مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ذکر
در حال بارگذاری
روزی که گرگینه شدم (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)
روزی که گرگینه شدم (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)

کد: 83328

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

روزی که گرگینه شدم (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

جنگجویان فضایی (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)
جنگجویان فضایی (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

کد: 83329

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

جنگجویان فضایی (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

اونیفورم جادویی (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)
اونیفورم جادویی (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)

کد: 83330

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

اونیفورم جادویی (رمان نوجوان ترسناک،تخیلی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

دوست زامبی من (رمان نوجوان،ترسناک طنز)
دوست زامبی من (رمان نوجوان،ترسناک طنز)

کد: 83331

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: امیرحسین میرزاییان

دوست زامبی من (رمان نوجوان،ترسناک طنز)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

امیرحسین میرزاییان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

خرچنگ های غول پیکر (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)
خرچنگ های غول پیکر (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

کد: 83326

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خرچنگ های غول پیکر (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

خزندگان وحشت (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)
خزندگان وحشت (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

کد: 83327

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: تومی دونبوند

مترجم: حبیب الله لزگی

خزندگان وحشت (رمان نوجوان ترسناک،فانتزی)

ناشر

ذکر

مولف

تومی دونبوند

مترجم

حبیب الله لزگی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

ماجراهای جورج و پپا 3 (یک روز در طبیعت)
ماجراهای جورج و پپا 3 (یک روز در طبیعت)

کد: 82667

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مترجم: مهتاب یعقوبی

ماجراهای جورج و پپا 3 (یک روز در طبیعت)

ناشر

ذکر

مترجم

مهتاب یعقوبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

مدرسه ی وحشت 4 (نمایشگاه خوفناک علوم!)
مدرسه ی وحشت 4 (نمایشگاه خوفناک علوم!)

کد: 82662

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: جک شابر

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مدرسه ی وحشت 4 (نمایشگاه خوفناک علوم!)

ناشر

ذکر

مولف

جک شابر

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ماجراهای جورج و پپا 4 (یک روز در اردوی مدرسه)
ماجراهای جورج و پپا 4 (یک روز در اردوی مدرسه)

کد: 82668

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مترجم: مهتاب یعقوبی

ماجراهای جورج و پپا 4 (یک روز در اردوی مدرسه)

ناشر

ذکر

مترجم

مهتاب یعقوبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

مدرسه ی وحشت 5 (یخبندان در دبستان)
مدرسه ی وحشت 5 (یخبندان در دبستان)

کد: 82663

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: جک شابر

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مدرسه ی وحشت 5 (یخبندان در دبستان)

ناشر

ذکر

مولف

جک شابر

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ماجراهای جورج و پپا 5 (یک روز در استخر)
ماجراهای جورج و پپا 5 (یک روز در استخر)

کد: 82669

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مترجم: مهتاب یعقوبی

ماجراهای جورج و پپا 5 (یک روز در استخر)

ناشر

ذکر

مترجم

مهتاب یعقوبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

مدرسه ی وحشت 6 (نبرد با ربات خبیث)
مدرسه ی وحشت 6 (نبرد با ربات خبیث)

کد: 82664

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: جک شابر

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مدرسه ی وحشت 6 (نبرد با ربات خبیث)

ناشر

ذکر

مولف

جک شابر

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

مدرسه ی وحشت 1 (این مدرسه زنده است!)
مدرسه ی وحشت 1 (این مدرسه زنده است!)

کد: 82656

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: جک شابر

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مدرسه ی وحشت 1 (این مدرسه زنده است!)

ناشر

ذکر

مولف

جک شابر

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ماجراهای جورج و پپا 1 (یک روز در مطب دندانپزشکی)
ماجراهای جورج و پپا 1 (یک روز در مطب دندانپزشکی)

کد: 82665

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مترجم: مهتاب یعقوبی

ماجراهای جورج و پپا 1 (یک روز در مطب دندانپزشکی)

ناشر

ذکر

مترجم

مهتاب یعقوبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

مدرسه ی وحشت 2 (مدرسه بهترین دوستم را خورد!)
مدرسه ی وحشت 2 (مدرسه بهترین دوستم را خورد!)

کد: 82659

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: جک شابر

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مدرسه ی وحشت 2 (مدرسه بهترین دوستم را خورد!)

ناشر

ذکر

مولف

جک شابر

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ماجراهای جورج و پپا 2 (یک روز در مرکز بازیافت)
ماجراهای جورج و پپا 2 (یک روز در مرکز بازیافت)

کد: 82666

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مترجم: مهتاب یعقوبی

ماجراهای جورج و پپا 2 (یک روز در مرکز بازیافت)

ناشر

ذکر

مترجم

مهتاب یعقوبی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

مدرسه ی وحشت 3 (زنگ تفریح در جنگل)
مدرسه ی وحشت 3 (زنگ تفریح در جنگل)

کد: 82660

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: جک شابر

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مدرسه ی وحشت 3 (زنگ تفریح در جنگل)

ناشر

ذکر

مولف

جک شابر

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

احساسات کوچک (بی حوصله یعنی چه؟)
احساسات کوچک (بی حوصله یعنی چه؟)

کد: 60980

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: کلارایس هونگ

مترجم: شهرام رجب زاده

احساسات کوچک (بی حوصله یعنی چه؟)

ناشر

ذکر

مولف

کلارایس هونگ

مترجم

شهرام رجب زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

احساسات کوچک (عصبانی یعنی چه؟)،(گلاسه)
احساسات کوچک (عصبانی یعنی چه؟)،(گلاسه)

کد: 60979

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: کلارایس هونگ

مترجم: شهرام رجب زاده

احساسات کوچک (عصبانی یعنی چه؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

کلارایس هونگ

مترجم

شهرام رجب زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

احساسات کوچک (غمگین یعنی چه؟)،(گلاسه)
احساسات کوچک (غمگین یعنی چه؟)،(گلاسه)

کد: 60978

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: کلارایس هونگ

مترجم: شهرام رجب زاده

احساسات کوچک (غمگین یعنی چه؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

کلارایس هونگ

مترجم

شهرام رجب زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

احساسات کوچک (خجالتی یعنی چه؟)،(گلاسه)
احساسات کوچک (خجالتی یعنی چه؟)،(گلاسه)

کد: 60973

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: کلارایس هونگ

مترجم: شهرام رجب زاده

احساسات کوچک (خجالتی یعنی چه؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

کلارایس هونگ

مترجم

شهرام رجب زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))
چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

کد: 77194

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))
چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

کد: 77193

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ابراهیم برکاتی و فریبا لطیفیان

چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

ابراهیم برکاتی و فریبا لطیفیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 1 (وقتی کسی آزارمان می دهد چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 1 (وقتی کسی آزارمان می دهد چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77018

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 1 (وقتی کسی آزارمان می دهد چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 2 (وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 2 (وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77019

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 2 (وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 3 (با دردسرهای نی نی کوچولوی جدیدمان چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 3 (با دردسرهای نی نی کوچولوی جدیدمان چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77020

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 3 (با دردسرهای نی نی کوچولوی جدیدمان چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

چگونه کنار بیائیم با… 4 (وقتی کسی می میرد چه کنیم؟)،(گلاسه)
چگونه کنار بیائیم با… 4 (وقتی کسی می میرد چه کنیم؟)،(گلاسه)

کد: 77021

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سالی هویت

مترجم: مصطفی رحماندوست

چگونه کنار بیائیم با… 4 (وقتی کسی می میرد چه کنیم؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

سالی هویت

مترجم

مصطفی رحماندوست

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 1 (رنگ آمیزی همراه با شعر:دایناسورها)
رنگ رنگ رنگارنگ 1 (رنگ آمیزی همراه با شعر:دایناسورها)

کد: 75366

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 1 (رنگ آمیزی همراه با شعر:دایناسورها)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 2 (رنگ آمیزی همراه با شعر:مزرعه)
رنگ رنگ رنگارنگ 2 (رنگ آمیزی همراه با شعر:مزرعه)

کد: 75367

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 2 (رنگ آمیزی همراه با شعر:مزرعه)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 3 (رنگ آمیزی همراه با شعر:حیوانات)
رنگ رنگ رنگارنگ 3 (رنگ آمیزی همراه با شعر:حیوانات)

کد: 75368

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 3 (رنگ آمیزی همراه با شعر:حیوانات)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)
رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)

کد: 75369

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

رنگ رنگ رنگارنگ 4 (رنگ آمیزی همراه با شعر:وسایل نقلیه)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

بیا بیا تماشا 6 (شناخت وسایل نقلیه)،(گلاسه)
بیا بیا تماشا 6 (شناخت وسایل نقلیه)،(گلاسه)

کد: 74489

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: نیکلا توکسورث

مترجم: طاهره شاه محمدی

بیا بیا تماشا 6 (شناخت وسایل نقلیه)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

نیکلا توکسورث

مترجم

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال