مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : آگاتا کریستی
در حال بارگذاری
و سپس هیچکس نبود
و سپس هیچکس نبود

کد: 79658

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: اکباتان

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: ثریا قیصری

و سپس هیچکس نبود

ناشر

اکباتان

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

ثریا قیصری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

معمای کارائیب
معمای کارائیب

کد: 78790

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: نگین ازدجینی

معمای کارائیب
325000ریال

معمای کارائیب

ناشر

ثالث

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

نگین ازدجینی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

325000ریال

قتل در قطار اورینت (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
قتل در قطار اورینت (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71581

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

قتل در قطار اورینت (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

شیطان زیر آفتاب (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
شیطان زیر آفتاب (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71601

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

شیطان زیر آفتاب (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

معمای چیمنیز (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
معمای چیمنیز (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71588

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

معمای چیمنیز (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

ظلمت ابدی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
ظلمت ابدی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71582

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

ظلمت ابدی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

ماجرای قتل راجر آکروید (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
ماجرای قتل راجر آکروید (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71602

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

ماجرای قتل راجر آکروید (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

مردی با کت قهوه ای (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
مردی با کت قهوه ای (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71589

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

مردی با کت قهوه ای (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

آن چهار تن بزرگ (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
آن چهار تن بزرگ (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71583

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

آن چهار تن بزرگ (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

پنج خوک کوچک (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
پنج خوک کوچک (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71603

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

پنج خوک کوچک (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

دست های رو شده (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
دست های رو شده (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71591

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

دست های رو شده (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

معمای قطار آبی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)
معمای قطار آبی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

کد: 71584

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

معمای قطار آبی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

شاهد خاموش (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
شاهد خاموش (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71574

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

شاهد خاموش (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

دست های رو شده (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
دست های رو شده (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71594

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

دست های رو شده (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

قتل در زمین گلف (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
قتل در زمین گلف (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71586

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

قتل در زمین گلف (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

قتل در بین النهرین (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
قتل در بین النهرین (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71578

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

قتل در بین النهرین (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

خطر در خانه (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
خطر در خانه (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71597

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

خطر در خانه (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

آگهی سری (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)
آگهی سری (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

کد: 71587

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

آگهی سری (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه،منگنه ای)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

مهمانی هالووین (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)
مهمانی هالووین (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

کد: 70745

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

مهمانی هالووین (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

و دیگر نماند کسی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)
و دیگر نماند کسی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

کد: 70746

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

و دیگر نماند کسی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

قتل بر رود نیل (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)
قتل بر رود نیل (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

کد: 70747

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

قتل بر رود نیل (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

آزمون بی گناهی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)
آزمون بی گناهی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

کد: 70744

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: سپیده حبیبی

آزمون بی گناهی (مجموعه داستانهای آگاتا کریستی)،(گلاسه)

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

سپیده حبیبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

نوشابه با سیانور
نوشابه با سیانور

کد: 50705

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

نوشابه با سیانور

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

لرد اجور می میرد
لرد اجور می میرد

کد: 48898

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمد گذرآبادی

لرد اجور می میرد

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمد گذرآبادی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

گناه مضاعف
گناه مضاعف

کد: 48899

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: رویا سعیدی

گناه مضاعف
100000ریال

گناه مضاعف

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

رویا سعیدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
قطار ساعت 4:50 از پدینگتون

کد: 48859

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

قطار ساعت 4:50 از پدینگتون

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

قتل در قطار سریع السیر شرق
قتل در قطار سریع السیر شرق

کد: 48855

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمد گذرآبادی

قتل در قطار سریع السیر شرق

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمد گذرآبادی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

قتل راجر آکروید
قتل راجر آکروید

کد: 48856

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: خسرو سمیعی

قتل راجر آکروید

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

خسرو سمیعی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

340000ریال

راز سیتافورد
راز سیتافورد

کد: 48658

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

راز سیتافورد
140000ریال

راز سیتافورد

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

جنایت های میهن پرستانه
جنایت های میهن پرستانه

کد: 48591

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: محمدعلی ایزدی

جنایت های میهن پرستانه

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

محمدعلی ایزدی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

چشم بندی
چشم بندی

کد: 48504

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

چشم بندی
150000ریال

چشم بندی

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

چرا از ایوانز نخواستند؟
چرا از ایوانز نخواستند؟

کد: 48520

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آگاتا کریستی

مترجم: مجتبی عبدالله نژاد

چرا از ایوانز نخواستند؟

ناشر

هرمس

مولف

آگاتا کریستی

مترجم

مجتبی عبدالله نژاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال