مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : علی صاحبی
در حال بارگذاری
پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)
پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)

کد: 89608

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اسبار

مولف: علی صاحبی

مترجم: علی صاحبی

پرسش گری سقراطی در روان درمانی و مشاوره (پرورش هنر و مهارت پرسش گری)

ناشر

اسبار

مولف

علی صاحبی

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

گزیده ای از تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)،همراه با سی دی
گزیده ای از تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)،همراه با سی دی

کد: 74256

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

گزیده ای از تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)،همراه با سی دی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)
تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

کد: 65955

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

کد: 63623

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)

کد: 49120

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

هر دانش آموزی می تواند موفق شود
هر دانش آموزی می تواند موفق شود

کد: 43886

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

هر دانش آموزی می تواند موفق شود

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

ازدواج بدون شکست (حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)،همراه با سی دی
ازدواج بدون شکست (حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)،همراه با سی دی

کد: 37659

گروه بندی: روانشناسی ازدواج و زناشویی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر،کارلین گلاسر

مترجم: علی صاحبی

ازدواج بدون شکست (حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)،همراه با سی دی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر،کارلین گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی ازدواج و زناشویی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

چارت تئوری انتخاب
چارت تئوری انتخاب

کد: 34228

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

چارت تئوری انتخاب

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

واقعیت درمانی
واقعیت درمانی

کد: 33139

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

واقعیت درمانی
640000ریال

واقعیت درمانی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

راهنمای آموزش آرام سازی روانی
راهنمای آموزش آرام سازی روانی

کد: 31467

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: داگلاس برنستین،تامس بورکووک

مترجم: علی صاحبی

راهنمای آموزش آرام سازی روانی

ناشر

سایه سخن

مولف

داگلاس برنستین،تامس بورکووک

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب درمدیریت نیروی انسانی)
مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب درمدیریت نیروی انسانی)

کد: 30531

گروه بندی: مدیریت

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب درمدیریت نیروی انسانی)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)
تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

کد: 30532

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلاسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

زبان نظریه انتخاب (با من این گونه سخن بگویید)
زبان نظریه انتخاب (با من این گونه سخن بگویید)

کد: 30319

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: سایه سخن،رشد فرهنگ

مولف: ویلیام گلاسر،کارلین گلاسر

مترجم: علی صاحبی

زبان نظریه انتخاب (با من این گونه سخن بگویید)

ناشر

سایه سخن،رشد فرهنگ

مولف

ویلیام گلاسر،کارلین گلاسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال