مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : بهرام معلمی
در حال بارگذاری
جهان گالیله و نیوتن
جهان گالیله و نیوتن

کد: 96386

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ویلیام بیکسبی

مترجم: بهرام معلمی

جهان گالیله و نیوتن

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ویلیام بیکسبی

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

35000ریال

انرژی زیست توده (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی زیست توده (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74105

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی زیست توده (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

انرژی برقابی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی برقابی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74112

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: مارگریت راجر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی برقابی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

مارگریت راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

جامعه ی سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
جامعه ی سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74107

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: الن راجر

مترجم: بهرام معلمی

جامعه ی سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

الن راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

انرژی هیدروژنی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی هیدروژنی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74113

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی هیدروژنی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

انرژی هسته ای (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی هسته ای (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74108

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: ترون هریسون آدامز

مترجم: بهرام معلمی

انرژی هسته ای (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

ترون هریسون آدامز

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

انرژی امواج (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی امواج (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74114

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: لین بپاس

مترجم: بهرام معلمی

انرژی امواج (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

لین بپاس

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

غذای سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
غذای سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74109

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: الن راجر

مترجم: بهرام معلمی

غذای سبز (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

الن راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

انرژی باد (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی باد (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74115

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی باد (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

آینده ی سوخت های فسیلی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
آینده ی سوخت های فسیلی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74110

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: الن راجر

مترجم: بهرام معلمی

آینده ی سوخت های فسیلی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

الن راجر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

انرژی زمین گرمایی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی زمین گرمایی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74116

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: کری گلیسون

مترجم: بهرام معلمی

انرژی زمین گرمایی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

کری گلیسون

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

انرژی خورشیدی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)
انرژی خورشیدی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

کد: 74111

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: نیکی واکر

مترجم: بهرام معلمی

انرژی خورشیدی (انقلاب انرژی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

نیکی واکر

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

وزیری

قیمت

140000ریال

365 راه سبز اندیشی برای نوجوانان
365 راه سبز اندیشی برای نوجوانان

کد: 73499

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: شری امسل

مترجم: بهرام معلمی

365 راه سبز اندیشی برای نوجوانان

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

شری امسل

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

آب و صرفه جویی (سبز اندیشی)،(گلاسه)
آب و صرفه جویی (سبز اندیشی)،(گلاسه)

کد: 72561

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: گروه نویسندگان

مترجم: بهرام معلمی

آب و صرفه جویی (سبز اندیشی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

گروه نویسندگان

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

90000ریال

آثار گرمایش زمین (سبز اندیشی)،(گلاسه)
آثار گرمایش زمین (سبز اندیشی)،(گلاسه)

کد: 72564

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: گروه نویسندگان

مترجم: بهرام معلمی

آثار گرمایش زمین (سبز اندیشی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

گروه نویسندگان

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

90000ریال

شناخت محیط زیست (قدم اول)
شناخت محیط زیست (قدم اول)

کد: 56019

گروه بندی: محیط زیست

ناشر: شیرازه

مولف: استفن کرول،ویلیام رانکین

مترجم: بهرام معلمی

شناخت محیط زیست (قدم اول)

ناشر

شیرازه

مولف

استفن کرول،ویلیام رانکین

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

محیط زیست

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

عصر اروپا
عصر اروپا

کد: 42456

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: اختران

مولف: شیلا برنز و دیگران

مترجم: بهرام معلمی

عصر اروپا
420000ریال

عصر اروپا

ناشر

اختران

مولف

شیلا برنز و دیگران

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

420000ریال

نجوم نظری و عملی برای همگان
نجوم نظری و عملی برای همگان

کد: 31776

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: تهران،پیام دوستی

مولف: استفان.پ.ماران

مترجم: بهرام معلمی

نجوم نظری و عملی برای همگان

ناشر

تهران،پیام دوستی

مولف

استفان.پ.ماران

مترجم

بهرام معلمی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال