مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : فرناز توانایان فرد
در حال بارگذاری
افسانه های ملل10 (باب اسفنجی ستاره فوتبال)
افسانه های ملل10 (باب اسفنجی ستاره فوتبال)

کد: 75011

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: دیوید لیومن

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل10 (باب اسفنجی ستاره فوتبال)

ناشر

برف

مولف

دیوید لیومن

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل13 (باب اسفنجی آشپز می شود)
افسانه های ملل13 (باب اسفنجی آشپز می شود)

کد: 74877

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: اریکا دیوید

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل13 (باب اسفنجی آشپز می شود)

ناشر

برف

مولف

اریکا دیوید

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل11 (باب اسفنجی کاراگاه می شود)
افسانه های ملل11 (باب اسفنجی کاراگاه می شود)

کد: 74873

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: اریکا دیوید

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل11 (باب اسفنجی کاراگاه می شود)

ناشر

برف

مولف

اریکا دیوید

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل12 (باب اسفنجی قهرمان می شود)
افسانه های ملل12 (باب اسفنجی قهرمان می شود)

کد: 74876

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: دیوید لیومن

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل12 (باب اسفنجی قهرمان می شود)

ناشر

برف

مولف

دیوید لیومن

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل 5 (ماجراجویی النا و نائومی)
افسانه های ملل 5 (ماجراجویی النا و نائومی)

کد: 72085

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: سیلویا الیواس

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل 5 (ماجراجویی النا و نائومی)

ناشر

برف

مولف

سیلویا الیواس

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

افسانه های ملل 6 (عروسی راپونزل)
افسانه های ملل 6 (عروسی راپونزل)

کد: 72086

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: لارا برگن

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل 6 (عروسی راپونزل)

ناشر

برف

مولف

لارا برگن

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل 7 (ماشین های پرنده)
افسانه های ملل 7 (ماشین های پرنده)

کد: 72087

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: آنی اورباخ

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل 7 (ماشین های پرنده)

ناشر

برف

مولف

آنی اورباخ

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل 3 (عصر یخبندان)
افسانه های ملل 3 (عصر یخبندان)

کد: 72083

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: کریستن مایر

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل 3 (عصر یخبندان)

ناشر

برف

مولف

کریستن مایر

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

افسانه های ملل 4 (مدرسه هیولاها)
افسانه های ملل 4 (مدرسه هیولاها)

کد: 72084

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: کالیوپه گلس

مترجم: فرناز توانایان فرد

افسانه های ملل 4 (مدرسه هیولاها)

ناشر

برف

مولف

کالیوپه گلس

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک 9 (گوفی و میکی)
قصه های کلاسیک 9 (گوفی و میکی)

کد: 72058

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: اشلی مندزا

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک 9 (گوفی و میکی)

ناشر

برف

مولف

اشلی مندزا

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک 3 (رابین هود)
قصه های کلاسیک 3 (رابین هود)

کد: 72052

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: ماچیک کوبیشتال

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک 3 (رابین هود)

ناشر

برف

مولف

ماچیک کوبیشتال

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک10 (آلیس در سرزمین عجایب)
قصه های کلاسیک10 (آلیس در سرزمین عجایب)

کد: 72059

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: والری مکلود

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک10 (آلیس در سرزمین عجایب)

ناشر

برف

مولف

والری مکلود

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک 4 (بامبی،آهوی مهربان)
قصه های کلاسیک 4 (بامبی،آهوی مهربان)

کد: 72053

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: امی پارادیس

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک 4 (بامبی،آهوی مهربان)

ناشر

برف

مولف

امی پارادیس

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک11 (علاالدین)
قصه های کلاسیک11 (علاالدین)

کد: 72060

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: والری مکلود

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک11 (علاالدین)

ناشر

برف

مولف

والری مکلود

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک 5 (گربه های اشرافی)
قصه های کلاسیک 5 (گربه های اشرافی)

کد: 72054

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: کاترین ایوز

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک 5 (گربه های اشرافی)

ناشر

برف

مولف

کاترین ایوز

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک 6 (روباه و سگ شکارچی)
قصه های کلاسیک 6 (روباه و سگ شکارچی)

کد: 72055

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: کاترین ایوز

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک 6 (روباه و سگ شکارچی)

ناشر

برف

مولف

کاترین ایوز

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های کلاسیک 8 (پیتر افسانه ای)
قصه های کلاسیک 8 (پیتر افسانه ای)

کد: 72057

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: آنی اورباخ

مترجم: فرناز توانایان فرد

قصه های کلاسیک 8 (پیتر افسانه ای)

ناشر

برف

مولف

آنی اورباخ

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

رازهایی درباره زندگی (که هر زنی باید بداند)،(ده گفتار برای تکامل معنوی و احساسی)
رازهایی درباره زندگی (که هر زنی باید بداند)،(ده گفتار برای تکامل معنوی و احساسی)

کد: 27127

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: مهتاب،آبفام

مولف: باربارا دی آنجلیس

مترجم: فرناز توانایان فرد

رازهایی درباره زندگی (که هر زنی باید بداند)،(ده گفتار برای تکامل معنوی و احساسی)

ناشر

مهتاب،آبفام

مولف

باربارا دی آنجلیس

مترجم

فرناز توانایان فرد

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال