مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ریک ریوردان
در حال بارگذاری
کین 1 (هرم سرخ،همراه با پسر سوبک)
کین 1 (هرم سرخ،همراه با پسر سوبک)

کد: 96957

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: آرزو فلاحت،سهیلا اله دوستی

کین 1 (هرم سرخ،همراه با پسر سوبک)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

آرزو فلاحت،سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)
مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)

کد: 95028

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مجازات آپولو 1 (پیشگویی پنهان)
مجازات آپولو 1 (پیشگویی پنهان)

کد: 90821

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

مجازات آپولو 1 (پیشگویی پنهان)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)
مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)

کد: 90823

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

آپولو (مارپیچ آتشین)
آپولو (مارپیچ آتشین)

کد: 85878

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ریک ریوردان

مترجم: آرزو مقدس

آپولو (مارپیچ آتشین)

ناشر

پرتقال

مولف

ریک ریوردان

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)
قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)

کد: 83606

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)
قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)

کد: 83607

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مگنس چیس و کشتی مردگان
مگنس چیس و کشتی مردگان

کد: 77467

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ریک ریوردان

مترجم: آرزو مقدس

مگنس چیس و کشتی مردگان

ناشر

پرتقال

مولف

ریک ریوردان

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)
قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)

کد: 77102

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)
قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)

کد: 76524

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

قهرمانان المپ 1 (قهرمانان گمشده)
قهرمانان المپ 1 (قهرمانان گمشده)

کد: 76522

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: بیتا صادقیان

قهرمانان المپ 1 (قهرمانان گمشده)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

بیتا صادقیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

مگنس چیس و چکش ثور
مگنس چیس و چکش ثور

کد: 65163

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ریک ریوردان

مترجم: آرزو مقدس

مگنس چیس و چکش ثور

ناشر

پرتقال

مولف

ریک ریوردان

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

قهرمانان المپ 5 (خون المپ)
قهرمانان المپ 5 (خون المپ)

کد: 60352

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ریک ریوردان

مترجم: ثمین نبی پور

قهرمانان المپ 5 (خون المپ)

ناشر

افق

مولف

ریک ریوردان

مترجم

ثمین نبی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

آپولو (پیش گویی پنهان)
آپولو (پیش گویی پنهان)

کد: 59574

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ریک ریوردان

مترجم: آرزو مقدس

آپولو (پیش گویی پنهان)

ناشر

پرتقال

مولف

ریک ریوردان

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)
قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)

کد: 58248

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ریک ریوردان

مترجم: ثمین نبی پور

قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)

ناشر

افق

مولف

ریک ریوردان

مترجم

ثمین نبی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

مگنس چیس و اساطیر آسگارد
مگنس چیس و اساطیر آسگارد

کد: 52853

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ریک ریوردان

مترجم: آرزو مقدس

مگنس چیس و اساطیر آسگارد

ناشر

پرتقال

مولف

ریک ریوردان

مترجم

آرزو مقدس

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)
قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)

کد: 51825

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ریک ریوردان

مترجم: ثمین نبی پور

قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)

ناشر

افق

مولف

ریک ریوردان

مترجم

ثمین نبی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 1 (دزد آذرخش)
پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 1 (دزد آذرخش)

کد: 50149

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: ریک ریوردان

مترجم: پریا آریا

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 1 (دزد آذرخش)

ناشر

هرمس

مولف

ریک ریوردان

مترجم

پریا آریا

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 2 (دریای هیولاها)
پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 2 (دریای هیولاها)

کد: 50150

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: ریک ریوردان

مترجم: پریا آریا

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 2 (دریای هیولاها)

ناشر

هرمس

مولف

ریک ریوردان

مترجم

پریا آریا

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 3 (نفرین تیتان)
پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 3 (نفرین تیتان)

کد: 50151

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: ریک ریوردان

مترجم: پریا آریا

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 3 (نفرین تیتان)

ناشر

هرمس

مولف

ریک ریوردان

مترجم

پریا آریا

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)
قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)

کد: 45064

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ریک ریوردان

مترجم: ثمین نبی پور

قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)

ناشر

افق

مولف

ریک ریوردان

مترجم

ثمین نبی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

قهرمانان المپ 1 (قهرمان گمشده)
قهرمانان المپ 1 (قهرمان گمشده)

کد: 45063

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ریک ریوردان

مترجم: ثمین نبی پور

قهرمانان المپ 1 (قهرمان گمشده)

ناشر

افق

مولف

ریک ریوردان

مترجم

ثمین نبی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

پرسی جکسون و ایزدان المپ 3 (نفرین تیتان)
پرسی جکسون و ایزدان المپ 3 (نفرین تیتان)

کد: 44644

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: عباس زارعی

پرسی جکسون و ایزدان المپ 3 (نفرین تیتان)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

عباس زارعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پرسی جکسون و ایزدان المپ 4 (نبرد 1000تو)
پرسی جکسون و ایزدان المپ 4 (نبرد 1000تو)

کد: 44645

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: عباس زارعی

پرسی جکسون و ایزدان المپ 4 (نبرد 1000تو)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

عباس زارعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پرسی جکسون و ایزدان المپ 5 (آخرین بازمانده ی المپ)
پرسی جکسون و ایزدان المپ 5 (آخرین بازمانده ی المپ)

کد: 44646

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: محمد رحمانی

پرسی جکسون و ایزدان المپ 5 (آخرین بازمانده ی المپ)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

محمد رحمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پرسی جکسون و ایزدان المپ 2 (دریای هیولاها)
پرسی جکسون و ایزدان المپ 2 (دریای هیولاها)

کد: 42473

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: عباس زارعی

پرسی جکسون و ایزدان المپ 2 (دریای هیولاها)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

عباس زارعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال