلاسه)
بیا بیا تماشا 6 (شناخت وسایل نقلیه)،(گلاسه)

کد: 74489

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: نیکلا توکسورث

مترجم: طاهره شاه محمدی

بیا بیا تماشا 6 (شناخت وسایل نقلیه)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

نیکلا توکسورث

مترجم

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

بیا بیا تماشا 7 (شناخت آب و هوا و پدیده های طبیعی)،(گلاسه)
بیا بیا تماشا 7 (شناخت آب و هوا و پدیده های طبیعی)،(گلاسه)

کد: 74490

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: نیکلا توکسورث

مترجم: طاهره شاه محمدی

بیا بیا تماشا 7 (شناخت آب و هوا و پدیده های طبیعی)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

نیکلا توکسورث

مترجم

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

25000ریال

یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم (گلاسه)
یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم (گلاسه)

کد: 70408

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مترجم: شیما فتاحی

یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم (گلاسه)

ناشر

ذکر

مترجم

شیما فتاحی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

230000ریال

فرار پدربزرگ (بالا بالاتر و دور)
فرار پدربزرگ (بالا بالاتر و دور)

کد: 70407

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: دیوید والیامز

مترجم: حبیب الله لزگی

فرار پدربزرگ (بالا بالاتر و دور)

ناشر

ذکر

مولف

دیوید والیامز

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

مجموعه همیش (3جلدی،باقاب)
مجموعه همیش (3جلدی،باقاب)

کد: 69553

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: دنی والاس

مترجم: حبیب الله لزگی

مجموعه همیش (3جلدی،باقاب)

ناشر

ذکر

مولف

دنی والاس

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

بهترین قصه های شاهنامه (رستم دستان:شاهکارهای ادبیات جهان)
بهترین قصه های شاهنامه (رستم دستان:شاهکارهای ادبیات جهان)

کد: 69548

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: محمدرضا شمس

بهترین قصه های شاهنامه (رستم دستان:شاهکارهای ادبیات جهان)

ناشر

ذکر

مولف

محمدرضا شمس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

130000ریال

40 شب از هزار و یک شب (بهترین قصه های هزار و یک شب)
40 شب از هزار و یک شب (بهترین قصه های هزار و یک شب)

کد: 67483

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ذکر

40 شب از هزار و یک شب (بهترین قصه های هزار و یک شب)

ناشر

ذکر

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

آزمایش های دانشمندان کوچک 2 (59 آزمایش علمی درباره ی زیست شناسی)
آزمایش های دانشمندان کوچک 2 (59 آزمایش علمی درباره ی زیست شناسی)

کد: 67430

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: مهرداد عرفانیان

آزمایش های دانشمندان کوچک 2 (59 آزمایش علمی درباره ی زیست شناسی)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

مهرداد عرفانیان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

25000ریال

آزمایش های دانشمندان کوچک 3 (59 آزمایش علمی درباره ی شیمی)
آزمایش های دانشمندان کوچک 3 (59 آزمایش علمی درباره ی شیمی)

کد: 67431

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: مهرداد عرفانیان

آزمایش های دانشمندان کوچک 3 (59 آزمایش علمی درباره ی شیمی)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

مهرداد عرفانیان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

25000ریال

آزمایش های دانشمندان کوچک 4 (57 آزمایش علمی درباره ی زمین شناسی و جغرافیا)
آزمایش های دانشمندان کوچک 4 (57 آزمایش علمی درباره ی زمین شناسی و جغرافیا)

کد: 67432

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: مهرداد عرفانیان

آزمایش های دانشمندان کوچک 4 (57 آزمایش علمی درباره ی زمین شناسی و جغرافیا)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

مهرداد عرفانیان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

30000ریال

آزمایش های دانشمندان کوچک 5 (65 آزمایش علمی درباره ی فیزیک)
آزمایش های دانشمندان کوچک 5 (65 آزمایش علمی درباره ی فیزیک)

کد: 67437

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: مهرداد عرفانیان

آزمایش های دانشمندان کوچک 5 (65 آزمایش علمی درباره ی فیزیک)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

مهرداد عرفانیان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

25000ریال

آزمایش های دانشمندان کوچک 6 (63 آزمایش علمی درباره ی آب و هوا)
آزمایش های دانشمندان کوچک 6 (63 آزمایش علمی درباره ی آب و هوا)

کد: 67441

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: مهرداد عرفانیان

آزمایش های دانشمندان کوچک 6 (63 آزمایش علمی درباره ی آب و هوا)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

مهرداد عرفانیان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

25000ریال

خیابان وحشت 1 (مهمان های ناخوانده)
خیابان وحشت 1 (مهمان های ناخوانده)

کد: 66844

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: فرزانه کریمی

خیابان وحشت 1 (مهمان های ناخوانده)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

همیش 1 (مسافر توقف)
همیش 1 (مسافر توقف)

کد: 66846

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: دنی والاس

مترجم: حبیب الله لزگی

همیش 1 (مسافر توقف)

ناشر

ذکر

مولف

دنی والاس

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

همیش 2 (و مردمان هرگزی)
همیش 2 (و مردمان هرگزی)

کد: 66847

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: دنی والاس

مترجم: حبیب الله لزگی

همیش 2 (و مردمان هرگزی)

ناشر

ذکر

مولف

دنی والاس

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

همیش 3 (و آروغ جاذبه)
همیش 3 (و آروغ جاذبه)

کد: 66848

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: دنی والاس

مترجم: حبیب الله لزگی

همیش 3 (و آروغ جاذبه)

ناشر

ذکر

مولف

دنی والاس

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مجموعه چرا،چطور،چگونه؟ (2جلدی،باقاب)
مجموعه چرا،چطور،چگونه؟ (2جلدی،باقاب)

کد: 66380

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: سونیتا گوپتا،نینا آگراوال

مترجم: پریسا همایون روز،پریچهر همایون روز

مجموعه چرا،چطور،چگونه؟ (2جلدی،باقاب)

ناشر

ذکر

مولف

سونیتا گوپتا،نینا آگراوال

مترجم

پریسا همایون روز،پریچهر همایون روز

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 1 (برای عبور از خیابان)
کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 1 (برای عبور از خیابان)

کد: 66178

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 1 (برای عبور از خیابان)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

35000ریال

کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 2 (برای اسکیت و دوچرخه سواری)
کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 2 (برای اسکیت و دوچرخه سواری)

کد: 66179

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 2 (برای اسکیت و دوچرخه سواری)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

35000ریال

کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 3 (برای عابران پیاده)
کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 3 (برای عابران پیاده)

کد: 66180

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار کودک رفت و آمدهای بی خطر 3 (برای عابران پیاده)

ناشر

ذکر

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

35000ریال