مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : ذکر
در حال بارگذاری
سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم (93 پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد)
سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم (93 پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد)

کد: 99740

گروه بندی: آموزشی

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم (93 پرسش و پاسخ درباره ی سازمان ملل متحد)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 2 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 2 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99654

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 2 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 3 (مهارت های فکر کردن:بگرد و پیدا کن)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 3 (مهارت های فکر کردن:بگرد و پیدا کن)

کد: 99655

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 3 (مهارت های فکر کردن:بگرد و پیدا کن)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 4 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 4 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99656

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 4 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 5 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 5 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99657

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 5 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 6 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 6 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

کد: 99658

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 6 (مهارت های فکر کردن:تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 1 (مهارت های فکر کردن:آمادگی برای نوشتار)
کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 1 (مهارت های فکر کردن:آمادگی برای نوشتار)

کد: 99653

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کتاب کار دنیای کودکان تیزهوش 1 (مهارت های فکر کردن:آمادگی برای نوشتار)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

خورشید گرفتگی:الماسی در آسمان (نوجوان و دانش)
خورشید گرفتگی:الماسی در آسمان (نوجوان و دانش)

کد: 99592

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: پارته گزه

مترجم: پریسا همایون روز

خورشید گرفتگی:الماسی در آسمان (نوجوان و دانش)

ناشر

ذکر

مولف

پارته گزه

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

30000ریال

کتاب کار کودک آی قصه قصه قصه الف تا ی با قصه (همراه آموزش نوشتن الفبا)
کتاب کار کودک آی قصه قصه قصه الف تا ی با قصه (همراه آموزش نوشتن الفبا)

کد: 99460

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: ناصر نادری

کتاب کار کودک آی قصه قصه قصه الف تا ی با قصه (همراه آموزش نوشتن الفبا)

ناشر

ذکر

مولف

ناصر نادری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

220000ریال

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 3 (من از کرونا قوی ترم (ماجراهای ثمین و امین))
مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 3 (من از کرونا قوی ترم (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99046

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 3 (من از کرونا قوی ترم (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

دوستی با محیط زیست 6 (کشاورزی ارگانیک:با محصولات ارگانیک سالم بمانیم! (ماجراهای ثمین و امین))
دوستی با محیط زیست 6 (کشاورزی ارگانیک:با محصولات ارگانیک سالم بمانیم! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99052

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

دوستی با محیط زیست 6 (کشاورزی ارگانیک:با محصولات ارگانیک سالم بمانیم! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

دوستی با محیط زیست 1 (آب:در مصرف آب صرفه جویی کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))
دوستی با محیط زیست 1 (آب:در مصرف آب صرفه جویی کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99047

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

دوستی با محیط زیست 1 (آب:در مصرف آب صرفه جویی کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

دوستی با محیط زیست 2 (زمین:از زمین مواظبت کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))
دوستی با محیط زیست 2 (زمین:از زمین مواظبت کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99048

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

دوستی با محیط زیست 2 (زمین:از زمین مواظبت کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

دوستی با محیط زیست 3 (بازیافت:به کمک بازیافت،زمین را نجات دهیم! (ماجراهای ثمین و امین))
دوستی با محیط زیست 3 (بازیافت:به کمک بازیافت،زمین را نجات دهیم! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99049

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

دوستی با محیط زیست 3 (بازیافت:به کمک بازیافت،زمین را نجات دهیم! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 1 (بهداشت من سلامتی من (ماجراهای ثمین و امین))
مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 1 (بهداشت من سلامتی من (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99044

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 1 (بهداشت من سلامتی من (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

دوستی با محیط زیست 4 (گرمایش زمین:از گرم شدن کره ی زمین جلوگیری کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))
دوستی با محیط زیست 4 (گرمایش زمین:از گرم شدن کره ی زمین جلوگیری کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99050

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

دوستی با محیط زیست 4 (گرمایش زمین:از گرم شدن کره ی زمین جلوگیری کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 2 (من ویروس فسقلی را می شناسم (ماجراهای ثمین و امین))
مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 2 (من ویروس فسقلی را می شناسم (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99045

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

مهارت های بهداشت فردی و اجتماعی 2 (من ویروس فسقلی را می شناسم (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

دوستی با محیط زیست 5 (انرژی:به حفظ انرژی کمک کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))
دوستی با محیط زیست 5 (انرژی:به حفظ انرژی کمک کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

کد: 99051

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

دوستی با محیط زیست 5 (انرژی:به حفظ انرژی کمک کنیم! (ماجراهای ثمین و امین))

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

135000ریال

خاطره
خاطره

کد: 98214

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ذکر

مولف: رضا صادقی

خاطره
390000ریال

خاطره

ناشر

ذکر

مولف

رضا صادقی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)

کد: 98087

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2زبانه)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

جدول کن کن مربع دانایی 3 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)
جدول کن کن مربع دانایی 3 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)

کد: 97914

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

جدول کن کن مربع دانایی 3 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

75000ریال

نوجوان و حقوق بین الملل 1 (آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده)
نوجوان و حقوق بین الملل 1 (آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده)

کد: 97919

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: ذکر

مولف: محمدمهدی سیدناصری

نوجوان و حقوق بین الملل 1 (آشنایی با سازمان ملل متحد به زبان ساده)

ناشر

ذکر

مولف

محمدمهدی سیدناصری

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

جدول کن کن مربع دانایی 2 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)
جدول کن کن مربع دانایی 2 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)

کد: 97912

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

جدول کن کن مربع دانایی 2 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

75000ریال

جدول کن کن مربع دانایی 1 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)
جدول کن کن مربع دانایی 1 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)

کد: 97911

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: طاهره شاه محمدی

جدول کن کن مربع دانایی 1 (جدول اعداد شگفت انگیز با محاسبات ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

75000ریال

بیا بیا تماشا 8 (شناخت حیوانات)
بیا بیا تماشا 8 (شناخت حیوانات)

کد: 96594

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: نیکلا توکسورث

مترجم: طاهره شاه محمدی

بیا بیا تماشا 8 (شناخت حیوانات)

ناشر

ذکر

مولف

نیکلا توکسورث

مترجم

طاهره شاه محمدی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

95000ریال

مجموعه جادوی معماها (409 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان همراه با پاسخ نامه)
مجموعه جادوی معماها (409 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان همراه با پاسخ نامه)

کد: 95829

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: گروه نویسندگان ریاضی لندن

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مجموعه جادوی معماها (409 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان همراه با پاسخ نامه)

ناشر

ذکر

مولف

گروه نویسندگان ریاضی لندن

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

520000ریال

مجموعه احساسات کوچک
مجموعه احساسات کوچک

کد: 94418

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: کلاریس هونگ

مترجم: شهرام رجب زاده

مجموعه احساسات کوچک

ناشر

ذکر

مولف

کلاریس هونگ

مترجم

شهرام رجب زاده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

390000ریال

کیف قاصدک دنیای کودکان باهوش (یاد بگیریم فکر کنیم)،(7جلدی،باجعبه)
کیف قاصدک دنیای کودکان باهوش (یاد بگیریم فکر کنیم)،(7جلدی،باجعبه)

کد: 94227

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف قاصدک دنیای کودکان باهوش (یاد بگیریم فکر کنیم)،(7جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

590000ریال

کیف قاصدک دنیای آواشناسی کودکانه (کتاب کار کودک)،(6جلدی،باجعبه)
کیف قاصدک دنیای آواشناسی کودکانه (کتاب کار کودک)،(6جلدی،باجعبه)

کد: 94183

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف قاصدک دنیای آواشناسی کودکانه (کتاب کار کودک)،(6جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

مجموعه کاردستی های ساده و زیبا بسازیم
مجموعه کاردستی های ساده و زیبا بسازیم

کد: 92704

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: سوزان هانتر جونز،کتی رادز

مترجم: محمدامین باباربیع،فاطمه رنجبر

مجموعه کاردستی های ساده و زیبا بسازیم

ناشر

ذکر

مولف

سوزان هانتر جونز،کتی رادز

مترجم

محمدامین باباربیع،فاطمه رنجبر

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

590000ریال

شب به خیر کوچولو (101 بازی و سرگرمی قبل از خواب (پرورش و تربیت کودک))
شب به خیر کوچولو (101 بازی و سرگرمی قبل از خواب (پرورش و تربیت کودک))

کد: 92522

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: آلموت بارتل

مترجم: لی لا لفظی

شب به خیر کوچولو (101 بازی و سرگرمی قبل از خواب (پرورش و تربیت کودک))

ناشر

ذکر

مولف

آلموت بارتل

مترجم

لی لا لفظی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

گذر از دوره ی بلوغ (راهکارها و توصیه هایی برای پدران،مادران و نوجوانان (پرورش و تربیت نوجوان))،
گذر از دوره ی بلوغ (راهکارها و توصیه هایی برای پدران،مادران و نوجوانان (پرورش و تربیت نوجوان))،

کد: 92523

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: ذکر

مولف: نانسی پولا

مترجم: جواد ثابت نژاد

گذر از دوره ی بلوغ (راهکارها و توصیه هایی برای پدران،مادران و نوجوانان (پرورش و تربیت نوجوان))،

ناشر

ذکر

مولف

نانسی پولا

مترجم

جواد ثابت نژاد

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال