مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : سامر
در حال بارگذاری
یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و مهمانی ویژه)،(گلاسه)
یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و مهمانی ویژه)،(گلاسه)

کد: 64897

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: رنه گوسینی

مترجم: فریبرز افروزی

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و مهمانی ویژه)،(گلاسه)

ناشر

سامر

مولف

رنه گوسینی

مترجم

فریبرز افروزی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس در سوئیس)،(گلاسه)
یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس در سوئیس)،(گلاسه)

کد: 64898

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: رنه گوسینی

مترجم: فریبرز افروزی

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس در سوئیس)،(گلاسه)

ناشر

سامر

مولف

رنه گوسینی

مترجم

فریبرز افروزی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

جادوی رنگین کمان (کیت پری عروسی باشکوه)
جادوی رنگین کمان (کیت پری عروسی باشکوه)

کد: 64899

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان (کیت پری عروسی باشکوه)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

شکارچیان زمان (دزدان دریایی شرور)
شکارچیان زمان (دزدان دریایی شرور)

کد: 64900

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: کریس بلیک

مترجم: فرناز صفرزاده

شکارچیان زمان (دزدان دریایی شرور)

ناشر

سامر

مولف

کریس بلیک

مترجم

فرناز صفرزاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

شکارچیان زمان (نفرین مصری)
شکارچیان زمان (نفرین مصری)

کد: 64901

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: کریس بلیک

مترجم: زهرا رشیدی

شکارچیان زمان (نفرین مصری)

ناشر

سامر

مولف

کریس بلیک

مترجم

زهرا رشیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

جادوی رنگین کمان 2 (پیپا پری شقایق)
جادوی رنگین کمان 2 (پیپا پری شقایق)

کد: 58008

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 2 (پیپا پری شقایق)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 3 (لوییس پری یاسمن)
جادوی رنگین کمان 3 (لوییس پری یاسمن)

کد: 58010

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 3 (لوییس پری یاسمن)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 4 (شارلوت پری آفتابگردان)
جادوی رنگین کمان 4 (شارلوت پری آفتابگردان)

کد: 58013

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 4 (شارلوت پری آفتابگردان)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 5 (اولیویا پری ارکیده)
جادوی رنگین کمان 5 (اولیویا پری ارکیده)

کد: 58016

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 5 (اولیویا پری ارکیده)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 6 (دنیل پری مینا)
جادوی رنگین کمان 6 (دنیل پری مینا)

کد: 58019

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 6 (دنیل پری مینا)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 1 (تیا پری لاله)
جادوی رنگین کمان 1 (تیا پری لاله)

کد: 58005

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 1 (تیا پری لاله)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 7 (الا پری رز)
جادوی رنگین کمان 7 (الا پری رز)

کد: 58021

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: شقایق صیدی،ارکیده صیدی

جادوی رنگین کمان 7 (الا پری رز)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

شقایق صیدی،ارکیده صیدی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

شکارچیان زمان (نبرد گلادیاتور)
شکارچیان زمان (نبرد گلادیاتور)

کد: 55390

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: کریس بلیک

مترجم: زهرا رشیدی

شکارچیان زمان (نبرد گلادیاتور)

ناشر

سامر

مولف

کریس بلیک

مترجم

زهرا رشیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

شکارچیان زمان (وایکینگ های مهاجم)
شکارچیان زمان (وایکینگ های مهاجم)

کد: 55391

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: کریس بلیک

مترجم: فرناز صفرزاده

شکارچیان زمان (وایکینگ های مهاجم)

ناشر

سامر

مولف

کریس بلیک

مترجم

فرناز صفرزاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و پیکت ها)،(گلاسه)
یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و پیکت ها)،(گلاسه)

کد: 55395

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: ژان ایوفری

مترجم: فریبرز افروزی

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و پیکت ها)،(گلاسه)

ناشر

سامر

مولف

ژان ایوفری

مترجم

فریبرز افروزی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و تاج برگ سزار)،(گلاسه)
یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و تاج برگ سزار)،(گلاسه)

کد: 55396

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: سامر

مولف: رنه گوسینی

مترجم: فریبرز افروزی

یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و تاج برگ سزار)،(گلاسه)

ناشر

سامر

مولف

رنه گوسینی

مترجم

فریبرز افروزی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

شکارچیان زمان (جنگجویان یونانی)
شکارچیان زمان (جنگجویان یونانی)

کد: 55388

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: کریس بلیک

مترجم: زهرا رشیدی

شکارچیان زمان (جنگجویان یونانی)

ناشر

سامر

مولف

کریس بلیک

مترجم

زهرا رشیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

شکارچیان زمان (در جستجوی شوالیه)
شکارچیان زمان (در جستجوی شوالیه)

کد: 55389

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: کریس بلیک

مترجم: فرناز صفرزاده

شکارچیان زمان (در جستجوی شوالیه)

ناشر

سامر

مولف

کریس بلیک

مترجم

فرناز صفرزاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

جادوی رنگین کمان 2 (پری های روزهای مدرسه:آلیسون پری هنر)
جادوی رنگین کمان 2 (پری های روزهای مدرسه:آلیسون پری هنر)

کد: 51450

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 2 (پری های روزهای مدرسه:آلیسون پری هنر)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 3 (پری های روزهای مدرسه:لیدیا پری روخوانی و انشاء)
جادوی رنگین کمان 3 (پری های روزهای مدرسه:لیدیا پری روخوانی و انشاء)

کد: 51451

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 3 (پری های روزهای مدرسه:لیدیا پری روخوانی و انشاء)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 4 (پری های روزهای مدرسه:کاترین پری تربیت بدنی)
جادوی رنگین کمان 4 (پری های روزهای مدرسه:کاترین پری تربیت بدنی)

کد: 51452

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 4 (پری های روزهای مدرسه:کاترین پری تربیت بدنی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 1 (پری های روزهای مدرسه:ماریسا پری علوم)
جادوی رنگین کمان 1 (پری های روزهای مدرسه:ماریسا پری علوم)

کد: 51449

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی میدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 1 (پری های روزهای مدرسه:ماریسا پری علوم)

ناشر

سامر

مولف

دیزی میدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 6 (لیبی پری داستان نویسی)
جادوی رنگین کمان 6 (لیبی پری داستان نویسی)

کد: 44553

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 6 (لیبی پری داستان نویسی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 1 (کیلا پری سفالگری)
جادوی رنگین کمان 1 (کیلا پری سفالگری)

کد: 44548

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 1 (کیلا پری سفالگری)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 7 (راکسی پری شیرینی پزی)
جادوی رنگین کمان 7 (راکسی پری شیرینی پزی)

کد: 44554

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 7 (راکسی پری شیرینی پزی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 2 (آنابلا پری طراحی)
جادوی رنگین کمان 2 (آنابلا پری طراحی)

کد: 44549

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 2 (آنابلا پری طراحی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 8 (بل پری تولد)
جادوی رنگین کمان 8 (بل پری تولد)

کد: 44555

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 8 (بل پری تولد)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

جادوی رنگین کمان 3 (زادی پری خیاطی)
جادوی رنگین کمان 3 (زادی پری خیاطی)

کد: 44550

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 3 (زادی پری خیاطی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

بازی با شاهنامه 1 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)
بازی با شاهنامه 1 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)

کد: 44556

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سامر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

بازی با شاهنامه 1 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)

ناشر

سامر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

45000ریال

جادوی رنگین کمان 4 (جوسی پری زیورآلات سازی)
جادوی رنگین کمان 4 (جوسی پری زیورآلات سازی)

کد: 44551

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 4 (جوسی پری زیورآلات سازی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

بازی با شاهنامه 2 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)
بازی با شاهنامه 2 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)

کد: 44557

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سامر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

بازی با شاهنامه 2 (اجراهای نمایشی براساس قصه های شاهنامه)

ناشر

سامر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

جادوی رنگین کمان 5 (ویولت پری نقاشی)
جادوی رنگین کمان 5 (ویولت پری نقاشی)

کد: 44552

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سامر

مولف: دیزی مدوز

مترجم: ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

جادوی رنگین کمان 5 (ویولت پری نقاشی)

ناشر

سامر

مولف

دیزی مدوز

مترجم

ارکیده صیدی،مهدی بهرامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال