مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : حدیث لزرغلامی
در حال بارگذاری
سی شعر:اخوان (همراه با تحلیل،زندگی نامه و راهنمای خواندن)
سی شعر:اخوان (همراه با تحلیل،زندگی نامه و راهنمای خواندن)

کد: 107134

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

سی شعر:اخوان (همراه با تحلیل،زندگی نامه و راهنمای خواندن)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

سی شعر:حافظ (همراه با تحلیل،زندگی نامه و راهنمای خواندن)
سی شعر:حافظ (همراه با تحلیل،زندگی نامه و راهنمای خواندن)

کد: 99741

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

سی شعر:حافظ (همراه با تحلیل،زندگی نامه و راهنمای خواندن)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

چی شد که رویا لی لی کنان به مهمانی رفت (گلاسه)
چی شد که رویا لی لی کنان به مهمانی رفت (گلاسه)

کد: 98461

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

چی شد که رویا لی لی کنان به مهمانی رفت (گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

140000ریال

ماجراهای گولاگولا 2 (توم بوم کارامبی؟)
ماجراهای گولاگولا 2 (توم بوم کارامبی؟)

کد: 97897

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

ماجراهای گولاگولا 2 (توم بوم کارامبی؟)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

ماجراهای گولاگولا 3 (ریز ریز ریزامبی)
ماجراهای گولاگولا 3 (ریز ریز ریزامبی)

کد: 97888

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

ماجراهای گولاگولا 3 (ریز ریز ریزامبی)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

ماجراهای گولاگولا 5 (چرخام تریم پامبی)
ماجراهای گولاگولا 5 (چرخام تریم پامبی)

کد: 97896

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

ماجراهای گولاگولا 5 (چرخام تریم پامبی)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

بیتی و زیتی (گلاسه)
بیتی و زیتی (گلاسه)

کد: 97853

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

بیتی و زیتی (گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

120000ریال

ماجراهای گولاگولا 4 (دامبی بامبی)،(شمیز،خشتی بزرگ،پرنده آبی)
ماجراهای گولاگولا 4 (دامبی بامبی)،(شمیز،خشتی بزرگ،پرنده آبی)

کد: 97841

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

ماجراهای گولاگولا 4 (دامبی بامبی)،(شمیز،خشتی بزرگ،پرنده آبی)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

ماجراهای گولاگولا 1 (دامبی بامبی)
ماجراهای گولاگولا 1 (دامبی بامبی)

کد: 97668

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

ماجراهای گولاگولا 1 (دامبی بامبی)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

مسافر کوچولو (داستان های صلح و دوستی)،(گلاسه)
مسافر کوچولو (داستان های صلح و دوستی)،(گلاسه)

کد: 97365

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف: حدیث لزرغلامی

مسافر کوچولو (داستان های صلح و دوستی)،(گلاسه)

ناشر

علمی و فرهنگی،پرنده آبی

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

320000ریال

شنغولی با صبحانه های غول غولی (گلاسه)
شنغولی با صبحانه های غول غولی (گلاسه)

کد: 95407

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شنغولی با صبحانه های غول غولی (گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

شنغولی با دروغ های غول غولی (گلاسه)
شنغولی با دروغ های غول غولی (گلاسه)

کد: 95400

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شنغولی با دروغ های غول غولی (گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

شنغولی با عذرخواهی غول غولی (گلاسه)
شنغولی با عذرخواهی غول غولی (گلاسه)

کد: 95401

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شنغولی با عذرخواهی غول غولی (گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

شنغولی با دعواهای غول غولی (گلاسه)
شنغولی با دعواهای غول غولی (گلاسه)

کد: 95404

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شنغولی با دعواهای غول غولی (گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

شنغولی با خوابیدن غول غولی (گلاسه)
شنغولی با خوابیدن غول غولی (گلاسه)

کد: 95406

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شنغولی با خوابیدن غول غولی (گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

هیمالایا،غول قاتل
هیمالایا،غول قاتل

کد: 93750

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: حدیث لزرغلامی

هیمالایا،غول قاتل

ناشر

هوپا

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

می توانم امشب این جا بخوابم؟ (بهترین نویسندگان ایران)،(گلاسه)
می توانم امشب این جا بخوابم؟ (بهترین نویسندگان ایران)،(گلاسه)

کد: 89326

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

می توانم امشب این جا بخوابم؟ (بهترین نویسندگان ایران)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

220000ریال

زن منی و زنت هستم و زنم هستی
زن منی و زنت هستم و زنم هستی

کد: 78050

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: روزنه

مولف: حدیث لزرغلامی

زن منی و زنت هستم و زنم هستی

ناشر

روزنه

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

395000ریال

قصه های دلربا (جمشید و خورشید)،(گلاسه)
قصه های دلربا (جمشید و خورشید)،(گلاسه)

کد: 61405

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

قصه های دلربا (جمشید و خورشید)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

320000ریال

قصه های دلربا (سمن بر و حیدربیگ)،(گلاسه)
قصه های دلربا (سمن بر و حیدربیگ)،(گلاسه)

کد: 61406

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

قصه های دلربا (سمن بر و حیدربیگ)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

320000ریال

شیرین ترین قصه های ایران (ماه پیشانی و خواهر بادمجانی)،(گلاسه)
شیرین ترین قصه های ایران (ماه پیشانی و خواهر بادمجانی)،(گلاسه)

کد: 53892

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شیرین ترین قصه های ایران (ماه پیشانی و خواهر بادمجانی)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

شیرین ترین قصه های ایران (دختر نارنج و ترنج و سه دیو)،(گلاسه)
شیرین ترین قصه های ایران (دختر نارنج و ترنج و سه دیو)،(گلاسه)

کد: 53889

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شیرین ترین قصه های ایران (دختر نارنج و ترنج و سه دیو)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

شیرین ترین قصه های ایران (حسن تربچه و غول هندوانه ایی)،(گلاسه)
شیرین ترین قصه های ایران (حسن تربچه و غول هندوانه ایی)،(گلاسه)

کد: 53890

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شیرین ترین قصه های ایران (حسن تربچه و غول هندوانه ایی)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

شیرین ترین قصه های ایران (خاله سوسکه و هویج قهرمان)،(گلاسه)
شیرین ترین قصه های ایران (خاله سوسکه و هویج قهرمان)،(گلاسه)

کد: 53891

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شیرین ترین قصه های ایران (خاله سوسکه و هویج قهرمان)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

شیرین ترین قصه های ایران (نخودی و پیتزای فلفلی)،(گلاسه)
شیرین ترین قصه های ایران (نخودی و پیتزای فلفلی)،(گلاسه)

کد: 48720

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: شهر قلم

مولف: حدیث لزرغلامی

شیرین ترین قصه های ایران (نخودی و پیتزای فلفلی)،(گلاسه)

ناشر

شهر قلم

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

روبی
روبی

کد: 26011

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: حدیث لزرغلامی

روبی
150000ریال

روبی

ناشر

افق

مولف

حدیث لزرغلامی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال