مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : میشل فوکو
در حال بارگذاری
الفاظ و اشیا (باستان شناسی علوم انسانی)
الفاظ و اشیا (باستان شناسی علوم انسانی)

کد: 94795

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ماهی

مولف: میشل فوکو

مترجم: فاطمه ولیانی

الفاظ و اشیا (باستان شناسی علوم انسانی)

ناشر

ماهی

مولف

میشل فوکو

مترجم

فاطمه ولیانی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

870000ریال

نقد چیست؟ و پرورش خود
نقد چیست؟ و پرورش خود

کد: 91456

گروه بندی: سیاسی

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

نقد چیست؟ و پرورش خود

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

سیاسی

قطع

جیبی

قیمت

320000ریال

دیرینه شناسی دانش
دیرینه شناسی دانش

کد: 91318

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

دیرینه شناسی دانش

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

خاستگاه هرمنوتیک خود
خاستگاه هرمنوتیک خود

کد: 91428

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

خاستگاه هرمنوتیک خود

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

جیبی

قیمت

320000ریال

تئاتر فلسفه (گزیده ای از درس گفتارها،کوتاه نوشت ها،گفت و گوها و...)
تئاتر فلسفه (گزیده ای از درس گفتارها،کوتاه نوشت ها،گفت و گوها و...)

کد: 91192

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

تئاتر فلسفه (گزیده ای از درس گفتارها،کوتاه نوشت ها،گفت و گوها و...)

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

تولد زیست سیاست (درس گفتارهای کلژ دو فرانس،1978-1979)
تولد زیست سیاست (درس گفتارهای کلژ دو فرانس،1978-1979)

کد: 91289

گروه بندی: سیاسی

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: رضا نجف زاده

تولد زیست سیاست (درس گفتارهای کلژ دو فرانس،1978-1979)

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

رضا نجف زاده

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

مراقبت و تنبیه (تولد زندان)
مراقبت و تنبیه (تولد زندان)

کد: 91093

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

مراقبت و تنبیه (تولد زندان)

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

اراده به دانستن
اراده به دانستن

کد: 91126

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

اراده به دانستن

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

ایران:روح یک جهان بی روح و 9 گفت و گوی دیگر با میشل فوکو
ایران:روح یک جهان بی روح و 9 گفت و گوی دیگر با میشل فوکو

کد: 91129

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

ایران:روح یک جهان بی روح و 9 گفت و گوی دیگر با میشل فوکو

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

اراده به دانستن
اراده به دانستن

کد: 100817

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نشر نی

مولف: میشل فوکو

مترجم: نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

موجودی5 جلد

اراده به دانستن

ناشر

نشر نی

مولف

میشل فوکو

مترجم

نیکو سرخوش،افشین جهاندیده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

نظم گفتار (درس افتتاحی در کلژ دوفرانس)
نظم گفتار (درس افتتاحی در کلژ دوفرانس)

کد: 82850

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: سپهر خرد

مولف: میشل فوکو

مترجم: باقر پرهام

نظم گفتار (درس افتتاحی در کلژ دوفرانس)

ناشر

سپهر خرد

مولف

میشل فوکو

مترجم

باقر پرهام

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

باید از جامعه دفاع کرد (درس گفتارهای کلژ دوفرانس1976،1975)
باید از جامعه دفاع کرد (درس گفتارهای کلژ دوفرانس1976،1975)

کد: 77644

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اختران

مولف: میشل فوکو

مترجم: رضا نجف زاده

باید از جامعه دفاع کرد (درس گفتارهای کلژ دوفرانس1976،1975)

ناشر

اختران

مولف

میشل فوکو

مترجم

رضا نجف زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

سیاست و خرد و چند گفتگوی دیگر (مجموعه آثار36)
سیاست و خرد و چند گفتگوی دیگر (مجموعه آثار36)

کد: 53744

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی

مولف: میشل فوکو

مترجم: محمدرضا اخلاقی منش

سیاست و خرد و چند گفتگوی دیگر (مجموعه آثار36)

ناشر

جامی

مولف

میشل فوکو

مترجم

محمدرضا اخلاقی منش

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

مجموعه آثار37 (نبردی برای نجابت و چند گفتگوی دیگر)
مجموعه آثار37 (نبردی برای نجابت و چند گفتگوی دیگر)

کد: 52689

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: جامی،مصدق

مولف: میشل فوکو

مترجم: محمدرضا اخلاقی منش

مجموعه آثار37 (نبردی برای نجابت و چند گفتگوی دیگر)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

میشل فوکو

مترجم

محمدرضا اخلاقی منش

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟
ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟

کد: 51406

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: هرمس

مولف: میشل فوکو

مترجم: حسین معصومی همدانی

ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟

ناشر

هرمس

مولف

میشل فوکو

مترجم

حسین معصومی همدانی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

نیچه،فروید،مارکس (فلسفه و کلام19)
نیچه،فروید،مارکس (فلسفه و کلام19)

کد: 50699

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: میشل فوکو

مترجم: افشین جهاندیده و دیگران

نیچه،فروید،مارکس (فلسفه و کلام19)

ناشر

هرمس

مولف

میشل فوکو

مترجم

افشین جهاندیده و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

تاریخ جنون (فلسفه و کلام20)
تاریخ جنون (فلسفه و کلام20)

کد: 48526

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: میشل فوکو

مترجم: فاطمه ولیانی

تاریخ جنون (فلسفه و کلام20)

ناشر

هرمس

مولف

میشل فوکو

مترجم

فاطمه ولیانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

510000ریال

جامعه شناسی میشل فوکو
جامعه شناسی میشل فوکو

کد: 34216

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: گل آذین

مولف: میشل فوکو

مترجم: عباس محمدی اصل

جامعه شناسی میشل فوکو

ناشر

گل آذین

مولف

میشل فوکو

مترجم

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تولد پزشکی بالینی
تولد پزشکی بالینی

کد: 34173

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: ماهی

مولف: میشل فوکو

مترجم: فاطمه ولیانی

تولد پزشکی بالینی

ناشر

ماهی

مولف

میشل فوکو

مترجم

فاطمه ولیانی

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بررسی یک پرونده قتل
بررسی یک پرونده قتل

کد: 32485

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: آگه

مولف: میشل فوکو

مترجم: مرتضی کلانتریان

بررسی یک پرونده قتل

ناشر

آگه

مولف

میشل فوکو

مترجم

مرتضی کلانتریان

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال